Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP jest wyświetlany komunikat o błędzie „Stop: c0000135” i „nie znaleziono winsrv”

BUG #: 112950 (Windows SE)BUG #: 26939 (Content Maintenance)BUG #: 131421 (WinSE)

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows


Aktualizacja: 6 października 2004

Symptomy

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP, podczas ponownego uruchamiania komputera jest za każdym razem wyświetlany następujący komunikat o błędzie zatrzymania:
Pojawił się problem i system Windows został zamknięty, aby zapobiec uszkodzeniu komputera.
Informacje techniczne:
STOP: c0000135 {Nie można znaleźć składnika}
Uruchomienie tej aplikacji nie powiodło się, ponieważ nie znaleziono winsrv. Ponowne zainstalowanie aplikacji może naprawić ten problem.
UWAGA: Komputer może zostać natychmiast uruchomiony ponownie, jeśli został tak skonfigurowany, żeby automatycznie uruchamiać się ponownie w przypadku wystąpienia awarii systemu. Aby wyłączyć tę opcję, a więc aby komputer nie uruchamiał się ponownie, należy podczas uruchamiania nacisnąć klawisz F8; naciskając klawisze strzałek, zaznaczyć opcję Wyłącz automatyczne ponowne uruchamianie po awarii systemowej i nacisnąć klawisz ENTER.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, gdy są spełnione wszystkie następujące warunki:
 • Na komputerze jest zainstalowany program T.V. Media (TvMedia.tvmbho) firmy Total Velocity Corporation.
 • Zainstalowano aktualizację krytyczną 885523.
 • Użytkownik usiłował zainstalować dodatek SP2 dla systemu Windows XP.
Może wystąpić problem ze zgodnością między dodatkiem SP2 dla systemu Windows XP a dostarczanym przez innego producenta programem wyświetlającym reklamy o nazwie T.V. Media. Problem ten występuje w przypadku próby instalacji dodatku SP2 dla systemu Windows XP na komputerze, na którym jest zainstalowany program T.V. Media. Podczas ponownego uruchamiania komputera jest wtedy wyświetlany komunikat o błędzie zatrzymania i proces instalacji kończy się niepowodzeniem. Usuwając program T.V. Media lub instalując aktualizację krytyczną 885523 przed instalacją dodatku SP2 dla systemu Windows XP, można zapobiec występowaniu tego problemu.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji

Aktualizacja krytyczna 885523 jest teraz dostępna w witrynie Windows Update w sieci Web i za pośrednictwem funkcji Aktualizacje automatyczne. Aktualizacja krytyczna 885523 zapobiega występowaniu tego problemu, zapewniając zgodność oprogramowania. Ta aktualizacja jest oferowana przez witrynę Windows Update i funkcję Aktualizacje automatyczne tylko użytkownikom, którzy zainstalowali program T.V. Media. Instalowanie tej aktualizacji nie jest konieczne, jeżeli program T.V. Media nie jest zainstalowany na danym komputerze.Ta aktualizacja jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników korzystających z witryny Windows Update i funkcji Aktualizacje automatyczne, którzy być może nie zauważyli, że na ich komputerach został zainstalowany program T.V. Media. Jeżeli program T.V. Media jest zainstalowany na danym komputerze, witryna Windows Update i funkcja Aktualizacje automatyczne nie będą oferować dodatku SP2 dla systemu Windows XP aż do chwili, kiedy zostanie zainstalowana aktualizacja krytyczna 885523.Jeżeli ten komunikat o błędzie Stop c0000135 zostanie wyświetlony po zainstalowaniu dodatku SP2 dla systemu Windows XP, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi odzyskiwania systemu, zamieszczonymi w sekcji „Więcej informacji”. Należy postępować zgodnie z zasadami praktycznymi omówionymi w tej sekcji, aby zapobiec ponownemu występowaniu tego problemu.

Aktualizacje automatyczne

Aktualizacja krytyczna 885523 będzie oferowana jako aktualizacja krytyczna dla systemu Windows XP przed instalacją dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP, jeżeli program T.V. Media jest zainstalowany na danym komputerze. Wykonywanie specjalnych kroków nie jest wymagane. Wystarczy zaakceptować tę aktualizację, a następnie zezwolić na jej zainstalowanie. Ta aktualizacja jest oferowana tylko wówczas, gdy program T.V. Media jest zainstalowany na danym komputerze.

Witryna Windows Update w sieci Web

Po odwiedzeniu witryny Windows Update w sieci Web aktualizacja 885523 zostanie zaoferowana jako aktualizacja krytyczna i zostanie wybrana automatycznie, jeżeli program T.V. Media jest zainstalowany na danym komputerze. Należy kliknąć przycisk Zainstaluj, zaakceptować Umowę Licencyjną Użytkownika Oprogramowania (EULA), a następnie zezwolić na instalację aktualizacji. Ta aktualizacja jest oferowana tylko wówczas, gdy program T.V. Media jest zainstalowany na danym komputerze.

Natychmiast po zakończeniu instalacji i ponownym uruchomieniu komputera należy ponowne odwiedzić witrynę Windows Update w sieci Web i ponownie przeskanować komputer. Po zaoferowaniu dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP można kontynuować tę instalację krytyczną.

Informacje dotyczące pobierania

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

Pobierz Pobierz pakiet 885523 teraz.

Data wydania: 5 października 2004

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

Nie określono żadnych wymagań wstępnych. Ta aktualizacja jest jednak wymagana tylko wówczas, gdy użytkownik nie zamierza usunąć programu T.V. Media z systemu.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji i przed zainstalowaniem dodatku SP2 dla systemu Windows XP należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.


DataGodzinaWersjaRozmiarNazwa plikuWymagany dodatek SPSkładnik usługi
24-wrz-200403:005.1.2600.1681802240Acgenral.dllBrakRTMQFE
24-wrz-200403:011055490Sysmain.sdbBrakRTMQFE
24-wrz-200403:055.1.2600.15941822208Acgenral.dllSP1SP1QFE
24-wrz-200403:055.1.2600.1594 220160Acspecfc.dllSP1SP1QFE
24-wrz-200403:061089198Sysmain.sdbSP1SP1QFE
24-wrz-200402:555.1.2600.25231852928Acgenral.dllSP2SP2GDR
23-wrz-200423:571192266Sysmain.sdbSP2SP2GDR
24-wrz-200402:435.1.2600.25231852928Acgenral.dllSP2SP2QFE
24-wrz-200402:441192266Sysmain.sdbSP2SP2QFE

Obejście problemu

Po zainstalowaniu aktualizacji krytycznej 885523 można zainstalować dodatek SP2 dla systemu Windows XP i uniknąć problemów związanych ze zgodnością programu T.V. Media. Alternatywna metoda obejścia tego problemu polega na usunięciu wszystkich programów T.V. Media przy użyciu jednej z następujących metod przed zainstalowaniem dodatku SP2 dla systemu Windows XP.

Korzystanie z narzędzia Adware T.V. Media Removal Tool (KB 886590)

Należy usunąć wszystkie programy T.V. Media. Aby to zrobić, pobierz następujące narzędzie z witryny Microsoft — Centrum pobierania:

Ręczne usuwanie programu T.V. Media

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.


Aby ręcznie usunąć program T.V. Media (TvMedia.tvmbho), wykonaj następujące kroki.

WAŻNE: Musisz bardzo uważnie wykonywać wszystkie instrukcje i usunąć wszystkie wymienione pliki. Zazwyczaj wszystkie elementy muszą zostać usunięte, aby usuwanie skończyło się pomyślnie. Jeśli mimo wykonania procedury usuwania program T.V. Media (TvMedia.tvmbho) nadal znajduje się na komputerze, wykonaj te instrukcje ponownie.
 1. Uruchom komputer w trybie awaryjnym.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj następujące podklucze rejestru. W każdym z tych podkluczy usuń wpis TV Media, jeśli tam się znajduje.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
 4. Zlokalizuj i usuń następujące podklucze rejestru, jeśli istnieją:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}
 5. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer w trybie awaryjnym.
 6. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Usuń program T.V. Media.
 8. Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer.
 9. Zlokalizuj, a następnie usuń folder TV Media. Domyślnie jest on zlokalizowany w folderze C:\Program Files.
 10. Uruchom komputer ponownie.

Stan

Firma Microsoft bada ten problem i wprowadzi do tego artykułu więcej informacji, gdy będą one dostępne.

Więcej informacji

Aby rozwiązać problem dotyczący zgłoszonego błędu zatrzymania c0000135 i usunąć program T.V. Media, wykonaj następujące kroki.

Krok 1: Usunięcie dodatku SP2 dla systemu Windows XP za pomocą Konsoli odzyskiwania

Użyj Konsoli odzyskiwania, aby usunąć dodatek SP2 dla systemu Windows XP z komputera. W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, a następnie przeczytaj sekcję „Korzystanie z Konsoli odzyskiwania”:
875350 Jak usunąć dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP z komputera

Krok 2: Usunięcie programu T.V. Media lub instalowanie aktualizacji krytycznej 885523

Skorzystaj z jednej z metod omówionych w sekcji „Obejście problemu” w celu usunięcia programu T.V. Media lub zainstalowania aktualizacji krytycznej 885523 umożliwiającej rozwiązanie problemów dotyczących zgodności. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instalowania aktualizacji krytycznej 885523, zobacz sekcję „Rozwiązanie”.

Krok 3: Ponowna instalacja dodatku SP2 dla systemu Windows XP

Po usunięciu programu T.V. Media lub zainstalowaniu aktualizacji krytycznej 885523 umożliwiającej rozwiązanie problemów dotyczących zgodności, ponownie zainstaluj dodatek SP2 dla systemu Windows XP. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 885523 — ostatni przegląd: 24.08.2007 — zmiana: 1

Opinia