Opis wersji systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorem x64 i systemu Windows XP Professional x64 Edition

WPROWADZENIE

Ten artykuł zawiera listę i krótki opis wersji systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorem x64 i systemu Windows XP Professional x64 Edition.

Są to następujące wersje:
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorem x64 i system Windows XP Professional x64 Edition obsługują procesory Advanced Micro Devices (AMD) AMD64 i procesory Intel Extended Memory 64 Technology (EM64T). Podstawowa architektura tych systemów operacyjnych jest oparta na 64-bitowych rozszerzeniach standardowego zestawu instrukcji x86. Dzięki temu na komputerach z procesorem x64 i wersją systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorem x64 lub systemem Windows XP Professional x64 Edition można uruchamiać programy 32- i 64-bitowe.

Więcej informacji

Wersje dla komputerów z procesorem x64 są oparte na drzewie kodowym systemu Windows Server 2003. Usługi i pomoc techniczna do tych wersji używają drzewa Windows Server 2003, a nie drzewa klienta Windows XP. Wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorem x64 i system Windows XP Professional x64 Edition są dostępne za pośrednictwem następujących źródeł:
  • Niezależni producenci sprzętu (OEM)
  • Microsoft Software Assurance
  • Microsoft Developer Network (MSDN)
Wszystkie poprawki wbudowane w dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP są dołączone do dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Microsoft Windows Server 2003. Ponadto dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2003 jest segmentem drzewa kodowego, na którym są oparte wszystkie wydania systemu Windows x64. Z tego powodu system Windows XP Professional x64 Edition nie wymaga dodatku SP2 dla systemu Windows XP. System Windows XP Professional x64 Edition i wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorem x64 mają różne nazwy produktu, ale otrzymują te same aktualizacje, co może prowadzić do nieporozumień. Przed udzieleniem rady klientowi należy zawsze poprosić go, aby uruchomił narzędzie wiersza polecenia Winver.exe w celu ustalenia, jakiego używa produktu.

Klienci, którzy nabyli sprzęt 64-bitowy obejmujący 32-bitową wersję systemu Windows Server 2003 lub Windows XP, mogą uaktualnić swoje licencje 32-bitowe do licencji 64-bitowych.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wersji systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorem x64, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących systemu Windows XP Professional x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Pomoc techniczna dotycząca wydań x64 systemu Windows

Pomoc i obsługę techniczną dotyczącą wydań x64 systemu Microsoft Windows zapewnia producent sprzętu. Producent sprzętu zapewnia pomoc techniczną, ponieważ wydanie Windows x64 zostało dostarczone razem ze sprzętem. Być może producent sprzętu dostosował instalację systemu Windows x64 przy użyciu unikatowych składników. Unikatowe składniki mogą zawierać określone sterowniki urządzeń lub opcjonalne ustawienia służące do maksymalizacji wydajności sprzętu. Firma Microsoft będzie zapewniać pomoc techniczną w uzasadnionym zakresie, jeżeli konieczne będzie uzyskanie pomocy technicznej związanej z wydaniem systemu Windows x64. Konieczne może być jednak skontaktowanie się bezpośrednio z producentem. Kwalifikacje personelu firmy producenta gwarantują najwyższy poziom jakości pomocy technicznej związanej z oprogramowaniem zainstalowanym na danym sprzęcie.

Aby uzyskać informacje dotyczące produktu Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać informacje o produkcie Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 888733 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia