Najważniejsze problemy z obsługą klienta/serwera w programie Microsoft Exchange

WPROWADZENIE

Ten artykuł zawiera listę problemów, które według Pomocy technicznej firmy Microsoft są najważniejszymi problemami z obsługą klienta/serwera w programie Microsoft Exchange. W tym artykule znajdują się łącza do odpowiedniej zawartości. Artykuł ten szczególnie dotyczy problemów, jakie klienci profesjonalni i uprzywilejowani napotykają w następujących produktach:
  • Microsoft Outlook. W tej sekcji znajdują się tematy dotyczące łączności z programem Microsoft Exchange.
  • Microsoft Outlook Web Access.
  • Exchange Mobility. W tej sekcji znajdują się tematy dotyczące zdalnego wywoływania procedur za pomocą protokołu HTTP.

Więcej informacji

1. Microsoft Outlook

1.1 Problemy dotyczące instalacji i wdrażania

828377 Obsługiwane metody instalacji stosowane do rozmieszczania pakietu Microsoft Office 2003

829898 Support WebCast: Rozmieszczanie pakietu Microsoft Office 2003 w środowisku komputerowym przedsiębiorstwa

Temat „Overview of an Outlook deployment” w zestawie Resource Kit dla pakietu Office 2003:

1.2 Rozwiązywanie problemów ze zdalnym wywoływaniem procedur (RPC, Remote Procedure Call)

839862 How to troubleshoot the RPC Cancel Request dialog box in Outlook 2003 or in Outlook 2002

325930 Jak rozwiązywać problemy z łączeniem się powodowane przez wpisy rejestru dotyczące protokołów klienta RPC

830914 Komunikat o błędzie „Usługa RPC nie jest skonfigurowana poprawnie” jest wyświetlany podczas uruchamiania programu Outlook 2003 przez użytkownika korzystającego z konta e-mail serwera Exchange

1.3. Problemy z trybem buforowanym programu Exchange i książką adresową trybu offline

870926 Description of Outlook 2003 with Cached Exchange Mode in an Exchange Server 2003 environment

871132 Exchange clients may download the whole offline Address Book when they try to download incremental offline Address Book changes in Outlook 2003

821299 Synchronization takes longer than expected in Cached Exchange Mode in Outlook 2003

826252 A folder that you created when Outlook is configured to use Exchange Cached Mode appears in Outlook, but you cannot view messages in that folder

823580 How to configure how the Offline Address Book is downloaded when you use Outlook 2003 in Cached Exchange Mode

831124 How to force Outlook 2003 to resolve proxy addresses and custom properties in Cached Mode

1.4. Problemy dotyczące zabezpieczeń

817878 Attachments remain in the Outlook Secure Temporary File folder when you exit Outlook 2003

287887 Outlook 2003 and Outlook 2002 do not restrict access to attachments with an .eml file extension

290499 OL2002: Informacje dla administratora o funkcjach zabezpieczeń poczty e-mail

Temat „Customizing security settings by using the Outlook Security Template” w zestawie Resource Kit dla pakietu Office 2003:Temat „Configuring Outlook security features to help prevent viruses” w zestawie Resource Kit dla pakietu Office 2003:

1.5. Problemy dotyczące reguł

826964 Reguły utworzone w programie Outlook 2002 są niewidoczne w programie Outlook 2003, ale są widoczne w programie OWA

826265 Rules may become corrupted when you access them from multiple versions of Outlook

1.6. Problemy dotyczące kalendarza i wezwań na spotkanie

890436 Jak rozwiązywać problemy z brakującymi i zduplikowanymi terminami w programie Outlook

286166 Outlook Calendar and Task reminders do not appear as expected in Outlook 2002 and Outlook 2003

872839 Issues that are fixed in Outlook 2003 by Office 2003 Service Pack 1

829217 Considerations when you use the Delegate Access feature in Microsoft Outlook

Temat „Outlook meeting requests: Essential do’s and don’ts” w witrynie Microsoft Office Online w sieci Web:

1.7 Problemy dotyczące delegowania dostępu

829217 Considerations when you use the Delegate Access feature in Microsoft Outlook

826968 You may receive an error message when a delegate tries to view a message in your Inbox in Outlook 2003 or Outlook 2002

309185 Meetings that are placed in an owner's calendar by a Delegate do not display free/busy information for additional meeting attendees in Outlook

Temat „Allow a delegate to see private appointments” Microsoft Office Online w sieci Web:
Temat "Delegate Access" w witrynie Microsoft Office Online w sieci Web:

1.8 Problemy dotyczące poczty

291613 How to send e-mail messages that remain in your Outbox in Outlook 2003 and Outlook 2002

1.9. Problemy z zasadami lokalnymi i zasadami grupy

826170 Administrators can use Office policy templates with the Group Policy settings of Windows

Temat „Policy template files” w zestawie Resource Kit dla pakietu Office 2003:

2. Outlook Web Access

2.1 Sposób ustanawiania konfiguracji zewnętrznej/wewnętrznej

837852 Windows Clustering is not supported on front-end servers in Exchange Server 2003

822443 Front-end server considerations in Exchange Server 2003

Temat "Hardening Exchange 2003 servers"Temat "Introduction to Exchange Server 2003 and Exchange 2000 front-end and back-end topology guide"Temat "Microsoft Exchange 2000 Server front-end and back-end topology"

2.2 Metoda uwierzytelniania powodująca problemy z logowaniem w programie OWA

282805 Basic authentication box is displayed when you log on to OWA

267906 How to set up OWA for UPN logon names

183545 NTLM authentication fails between two computers with OWA

327843 XCCC: Klienci Outlook Web Access nie mogą się zalogować

2.3. Problemy OWA spowodowane przez narzędzia IIS Lockdown Tool i URLScan

309508 Blokowanie usług IIS i ustawienia narzędzia URLscan w środowisku Exchange

325965 The URLScan tool may cause problems in Outlook Web Access

2.4. Adres SMTP użytkownika jest niezgodny z zasadami adresata i występuje błąd logowania programu OWA

269498 Cannot log on to an Exchange 2000 mailbox with Outlook Web Access

293386 Komunikaty o błędach HTTP 401 lub 404 przy niejawnej lub jawnej próbie dostępu do programu OWA

812220 Using explicit logons with Outlook Web Access

2.5. Konfiguracja nagłówka hosta i nieprawidłowa konfiguracja domyślnej witryny sieci Web Internetowych usług informacyjnych

312422 "HTTP 404" error appears when you try to log on to OWA through a front-end server in a cluster

287726 How to configure host header and authentication information in Exchange 2000 Outlook Web Access on a Windows 2000 cluster server

248033 Typowe przyczyny zwracania błędu „HTTP 404 — Nie znaleziono pliku” przez serwer IIS

319878 How to make Outlook Web Access the default Web site

328242 You receive an error message when you try to change passwords if OWA is not installed in the default Web site

2.6. Zapora przyczyną problemów w programie Outlook Web Access

267910 Outlook Web Access error message "Internal Server Error" with certain firewalls

328663 Outlook Web Access does not show contents of inbox or other folders

280132 XCCC: Połączenia programu Exchange 2000 w systemie Windows 2000 poprzez zapory

Exchange Server 2003 and Exchange 2000 Server front-end and back-end topology guide, rozdział 6 Configuring firewalls"

2.7 Uprawnienia systemu plików NTFS przyczyną problemów z logowaniem w programie Outlook Web Access

327843 XCCC: Klienci Outlook Web Access nie mogą się zalogować

2.8. Zmiana portu domyślnego uniemożliwiająca uzyskanie dostępu do folderów publicznych w programie Outlook Web Access

278339 Porty TCP/UDP używane przez program Exchange 2000 Server

313905 Public folders are not accessible in OWA if you change the default port; fix requires Exchange 2000 Service Pack 1

313932 Public folders are not accessible in OWA if you change the default port; fix requires Exchange 2000 Service Pack 2

325920 Error message when you view public folders in Exchange System Manager

3. Exchange Mobility

888812 TechNet Support WebCast: An overview of RPC over HTTP in Microsoft Exchange Server 2003 and Microsoft Office Outlook 2003

Aby uzyskać więcej informacji o najważniejszych problemach związanych z programem Exchange Mobility, odwiedź następującą witrynę usługi Microsoft TechNet w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 887271 — ostatni przegląd: 07.04.2008 — zmiana: 1

Opinia