Komputer przestaje odpowiadać po ponownym uruchomieniu go w celu dokończenia instalacji systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub systemu Windows XP Tablet PC Edition 2005

Streszczenie

W tym artykule opisano problem polegający na tym, że komputer przestaje odpowiadać (zawiesza się) po ponownym uruchomieniu w celu dokończenia instalacji systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub systemu Windows XP Tablet PC Edition 2005. Problem ten występuje w ograniczonej liczbie systemów używających wersji systemu BIOS, w której nie są obsługiwane procesory Intel Pentium 4 ani Intel Celeron D oparte na technologii Prescott C-0 stepping.

Symptomy

Przy próbie ponownego uruchomienia komputera w celu dokończenia instalacji systemu Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub systemu Windows XP Tablet PC Edition 2005 komputer przestaje odpowiadać (zawiesza się).

Ten problem występuje, gdy zostanie wybrana jedna z następujących opcji podczas ponownego uruchamiania komputera:
 • Normalna
 • Ostatnia znana dobra konfiguracja
 • Tryb awaryjny
 • Tryb awaryjny z wierszem polecenia

Przyczyna

Problem występuje, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Komputer korzysta z procesora Intel Pentium 4 lub Intel Celeron D opartego na procesorze Prescott C-0 stepping.
 • Komputer korzysta z wersji systemu BIOS niespełniającej specyfikacji.

  Uwaga: Wersja systemu BIOS niespełniająca specyfikacji nie zapewnia obsługi procesora zainstalowanego w komputerze.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, użyj jednej z następujących metod..

Metoda 1

Skontaktuj się z producentem komputera, aby uzyskać zaktualizowaną wersję systemu BIOS zapewniającą obsługę procesora zainstalowanego w komputerze.

Metoda 2

Jeśli nie został zainstalowany dodatek SP2 dla systemu Windows XP, możesz zainstalować Aktualizację krytyczną dla systemu Windows XP (KB885626), a następnie dodatek SP2 dla systemu Windows XP.

Informacje o aktualizacji

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Pobierz Pobierz pakiet aktualizacji krytycznej dla systemu Windows XP (KB885626) teraz.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, jeśli został już zainstalowany dodatek SP2 dla systemu Windows XP i komputer nie uruchamia się, można używać jednego z następujących obejść do czasu zainstalowania zaktualizowanej wersji pliku Update.sys lub uzyskania zaktualizowanej wersji systemu BIOS.

Uwaga: Trzeba wykonać wszystkie następujące kroki przed zastosowaniem w systemie jakichkolwiek dodatkowych aktualizacji oprogramowania.

Metoda 1: Użycie Konsoli odzyskiwania systemu Windows XP

Aby do uruchomienia komputera użyć Konsoli odzyskiwania systemu Windows XP, wykonaj następujące kroki:
 1. Włóż dysk startowy systemu Windows XP do stacji dyskietek lub dysk CD z systemem Windows XP do stacji CD-ROM lub DVD, a następnie ponownie uruchom komputer.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania dysków startowych systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  310994 Uzyskiwanie dysków rozruchowych Instalatora systemu Windows XP

 2. Kliknij, aby zaznaczyć jedną lub więcej opcji niezbędnych do uruchomienia komputera ze stacji dysków CD-ROM lub DVD, jeśli pojawi się odpowiedni monit.
 3. Na ekranie startowym naciśnij klawisz R, aby uruchomić konsolę odzyskiwania.
 4. Wpisz numer instalacji systemu Windows XP z dodatkiem SP2, która spowodowała zawieszenie komputera. Musisz wpisać ten numer nawet wtedy, gdy pojawi się tylko jedna instalacja.
 5. Wpisz hasło administratora, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

  cd system32\drivers

 7. W wierszu polecenia wpisz polecenie ren update.sys update.sp2, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 8. W wierszu polecenia wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 9. Uzyskaj aktualizację systemu BIOS. Wykonaj następujące instrukcje, aby zaktualizować komputer.
 10. Uruchom system Windows XP z dodatkiem SP2.
 11. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 12. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 13. W wierszu polecenia wpisz polecenie move update.sp2 update.sys, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 14. Zastosuj aktualizację krytyczną dla systemu Windows XP (KB885626) wymienioną wcześniej w tym artykule.

  Ostrzeżenie: Nie korzystaj z komputera, jeśli nie jest zainstalowany zaktualizowany plik Update.sys.
 15. Uruchom komputer ponownie.

Metoda 2: Uruchomienie alternatywnej instalacji systemu Windows

Jeśli komputer jest skonfigurowany w sposób umożliwiający uruchamianie wielu instalacji systemu Microsoft Windows, wykonaj następujące kroki, aby go uruchomić:
 1. Uruchom komputer i wybierz działającą partycję systemu Windows.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

  cd WinXPSP2\system32\drivers

  W tym kroku WinXPSP2 to ścieżka dostępu do folderu systemu Windows, w którym jest zainstalowany system Windows XP z dodatkiem SP2.
 4. W wierszu polecenia wpisz polecenie move update.sys update.sp2, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W wierszu polecenia wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Uruchom ponownie komputer, a następnie uruchom instalację systemu Windows XP z dodatkiem SP2
 7. Uzyskaj aktualizację systemu BIOS. Wykonaj następujące instrukcje, aby zaktualizować komputer.
 8. Uruchom system Windows XP z dodatkiem SP2.
 9. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 10. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 11. W wierszu polecenia wpisz polecenie move update.sp2 update.sys, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 12. Uruchom komputer ponownie.
 13. Zastosuj aktualizację krytyczną dla systemu Windows XP (KB885626) wymienioną wcześniej w tym artykule.

  Ostrzeżenie: Nie korzystaj z komputera, jeśli nie jest zainstalowany zaktualizowany plik Update.sys.

Więcej informacji

System Windows XP może zapewnić aktualizację specyficzną dla procesora taktującego, która będzie działać niezależnie od systemu BIOS w celu zapewnienia obsługi zainstalowanego procesora. Jeśli system operacyjny nie może załadować dostarczonej przez firmę Intel aktualizacji obsługi procesora, to mogą wystąpić błędy zatrzymania lub problemy z uruchomieniem. W takiej sytuacji system BIOS nie zapewnia wymaganej obsługi, a dostarczona przez firmę Intel aktualizacja obsługi, znajdująca się w systemie Windows XP, powoduje, że system przestaje odpowiadać.

Aby stwierdzić, czy komputer korzysta z procesora Intel Pentium 4 lub Intel Celeron D opartego na procesorze Prescott C-0 stepping i czy system BIOS nie zapewnia wymaganej obsługi, wykonaj następujące kroki:
 1. Utwórz dysk startowy, pobierając wersję startową narzędzia Intel Processor Frequency ID. Aby pobrać ten program, odwiedź następującą witrynę firmy Intel w sieci Web:
 2. Uruchom komputer za pomocą dysku startowego utworzonego w kroku 1.
 3. Na karcie CPUID Data przejrzyj specyfikacje komputera. Komputery, których dotyczy ten problem, będą miały następującą specyfikację:
  • Wartość CPU Family równą F.
  • Wartość CPU Model równą 3.
  • Wartość CPU Stepping równą 3.
  • Wartość CPU Revision równą 3, 2, 1 lub 0.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego problemu, odwiedź następującą witrynę firmy Intel w sieci Web:Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 885626 — ostatni przegląd: 24.08.2007 — zmiana: 1

Opinia