Otrzymujesz komunikat o błędzie "Niedostępne krytyczne rozszerzenie" podczas próby kwerendy przed serwerem wykazu globalnego lub kontrolera domeny z systemem Windows Server 2003

Dotyczy: Microsoft Windows Server 2003 Web EditionMicrosoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit x86)

Objawy


Podczas próby kwerendy przed serwerem wykazu globalnego (GC) lub kontroler domeny z systemem Microsoft Windows Server 2003 (DC), może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Niedostępne krytyczne rozszerzenie

Przyczyna


Ten problem występuje podczas wykonywania wyszukiwania rozszerzenie wirtualnej listy widoków Wirtualnej do usługi katalogowej Active Directory. Zatrzymuje wyszukiwanie rozszerzenie Wirtualnej odpowiada, ponieważ usługi Active Directory nie może obsługiwać operacji wyszukiwania.

Rozwiązanie


Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Microsoft Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Server 2003

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, należy przesłać żądanie do centrum obsługi klienta firmy Microsoft i obsługi technicznej w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.
Windows Server 2003, wersje x86
  Date     Time  Version      Size  File name
--------------------------------------------------------------
21-Oct-2004 16:43 5.2.3790.224 1,532,416 Ntdsa.dll
21-Oct-2004 16:43 5.2.3790.212 32,768 Ntdsatq.dll
20-Oct-2004 18:54 5.2.3790.224 242,176 Ntdsutil.exe
20-Oct-2004 18:26 179,440 Schema.ini
19-Sep-2004 11:41 5.2.3790.212 59,392 Ws03res.dll
Windows Server 2003, wersje dla komputerów z procesorami Itanium
  Date     Time  Version      Size  File name
--------------------------------------------------------------
21-Oct-2004 01:38 5.2.3790.224 4,056,064 Ntdsa.dll
21-Oct-2004 01:38 5.2.3790.212 82,432 Ntdsatq.dll
20-Oct-2004 03:23 5.2.3790.224 568,832 Ntdsutil.exe
20-Oct-2004 03:23 179,440 Schema.ini
18-Sep-2004 18:43 5.2.3790.212 58,880 Ws03res.dll

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.
Ten problem został rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla systemu Microsoft Windows Server 2003.

Więcej informacji


Ta poprawka usuwa ogłoszenie identyfikator (znany także jako OID) Wirtualnej obiektu z obiektu RootDSE. Po zastosowaniu tej poprawki nie można używać klienta do wyszukiwania Wirtualnej rozszerzenia, do usługi Active Directory.

Po zainstalowaniu tej poprawki, należy użyć narzędzie Edycja interfejsów usługi Active Directory (ADSI), aby dodać wartość DisableVLVSupport do atrybutu msds-Other-Settings . Aby dodać wartość DisableVLVSupport, zainstalować narzędzia obsługi systemu Windows, a następnie wykonaj następujące kroki.

Uwaga Narzędzie Edycja ADSI znajduje się w folderze Windows Support Tools na dysku CD programu Microsoft Windows Server 2003. Aby zainstalować narzędzia obsługi systemu Windows, uruchom Setup.exe program. Setup.exe program znajduje się w folderze Support\Tools\Setup.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz Adsiedit.msc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. W narzędzie Edycja ADSI, rozwiń węzeł
  Węzeł Konfiguracja [kontroler domeny].
 3. Rozwiń węzeł
  CN = Configuration, DC =nazwa_domenykontenera.
 4. Rozwiń CN = Services obiektu.
 5. Rozwiń CN = Windows NT obiektu.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy CN = Directory Serviceobiektu. Kliknij przycisk Właściwości.
 7. Na liście atrybutów kliknij
  msds-Other-Settings. Kliknij przycisk Edytuj.
 8. W polu wartość do dodania wpisz
  DisableVLVSupport = 1. Kliknij przycisk Dodaj.
 9. Kliknij dwa razy przycisk OK . Zamknij narzędzie Edycja ADSI.

Powiązane artykuły


Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft