Komunikat o błędzie „Explorer.EXE — Nie znaleziono punktu wejścia — Nie znaleziono punktu wejścia procedury SHCreateThreadRef w bibliotece Shlwapi.dll” jest wyświetlany po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS04-038

Streszczenie

W tym artykule omówiono sposób odzyskiwania komputera, który zgłosił błąd po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS04-038.

Symptomy

W przypadku zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń MS04-038 w systemie Microsoft Windows XP następujący komunikat o błędzie jest wyświetlany po uruchomieniu komputera:
Explorer.EXE — Nie znaleziono punktu wejścia — Nie znaleziono punktu wejścia procedury SHCreateThreadRef w bibliotece SHLWAPI.dll

Przyczyna

Ten błąd występuje wówczas, gdy aktualizacja MS04-038 jest instalowana na komputerze, na którym instalacja dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP zakończyła się niepowodzeniem. Jeżeli instalacja dodatku SP2 dla systemu Windows XP zakończy się niepowodzeniem, zazwyczaj następuje automatyczne wycofanie w celu przywrócenia stanu komputera obowiązującego przed instalacją dodatku SP2 dla systemu Windows XP. Jeżeli nie zostanie przeprowadzone automatyczne wycofanie, proces odzyskiwania dodatku Service Pack spowoduje częściowe odinstalowanie dodatku SP2 dla systemu Windows XP po ponownym uruchomieniu komputera (na przykład automatyczne wycofanie może nie zostać przeprowadzone w przypadku awarii zasilania podczas instalowania dodatku SP2 dla systemu Windows XP). Po ponownym uruchomieniu komputera wyświetlany jest komunikat monitorujący o użycie apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania w celu ręcznego usunięcia pozostałości po instalacji, która zakończyła się niepowodzeniem.

Jeżeli to zalecenie zostanie zignorowane i aplet Dodaj lub usuń programy nie zostanie użyty w celu usunięcia pozostałości po instalacji, która zakończyła się niepowodzeniem, na komputerze będą znajdować się pliki istniejące przed zainstalowaniem dodatku SP2 dla systemu Windows XP, a rejestr będzie zawierać informacje dotyczące dodatku SP2 dla systemu Windows XP.

Jeżeli na komputerze znajdują się pliki istniejące przed zainstalowaniem dodatku SP2 dla systemu Windows XP, a rejestr zawiera informacje dotyczące dodatku SP2 dla systemu Windows XP, witryna Windows Update lub funkcja Aktualizacje automatyczne oferuje wersję aktualizacji MS04-038 przeznaczoną dla systemu Windows XP z dodatkiem SP2.

Rozwiązanie

Aby odzyskać komputer, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom komputer i zaloguj się jak zwykle.


  Uwaga: Jeżeli komputer nie uruchamia się poprawnie, uruchom go w trybie awaryjnym.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  315222 Opis opcji rozruchu w trybie awaryjnym w systemie Windows XP

 2. Po wyświetleniu komunikatu o błędzie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+ESC, aby otworzyć Menedżera zadań. Możesz bezpiecznie zignorować pojawiające się dodatkowe komunikaty o błędach.
 3. W menu Plik kliknij polecenie Nowe zadanie (Uruchom...).
 4. W polu Otwórz wpisz control appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK. Możesz bezpiecznie zignorować pojawiające się dodatkowe komunikaty o błędach.

  Uwaga: Jeżeli narzędzie Dodaj lub usuń programy (Appwiz.cpl) nie zostanie otwarte, wpisz następujący wiersz w polu Nowe zadanie (Uruchom...), aby usunąć poprawkę programu Internet Explorer, a następnie przejdź do kroku 5:
  %windir%\$NtUninstallKB834707$\spuninst\spuninst.exe
 5. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów kliknij pozycję Poprawka Hotfix systemu Windows XP – KB834707, kliknij przycisk Usuń, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
 6. Gdy przycisk Zakończ będzie dostępny, kliknij przycisk Zakończ, a następnie zezwól na ponowne uruchomienie komputera, nawet jeżeli proces usuwania pozornie nie zostanie zakończony. Możesz bezpiecznie zignorować komunikaty dotyczące dodatkowego oprogramowania lub poprawek zainstalowanych podczas tego procesu.

  Ostrzeżenie: Komputer może zostać pomyślnie uruchomiony bez wyświetlania komunikatów o błędach, jednak instalacja dodatku SP2 dla systemu Windows XP jest wciąż niekompletna. Należy wykonać pozostałe kroki i ponownie zainstalować dodatek SP2 dla systemu Windows XP.
 7. Po ponownym uruchomieniu komputera kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 8. Kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy, kliknij pozycję Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP, kliknij przycisk Usuń, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat dotyczący oprogramowania, które zostało ewentualnie zainstalowane po zainstalowaniu dodatku SP2 dla systemu Windows XP, zanotuj nazwy oprogramowania. Konieczne może być ponowne zainstalowanie tych produktów po ponownej instalacji dodatku SP2 dla systemu Windows XP.

  Uwaga: Jeżeli nie można uzyskać dostępu do apletu Dodaj lub usuń programy, należy użyć Menedżera zadań w sposób opisany w krokach 1, 2 i 3. Należy usunąć dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP, wpisując następujące polecenie w oknie Nowe zadanie (Uruchom...):
  %windir%\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe
 9. Po ponownym uruchomieniu komputera odwiedź witrynę Windows Update w sieci Web. Zainstaluj ponownie dodatek SP2 dla systemu Windows XP.

  Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu instalowania dodatku SP2 dla systemu Windows XP i opis kroków, które mogą ułatwić sprawdzenie, czy system Windows XP jest instalowany pomyślnie, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 10. Po pomyślnym zainstalowaniu dodatku SP2 dla systemu Windows XP odwiedź witrynę Windows Update w sieci Web i zainstaluj aktualizacje krytyczne.
Jeżeli ta procedura nie jest skuteczna, można wykonać ponowną instalację na miejscu.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
315341 Jak przeprowadzić uaktualnienie na miejscu (ponowną instalację) systemu Windows XP

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

P1: Nie mam pewności, czy instalacja dodatku SP2 dla systemu Windows XP na moim komputerze jest kompletna. Jak mogę się upewnić?

O1:. Po pomyślnym usunięciu poprawki Hotfix KB834707 dla systemu Windows XP należy skorzystać z jednej z następujących metod w celu ustalenia, czy instalacja dodatku SP2 dla systemu Windows XP na danym komputerze jest kompletna.

Metoda 1

 1. Sprawdź, czy dodatek SP2 dla systemu Windows XP jest uwzględniony na liście w oknie Dodawanie lub usuwanie programów. Jeżeli dodatek SP2 dla systemu Windows XP jest wymieniony na liście, przejdź do kroku 2. Jeżeli dodatek SP2 dla systemu Windows XP nie jest wymieniony na liście, oznacza to, że dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP nie jest zainstalowany.
 2. Ustal wersję pliku Lsass.exe znajdującego się w folderze %Windir%\System32. Aby to zrobić:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wyszukaj, a następnie kliknij Wszystkie pliki i foldery.
  2. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz %windir%\system32\lsass.exe, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Lsass.exe, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Wersja.


   Uwaga: Zamiast nazwy Lsass.exe może zostać wyświetlona nazwa „Lsass” bez rozszerzenia.
Jeżeli numer wersji pliku Lsass.exe jest niższy niż 5.1.2600.2096, a dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows pojawia się na liście w oknie narzędzia Dodaj lub usuń programy, instalacja dodatku SP2 dla systemu Windows XP na danym komputerze jest niekompletna.

Metoda 2

Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie winver, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeżeli wyświetlona jest wersja „Wersja 5.1 (Kompilacja 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158: Dodatek Service Pack 2)” lub nowsza, instalacja dodatku SP2 dla systemu Windows XP jest prawidłowa. Jeżeli jednak numer wersji rozpoczyna się od cyfr 01, 02 lub 03, instalacja dodatku SP2 dla systemu Windows XP na danym komputerze jest niekompletna. Ponadto, jeżeli numer mniejszy niż 040803 pojawia się po znakach „xpsp2” (np. „Kompilacja 2600.xpsp2.030422-1633: Dodatek Service Pack 2”), instalacja dodatku SP2 dla systemu Windows XP na danym komputerze jest niekompletna.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dodatku SP2 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Właściwości

Identyfikator artykułu: 888162 — ostatni przegląd: 22.02.2008 — zmiana: 1

Opinia