Zawartość tego pola może pojawić się jako znaki kontrolne użycie klauzuli GROUP BY w pole typu Nota w kwerendzie programu Microsoft Access


Nr błędu: 29350 (Obsługa zawartości) Ten artykuł dotyczy tylko bazy danych programu Microsoft Access (.mdb).

Początkujący: Wymaga znajomości interfejsu użytkownika na komputerach mających jednego użytkownika.

Objawy


Użycie klauzuli GROUP BY na polu Nota w kwerendzie programu Microsoft Access, zawartość tego pola może pojawić się jako znaki kontrolne, które są podobne do następującego: "[]".

Obejście problemu


Aby obejść ten problem, użyj jednej z następujących metod.
 • W widoku Projekt kwerendy Zmienianie GROUP BY, aby pierwsze pole kolumny w wierszu Suma notatki.
 • W widoku Projekt kwerendy utworzyć wyrażenie w pustej kolumnie, a funkcja lewy na pole typu Nota. Na przykład wpisz następujące w wierszu pole w pierwszej pustej kolumnie kwerendy:

  MyMemo: W lewo (notatki, 10000).

  Uwaga Podczas sortowania lub grupowania na polu tekstowym lub na polu Nota w programie Access tylko pierwsze 255 znaków są używane do sortowania, albo do grupy na.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Można użyć klauzuli GROUP BY w polu typu Nota i tylko pierwsze 255 znaków są zwracane z kwerendy. Zaleca się nieużywanie klauzuli GROUP BY dla pól typu Nota w kwerend wybierających.

Kroki do odtworzenia problemu

Program Access 2000, Access 2002 lub Access 2003

 1. Uruchom program Microsoft Access, a następnie otwórz przykładową bazę danych Northwind.mdb.
 2. W okienku obiekty kliknij przycisk
  Kwerendy, kliknij przycisk Nowy, kliknij przycisk Widok projektu, a następnie kliknij OK.
 3. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli kliknij dwukrotnie następujące nazwy tabeli:
  • Pracownicy
  • Zamówienia
  • Szczegóły zamówienia
  • Klienci
 4. Kliknij przycisk Zamknij.
 5. Kliknij dwukrotnie ikonę następujące nazwy pól w tabeli Pracownicy:
  • Pole IDPracownika
  • Uwagi
 6. W menu Widok kliknij polecenie
  Sumy.
 7. W menu kwerendy kliknij przycisk
  Uruchom.
Uwaga Jeśli tabela Shippers można dodać do kwerendy lub można zmieniać ich kolejność, w której tabele są dodawane do kwerendy, kolumna uwagi zwróci zgodnie z oczekiwaniami.

Program Access 2007

 1. Uruchom program Microsoft Access, a następnie otwórz przykładową bazę danych Northwind.accdb.
 2. Na karcie Tworzenie w grupie inne kliknij przycisk Projekt kwerendy .
 3. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli kliknij dwukrotnie następujące nazwy tabeli:
  • Pracownicy
  • Zamówienia
  • Szczegóły zamówienia
  • Klienci
 4. Kliknij przycisk Zamknij.
 5. Kliknij dwukrotnie ikonę następujące nazwy pól w tabeli Pracownicy:
  • IDENTYFIKATOR
  • Uwagi
 6. Na karcie Projekt kliknij przycisk sumy w grupie Pokaż/Ukryj .
 7. Na karcie Projekt kliknij przycisk Uruchom w grupie wyników .
Uwaga Jeśli tabela Shippers można dodać do kwerendy lub można zmieniać ich kolejność, w której tabele są dodawane do kwerendy, kolumna uwagi zwróci zgodnie z oczekiwaniami.