Użycie Procesora wzrasta do 100 procent podczas przewijania strony sieci Web w programie Internet Explorer

Objawy

Podczas przewijania strony sieci Web w programie Microsoft Internet Explorer, licznik Użycie Procesora w Menedżerze zadań może wskazywać 100 procent wykorzystania Procesora. Z tego powodu inne programy mogą spowolnić lub przestać odpowiadać. Na przykład jeśli odtwarzanie wideo z dysku DVD, audio DVD lub audio CD podczas przewijania strony sieci Web, mogą wystąpić zniekształcenia dźwięku lub wideo.


Przyczyna

To zachowanie może wystąpić na niektórych komputerach, jeśli włączono opcję Użyj płynnego przewijania w oknie Opcje internetowe.


Uwaga Domyślnie opcja Użyj płynnego przewijania jest włączona w programie Internet Explorer.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, wyłącz opcję Użyj płynnego przewijania w programie Internet Explorer. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W menu Narzędzia w programie Internet Explorer kliknij polecenie Opcje internetowe, a następnie kliknij kartę Zaawansowane .
  2. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Użyj płynnego przewijania .

Więcej informacji

Podsystem hosta skryptów systemu Windows (GDI, Graphics Device Interface) na komputerze, jest odpowiedzialny za renderowania informacji wyświetlanych na ekranie. Interfejs GDI akceptuje żądania do wyświetlania informacji z kilku aplikacji lub usług. Podczas przewijania strony sieci Web za pomocą myszy, klawiatury lub płytką dotykową i Użyj płynnego przewijania opcja jest włączona, żądania są kierowane do Odrysuj z każdego wiersza, który zmienia się. Takie zachowanie może powodować wysokie wykorzystanie Procesora. W związku z tym Jeśli używasz myszy, klawiatury lub panelu dotykowego do przewijania strony sieci Web podczas odtwarzania wideo z dysku DVD, audio DVD lub audio CD, mogą wystąpić zniekształcenia dźwięku lub wideo.Właściwości

Identyfikator artykułu: 885355 — ostatni przegląd: 17.02.2017 — zmiana: 1

Microsoft Internet Explorer 6.0

Opinia