Jak zmienić program zmiany czasu zgodnie z nowym planem na przełom lat 2004/2005 w urugwajskiej strefie czasowej

BUG #: 27639 (Content Maintenance)Ważne Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

WPROWADZENIE

Państwo Urugwaj zaplanowało nowy program zmiany czasu na przełom lat 2004/2005. Ten zmodyfikowany program zmiany czasu różni się od programu zmiany czasu, który stosuje się do domyślnej strefy czasowej używanej dla Urugwaju w systemach operacyjnych Microsoft Windows. Domyślna strefa czasowa dla Urugwaju to Brazylia -3:00. Program zmiany czasu dla strefy czasowej Brazylia -3:00 jest następujący:
 • Czas zimowy zaczyna się o godzinie 2:00 w trzecią niedzielę października 2004 roku. Trzecia niedziela października 2004 roku wypada 17 października 2004 roku.
 • Czas zimowy kończy się o godzinie 2:00 w drugą niedzielę lutego 2005 roku. Druga niedziela lutego 2005 roku wypada 8 lutego 2005 roku.
Nowy program zmiany czasu w Urugwaju jest następujący:
 • Czas zimowy zaczyna się o godzinie 2:00 w trzecią niedzielę września 2004 roku. Trzecia niedziela września 2004 roku wypada 19 września 2004 roku.
 • Czas zimowy kończy się o godzinie 2:00 w drugą niedzielę marca 2005 roku. Druga niedziela marca 2005 roku wypada 13 marca 2005 roku.
Z powodu tego nowego programu zmiany czasu w Urugwaju komputery z systemem operacyjnym Microsoft Windows nie dostosowują odpowiednio strefy czasowej w celu uwzględnienia zmiany czasu. W tym artykule opisano krok po kroku, jak zmienić zachowanie domyślne urugwajskiej strefy czasowej.

Więcej informacji

Uwaga Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego poniższe kroki mogą wyglądać różnie na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy zajrzeć do dokumentacji danego produktu.

Metoda 1. Użycie narzędzia Tzedit.exe w celu ręcznego zmodyfikowania strefy czasowej

Należy użyć narzędzia Tzedit.exe w celu zmiany daty początkowej i daty końcowej czasu zimowego w urugwajskiej strefie czasowej. Narzędzie Tzedit.exe jest dostępne w każdym zestawie Microsoft Windows Resource Kit. Aby użyć tej metody, trzeba uzyskać narzędzie Tzedit.exe z zestawu Resource Kit dla danej wersji systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat zestawów Resource Kit dla systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby zmienić datę początkową i datę końcową czasu zimowego w urugwajskiej strefie czasowej, wykonaj następujące kroki.
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Windows Resource Kit, a następnie kliknij polecenie Narzędzia.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Alphabetical list of Tools, a następnie kliknij narzędzie Time Zone Editor.
 3. Kliknij przycisk New, a następnie wpisz (GMT-03:00) Montevideo w polu Time Zone Name.

 4. W polu Abbreviation wpisz Montevideo Uruguay
 5. W polu Offset from GMT wpisz -3:00.
 6. Zaznacz pole wyboru Automatically set daylight-saving time.

 7. Wykonaj następujące kroki:
  1. W pierwszym polu Start Day kliknij pozycję Third.
  2. W drugim polu Start Day kliknij pozycję Sunday.
  3. W trzecim polu Start Day kliknij pozycję September.
  4. W czwartym polu Start Day kliknij pozycję 2:00 AM.

  5. W pierwszym polu Last Day kliknij pozycję Second.
  6. W drugim polu Last Day kliknij pozycję Sunday.
  7. W trzecim polu Last Day kliknij pozycję March.
  8. W czwartym polu Last Day kliknij pozycję 2:00 AM.

  9. W polu Abbreviation wpisz Horario de Verano
  10. W polu Daylight Bias kliknij pozycję +1:00, aby przesunąć zegar o godzinę do przodu. Domyślnie w polu Daylight Bias jest ustawiona wartość +1:00.

 8. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij narzędzie Windows Time Zone Editor.
 9. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 10. Kliknij dwukrotnie ikonę Data i godzina, a następnie kliknij kartę Strefa czasowa.

 11. Kliknij pozycję (GMT -3:00) Montevideo, a następnie kliknij przycisk OK.
 12. Zaznacz pole wyboru Automatycznie uwzględnij zmiany czasu, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
 13. Aby sprawdzić, czy nowe ustawienie strefy czasowej uwzględnia zmianę czasu zgodnie z oczekiwaniami, zmień datę i godzinę na komputerze — ustaw godzinę o kilka minut wcześniejszą niż godzina zmiany czasu. Sprawdź, czy czas zmienia się poprawnie.

Metoda 2. Uruchomienie plików Timezones.reg i Tzinfo.reg w celu zmiany czasu na innym komputerze

Ostrzeżenie Nieprawidłowe użycie Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, skutkujących koniecznością ponownej instalacji? systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Wykonaj procedurę „Metoda 1. Użycie narzędzia Tzedit.exe w celu ręcznego zmodyfikowania strefy czasowej”, aby zmodyfikować datę początkową i datę końcową czasu zimowego dla strefy czasowej Montevideo. Po zastosowaniu metody 1 na jednym komputerze możesz użyć plików Timezones.reg i Tzinfo.reg w celu zmiany czasu na innym komputerze. W tym celu wykonaj procedurę odpowiednią w przypadku danego systemu operacyjnego.

System Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows NT

 1. Na komputerze, na którym została zmieniona strefa czasowa przy użyciu metody 1, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Rozwiń następujący podklucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones
 3. Kliknij podklucz Montevideo Uruguay, a następnie kliknij polecenie Eksportuj plik rejestru w menu Rejestr.
 4. W polu Zapisz w kliknij pozycję Pulpit, w polu Nazwa pliku wpisz timezones, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 5. Rozwiń następujący podklucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
 6. Kliknij podklucz TimeZoneInformation, a następnie kliknij polecenie Eksportuj plik rejestru w menu Rejestr.
 7. W polu Zapisz w kliknij pozycję Pulpit, w polu Nazwa pliku wpisz tzinfo, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 8. Zamknij Edytor rejestru.
 9. Skopiuj pliki Timezones.reg i Tzinfo.reg utworzone w krokach 4 i 7.
 10. Umieść te pliki na komputerze, którego ustawienia strefy czasowej chcesz zaktualizować przy użyciu nowych dat zmiany czasu. Ten komputer jest nazywany komputerem docelowym.

 11. Na komputerze docelowym kliknij dwukrotnie plik Timezones.reg.

 12. Gdy zostanie wyświetlony monit o dodanie informacji do rejestru, kliknij przycisk Tak.

 13. Gdy zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym dodaniu informacji do rejestru, kliknij przycisk OK.

 14. Na komputerze docelowym kliknij dwukrotnie plik Tzinfo.reg.

 15. Gdy zostanie wyświetlony monit o dodanie informacji do rejestru, kliknij przycisk Tak.

 16. Gdy zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym dodaniu informacji do rejestru, kliknij przycisk OK.

 17. Ponownie uruchom komputer.

System Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Wydanie drugie lub Microsoft Windows Millennium Edition

 1. Na komputerze, na którym została zmieniona strefa czasowa przy użyciu metody 1, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Rozwiń następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Time Zones
 3. Kliknij podklucz Montevideo Uruguay, a następnie kliknij polecenie Eksportuj plik rejestru w menu Rejestr.
 4. W polu Zapisz w kliknij pozycję Pulpit, w polu Nazwa pliku wpisz timezones, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 5. Rozwiń następujący podklucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
 6. Kliknij podklucz TimeZoneInformation, a następnie kliknij polecenie Eksportuj plik rejestru w menu Rejestr.
 7. W polu Zapisz w kliknij pozycję Pulpit, w polu Nazwa pliku wpisz tzinfo, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 8. Zamknij Edytor rejestru.
 9. Skopiuj pliki Timezones.reg i Tzinfo.reg utworzone w krokach 4 i 7.
 10. Umieść te pliki na komputerze, którego ustawienia strefy czasowej chcesz zaktualizować przy użyciu nowych dat zmiany czasu. Ten komputer jest nazywany komputerem docelowym.

 11. Na komputerze docelowym kliknij dwukrotnie plik Timezones.reg.

 12. Gdy zostanie wyświetlony monit o dodanie informacji do rejestru, kliknij przycisk Tak.

 13. Gdy zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym dodaniu informacji do rejestru, kliknij przycisk OK.

 14. Na komputerze docelowym kliknij dwukrotnie plik Tzinfo.reg.

 15. Gdy zostanie wyświetlony monit o dodanie informacji do rejestru, kliknij przycisk Tak.

 16. Gdy zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym dodaniu informacji do rejestru, kliknij przycisk OK.

 17. Ponownie uruchom komputer.

Przykład pliku Timezones.reg

Edytor rejestru systemu Windows wersja 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Montevideo Uruguay]
"Display"="(GMT-03:00) Montevideo"
"Dlt"="Horario de Verano"
"Index"=dword:00000047
"TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Przykład pliku Tzinfo.reg

Edytor rejestru systemu Windows wersja 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation]
"Bias"=dword:000000b4
"StandardName"="Montevideo Uruguay"
"StandardBias"=dword:00000000
"StandardStart"=hex:00,00,03,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"DaylightName"="Montevideo Uruguay"
"DaylightBias"=dword:00000000
"DaylightStart"=hex:00,00,03,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"ActiveTimeBias"=dword:000000b4
"DisableAutoDaylightTimeSet"=dword:00000001

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu korzystania z narzędzia Tzedit.exe, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

158195 Time Zone Editor available on OEM Service Release 2 CD-ROM

Właściwości

Identyfikator artykułu: 886775 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia