Wydajność urządzeń z interfejsem 1394 może się zmniejszyć po zainstalowaniu systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

BUG #: 130469 (Windows SE)BUG #: 26688 (Content Maintenance)Ważne Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Po zaktualizowaniu komputera do systemu Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), wydajność urządzeń z interfejsem FireWire 1394a lub 1394b może się znacznie zmniejszyć. Urządzeniem takim jest na przykład cyfrowy aparat fotograficzny wykorzystujący szybkość S400.

Przyczyna

Ten problem występuje, gdy urządzenie z interfejsem FireWire 1394a lub 1394b zostanie podłączone do portu 1394b. Ten problem występuje dlatego, że w trakcie aktualizacji do systemu Windows XP z dodatkiem SP2 szybkość portów 1394b zostaje zmieniona na S100.

Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

Pobierz Pobierz pakiet aktualizacji dla systemu Windows XP (KB885222).

Data wydania: 17.12.04

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia wprowadzanie w nim nieautoryzowanych zmian.

Wymagania wstępne

Aby zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany system Windows XP z dodatkiem SP2.

Informacje o ponownym uruchamianiu

Po zainstalowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zostanie zastąpiona przez żadną inną poprawkę ani aktualizację.

Informacje dotyczące rejestru

Ostrzeżenie Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji dodasz do komputera kontroler hosta dla nowego urządzenia z interfejsem 1394, musisz dodać lub zmodyfikować wpis SidSpeed w rejestrze systemu Windows dla nowego kontrolera hosta interfejsu 1394. W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI\1394_hc_hw_id\1394_instance_id\Device Parameters
 3. Jeśli po kliknięciu podklucza Device Parameters w kroku 2 w prawym okienku nie będzie wartości SidSpeed, musisz ją utworzyć. Aby to zrobić, wskaż polecenie Nowy w menu Edycja, kliknij polecenie Wartość DWORD, wpisz nazwę wartości SidSpeed, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość SidSpeed, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 5. W polu Dane wartości wpisz jedną z wartości podanych w następującej tabeli, a następnie kliknij przycisk OK.
  WartośćSzybkość
  0szybkość S100
  1szybkość S200
  2szybkość S400 (wartość domyślna)
  3szybkość S400/S800 (wartość systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 [SP1])
  Uwaga Jeśli zostanie użyta wartość większa niż 3, parametr SidSpeed będzie się zachowywał, jakby użyto wartości 0 (szybkość S100).
 6. Zamknij Edytor rejestru.
Aby odszukać informacje dotyczące kontrolera FireWire, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń. W tym celu w menu Start kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, kliknij polecenie Zarządzaj, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń w obszarze Narzędzia systemowe. Możesz również kliknąć polecenie Właściwości w oknie Mój komputer, a następnie kliknąć przycisk Menedżer urządzeń na karcie Sprzęt.
 2. Znajdź kontroler FireWire w sekcji Kontrolery hosta magistrali IEEE 1934.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy poyzcję kontrolera, kliknij opcję Właściwości, a następnie kliknij kartę Szczegóły.
 4. Kliknij opcję Identyfikator wystąpienia urządzenia. Zostanie wyświetlony ciąg liter i cyfr, podobny do następującego:
  PCI\VEN_104C&DEV_8020&SUBSYS_00D81028&REV_00\4&19FD8D60&0&60F0
  Informacja zawarta pomiędzy znakami ukośników (\) to „1394_hc_hw_id”. W tym przykładzie „VEN_104C&DEV_8020&SUBSYS_00D81028&REV_00” jest Identyfikatorem sprzętu. Informacja zawarta po drugim znaku ukośnika (\) to „1394_instance_id”. “4&19FD8D60&0&60F0” to identyfikator wystąpienia w tym przykładzie.

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Universal Time Coordinate). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
-----------------------------------------------------------------
04-lis-2004 20:59 5.1.2600.2549 6 656 Cstupd1394sidspeed.dll
04-lis-2004 19:33 5.1.2600.2549 61 184 Ohci1394.sys

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Identyfikator artykułu: 885222 — ostatni przegląd: 13.04.2006 — zmiana: 1

Opinia