POPRAWKA: W programie Internet Explorer w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 po przejściu wstecz na stronę sieci Web zawierającą dane, które zostały wcześniej przesłane, pojawia się komunikat o błędzie „Nie można wyświetlić strony”

Symptomy

Jeśli w programie Microsoft Internet Explorer przejdziesz wstecz na stronę sieci Web zawierającą formularz z wcześniej przesłanymi danymi, a w kodzie tej strony sieci Web znajduje się nagłówek HTTP cache-control: no-cache, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Nie można wyświetlić strony
Oczekiwany komunikat o błędzie:
Ostrzeżenie: Strona wygasła

„Żądana strona została utworzona przy wykorzystaniu informacji przesłanych w formularzu. Strona nie jest dostępna. Ze względów bezpieczeństwa, na wszelki wypadek, program Internet Explorer nie przesyła ponownie informacji. Aby ponownie przesłać informacje i ponownie wyświetlić stronę sieci Web, kliknij przycisk Odśwież”.
Jeśli wyczyścisz pole wyboru Pokaż przyjazne komunikaty o błędach HTTP w opcjach zaawansowanych programu Internet Explorer, pojawi się drugi (oczekiwany) komunikat o błędzie.

Uwaga: Ten problem występuje tylko po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP.

Przyczyna

Przyczyną tego problemu jest regresja, którą wprowadzono w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać aktualizację zabezpieczeń MS05-025. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Obejście problemu

Aby obejść ten problem i przywrócić zachowanie sprzed instalacji dodatku SP2 dla systemu Windows XP, wyczyść pole wyboru Pokaż przyjazne komunikaty o błędach HTTP w opcjach zaawansowanych programu Internet Explorer. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom program Internet Explorer.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
  3. W oknie dialogowym Opcje internetowe kliknij kartę Zaawansowane.
  4. Odszukaj i wyczyść pole wyboru Pokaż przyjazne komunikaty o błędach HTTP, a następnie kliknij przycisk OK.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Identyfikator artykułu: 890178 — ostatni przegląd: 22.05.2009 — zmiana: 1

Opinia