Opis dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2003

Streszczenie

Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla pakietu Microsoft Office 2003. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskiwania tego dodatku Service Pack i sposobu uzyskiwania listy problemów rozwiązywanych dzięki temu dodatkowi. Ponadto podano tu informacje dotyczące problemów, które mogą występować podczas instalowania dodatku Service Pack, i metod ustalania, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany.

WPROWADZENIE

Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Microsoft Office 2003 zapewnia istotne ulepszenia w zakresie zabezpieczeń, stabilności i wydajności. Niektóre poprawki zawarte w dodatku SP2 dla pakietu Office 2003 zostały wydane już wcześniej jako osobne aktualizacje. Dodatek SP2 dla pakietu Office 2003 oferuje uprzednio wydane poprawki w formie jednej aktualizacji.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku Service Pack

Lista problemów rozwiązywanych przy użyciu tego dodatku Service Pack w formacie przygotowanym do pobrania

Dostępny jest skoroszyt programu Microsoft Excel zawierający listę problemów zidentyfikowanych po opracowaniu dodatku Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Microsoft Office 2003, które są rozwiązywane przez dodatek SP2 dla pakietu Office 2003.

Uwaga Ten skoroszyt jest dostępny w języku angielskim. Nie zostanie on przetłumaczony na inne języki.

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Pobierz Pobierz pakiet Office2003_SP2Changes.exe teraz.
Data wydania: 27 września 2005

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack

Dodatek SP2 dla pakietu Office 2003 usuwa problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

906460 Issues that are fixed in Access 2003 by Office 2003 Service Pack 2

906342 Issues that are fixed in Excel 2003 by Office 2003 Service Pack 2

906341 Issues that are fixed in FrontPage 2003 by Office 2003 Service Pack 2

906426 Issues that are fixed in InfoPath 2003 by Office 2003 Service Pack 2

906234 Issues that are fixed in Office 2003 by Office 2003 Service Pack 2

906451 Issues that are fixed in Outlook 2003 by Office 2003 Service Pack 2

906340 Issues that are fixed in PowerPoint 2003 by Office 2003 Service Pack 2

906339 Issues that are fixed in Publisher 2003 by Office 2003 Service Pack 2

906338 Issues that are fixed in Word 2003 by Office 2003 Service Pack 2

Biuletyny dotyczące zabezpieczeń skojarzone z tym dodatkiem Service Pack

Dodatek SP2 dla pakietu Office 2003 umożliwia rozwiązanie problemów opisanych w następujących biuletynach firmy Microsoft dotyczących zabezpieczeń:

890169 MS05-023: Luki w programie Microsoft Word umożliwiają zdalne wykonanie kodu

884933 MS04-027: Luka w konwerterze plików WordPerfect umożliwia wykonanie kodu

833987 MS04-028: Przepełnienie buforu podczas przetwarzania pliku JPEG (GDI+) umożliwia wykonanie kodu

Wcześniej wydane aktualizacje uwzględnione w tym dodatku Service Pack

W dodatku SP2 dla pakietu Office 2003 uwzględniono następujące wcześniej wydane aktualizacje:

842532 Opis dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office 2003

873378 Opis aktualizacji zabezpieczeń konwertera plików WordPerfect 5.x pakietu Office 2003: 14 września 2004

838905 Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003: 14 września 2004

873381 Description of the updates for Office 2003 French grammar checker: November 9, 2004

887982 Description of the update for InfoPath 2003: December 14, 2004

887980 Description of the update for Office 2003: February 8, 2005

885828 Opis aktualizacji dla pakietu Office 2003: 8 lutego 2005

892258 Description of the updates for the Office 2003 French spelling checker and thesaurus: April 12, 2005

887979 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Word 2003: 12 kwietnia 2005

Ponadto w dodatku SP2 dla pakietu Office 2003 uwzględniono aktualizację pakietu Office 2003 Tablet PC: Aktualizacja zapewniająca ulepszone rozpoznawanie pisma ręcznego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej aktualizacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy

Znane problemy występujące podczas instalacji dodatku Service Pack

W przypadku próby zainstalowania dodatku SP2 dla pakietu Office 2003 jest wyświetlany komunikat o błędzie

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

906323 When you try to install Office 2003 Service Pack 2, you receive a "The upgrade patch cannot be installed by the windows installer service" error message, or the Setup program may not be completed, and you do not receive notification

Znane problemy występujące po zainstalowaniu dodatku Service Pack

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack dla pakietu Microsoft Office nieoczekiwanie jest wyświetlany monit o ponowne uruchomienie komputera

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

905726 You are unexpectedly prompted to restart the computer after you install an Office service pack or an Office update

Programy innych firm korzystające z funkcji Kalendarz programu Outlook mogą generować nieoczekiwane wyniki po zainstalowaniu dodatku SP2 dla pakietu Office 2003

Ten problem może występować wówczas, gdy oprogramowanie innej firmy nie zostało zaktualizowane w celu zapewnienia współpracy z nową formułą akceptacji terminów w programie Outlook.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących nowej formuły akceptacji terminów w programie Outlook, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

894470 A meeting is removed from your Outlook Calendar after you accept the meeting and then delete the accepted meeting request

899919 Developer information about the calendar changes in Outlook 2003 Service Pack 2, Exchange Server 2003 Service Pack 2 and later versions

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować dodatek Service Pack 2 dla pakietu Office 2003

Instrukcje instalacji i strategie wdrażania dodatku SP2 dla pakietu Office 2003 są dostępne w witrynie Microsoft — Centrum pobierania. Aby pobrać ten dodatek Service Pack z witryny Microsoft — Centrum pobierania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Dodatek Service Pack 2 dla pakietu Office 2003 z dodatkiem Multilingual User Interface Pack

Aby zapewnić dostępność wszystkich funkcji pakietu Office 2003, należy zainstalować dodatek Service Pack 2 dla pakietu Office 2003 z dodatkiem Multilingual User Interface Pack, jeżeli jest używany dodatek Multilingual User Interface Pack (MUI). Aby pobrać dodatek Service Pack 2 dla pakietu Office 2003 z dodatkiem Multilingual User Interface Pack, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące usuwania

Tego pobranego pakietu nie można usunąć przy użyciu narzędzia Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Aby usunąć z komputera dodatek SP2 dla pakietu Office 2003, należy usunąć pakiet Office 2003, a następnie ponownie zainstalować pakiet Outlook 2003 z oryginalnego dysku CD-ROM z pakietem Office 2003.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

873125 Nie można usunąć dodatku Service Pack 1 dla produktów pakietu Office 2003

Jak ustalić, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany

Dodatek Service Pack zawiera wersje plików podane w następującej tabeli.
Nazwa plikuWersja
Excel.exe11.0.6560.0
Frontpg.exe11.0.6552.0
Infopath.exe11.0.6565.0
Msaccess.exe11.0.6566.0
Mspub.exe11.0.6565.0
Outlook.exe11.0.6565.0
Powerpnt.exe11.0.6564.0
Winword.exe11.0.6568.0
Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, która wersja pakietu Office 2003 jest zainstalowana na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

821549 JAK: Sprawdzanie wersji pakietu Office 2003

Ponadto wraz z dodatkiem SP2 dla pakietu Office 2003 są instalowane również następujące pliki:
Absncreq.xsnIpmain11.awOlmail.fae
Accwiz.dllIpmain11.chmOlnote.fae
Acmain11.chmIptoc.xmlOltask.fae
Acwizrc.dllIpxmlpia.dllOsa.exe
Acwzlib.mdeIpxmlpia.dllOutex.dll
Acwzmain.mdeMapir.dllOutlacct.dll
Acwztool.mdeMcps.dllOutllib.dll
Addrpars.dllMdigraph.dllOutllibr.dll
Addrprsr.dllMdimon.dllOutlmime.dll
Alrtintl.dllMdippr.dllOutlook.hol
Assettrk.xsnMdiui.dllOutlph.dll
Blnmgr.dllMdivwctl.dllOutlrpc.dll
Bssym7.ttfMf_iptoc.xmlOutlvbs.dll
Cdlmso.dllMlshext.dllOutlwvw.dll
Cdo.dllModhelp.dllOwc10.dll
Chgord.xsnMorph9.dllOwc11.dll
Contab32.dllMsaexp30.dllOwci10.dll
Dfuicom.exeMsain.dllOwci11.dll
Dlgsetp.dllMsb1enfr.itsOwsclt.dll
Dumpster.dllMsb1fren.itsPp4x322.dll
Dw20.exeMscal.ocxPpintl.dll
Dwdcw20.dllMscdm.dllPptview.exe
Dwtrig20.exeMsconv97.dllPpvwintl.dll
Emablt32.dllMsdmeng.dllProject.xsn
Emsabp32.dllMsdmine.dllPrtf9.dll
Emsmdb32.dllMsdmine.rllPstprx32.dll
Emsui32.dllMsgr3en.dllPtxt9.dll
Envelope.dllMsgr3fr.dllPub6intl.dll
Epsimp32.fltMsgr3fr.lexPubconv.dll
Exchcsp.dllMshy3es.dllPurchord.xsn
Exprptd.xsnMsimport.exePurchreq.xsn
Exprpti.xsnMsjspp40.dllResume.xsn
Exsec32.dllMsmapi32.dllRiched20.dll
Fm20.dllMsmdcb80.dllRm.dll
Fpconfig.xmlMsmdgd80.dllSalesrpt.xsn
Fpcutl.dllMsmdun80.dllSc2.sam
Fpdb.dllMso.aclScanost.exe
Fpdbrgn1.incMso.dllScanpst.exe
Fpdtc.dllMsocf.dllSchplus.sam
Fpeditax.dllMsocfu.dllScnpst32.dll
Fpedsat.dllMsohelp.exeScnpst64.dll
Fpexpsat.dllMsointl.dllSetlang.exe
Fpext.msgMsolap80.dllSlintl.dll
Fpsrvutl.dllMsolap80.rllSnapview.ocx
Fputlsat.dllMsolui80.dllSoa.dll
Fpwec.dllMspcore.dllStatrpt.xsn
Fpwel.dllMsplcres.dllStocks.dat
Gdiplus.dllMspst32.dllStocks.xml
Gdiplus.dllMssp3en.lexStslist.dll
Gdiplus.dllMssp3ena.lexStsupld.dll
Graph.exeMssp3fr.dllSumif.xla
Html32.cnvMssp3fr.lexTcarddtl.xsn
Htmlchkr.dllMsth3es.dllTcardsmp.xsn
Htmlcsat.dllMsth3es.lexTour.htm
Ieawsdc.dllMsth3fr.dllTour.swf
Ietag.dllMsth3fr.lexTransmgr.dll
Impmail.dllMstordb.exeUsp10.dll
Index.htmMstore.exeUtility.mda
Infintl.dllMstores.dllVbaac10.chm
Infmain.chmMswrd832.cnvVbe6.dll
Infopath.pipMsxml5.dllVendinfo.xsn
Infref.chmOffice.xmlVtidb.exe
Inftoc.xmlOinfo11.ocxVtidisc.exe
Inreftoc.xmlOinfop11.mofVtiform.exe
Intlband.htmOis.exeVtipres.exe
Intldate.dllOisapp.dllWcag1_0.xml
Invoiced.xsnOisctrl.dllWfchost.dll
Invoices.xsnOisintl.dllWpft532.cnv
Invreq.xsnOladd.faeWpft632.cnv
Ipathpia.dllOlappt.faeWwintl.dll
Ipclrwrp.dllOlapuir.rllXlintl32.dll
Ipdmctrl.dllOljrnl.faeXlmain11.chm

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Administracyjny dodatek Service Pack składa się z pełnego pliku Instalatora Windows (pliku msp) w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tym dodatku Service Pack rozpowszechniane są pliki msp wymienione w następującej tabeli.
Nazwa pliku mspOpis
Mainsp2.mspPrzeznaczony dla pakietu Office 2003
Owc11sp2.mspPrzeznaczony dla składników sieci Web pakietu Office 2003
Owc102003sp2.mspPrzeznaczony dla składników sieci Web pakietu Office XP

Funkcje służące do ponownego instalowania określonych składników, przeznaczone dla administratorów

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej oraz ponownego buforowania i instalowania pakietu Office 2003 na komputerach klienckich można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji].

Właściwość REINSTALL=[lista funkcji] wskazuje, czy określone składniki pakietu Office 2003 powinny zostać ponownie zainstalowane z obrazu administracyjnego. W przypadku dodatku SP2 dla pakietu Office 2003 wartość składnika [lista funkcji] jest następująca:
REINSTALL=ALL
Szczegółowe procedury objaśniające aktualizację obrazu administracyjnego i aktualizację komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów przy użyciu zaktualizowanego obrazu administracyjnego) w temacie „Distributing Office 2003 Product Updates” (Rozpowszechnianie aktualizacji produktów pakietu Office 2003). Aby wyświetlić temat „Distributing Office 2003 Product Updates” (Rozpowszechnianie aktualizacji produktów pakietu Office 2003), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Witryna Office Admin Update Center, przeznaczona dla informatyków zajmujących się pakietem Office, zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji o witrynie Office Admin Update Center, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 887616 — ostatni przegląd: 14.05.2009 — zmiana: 1

Opinia