Jak skopiować tekst komunikatu o błędzie do edytora tekstu


WPROWADZENIE


W tym artykule opisano, jak skopiować tekst komunikatu o błędzie do edytora tekstu, takiego jak Notatnik lub w wiadomości e-mail.Uwaga Zawartość komunikatu o błędzie może pomóc w rozwiązywaniu problemów z programami, w przypadku których występują problemy.

Więcej informacji


Aby skopiować tekst komunikatu o błędzie, użyj skrótu klawiaturowego CTRL + INSERT, aby wkleić tekst do Notatnika lub do wiadomości e-mail. Aby skopiować tekst komunikatu o błędzie do Notatnika, wykonaj następujące czynności:
  1. Gdy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie naciśnij klawisz INSERT.
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz Notatnik, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W menu edycji Notatnika kliknij polecenie Wklej. Ewentualnie kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w treści nowego, pustego dokumentu Notatnika, a następnie kliknij polecenie Wklej.