Program może przestać odpowiadać i rejestrowane są zdarzenia oznaczone identyfikatorami 50 i 26 wówczas, gdy program usiłuje zapisać dane w punkcie instalacji woluminu na komputerze z systemem Windows Server 2003

Symptomy

Program uruchomiony na komputerze z systemem Microsoft Windows Server 2003 może przestać odpowiadać podczas próby zapisania danych w punkcie instalowania woluminów. W dzienniku systemowym rejestrowane są następujące zdarzenia:

Komunikat o zdarzeniu 1Komunikat o zdarzeniu 2

Przyczyna

Ten problem występuje w sytuacji, gdy program zapisuje dane w punkcie instalowania woluminów zlokalizowanym w sieci SAN, która używa połączenia UNC.

Uwaga: Ten problem nie występuje w sytuacji, gdy program zapisuje dane na woluminie podłączonym za pomocą mapowania litery dysku.

Przyczyną tego problemu jest brak postępu transferu danych z klienta na serwer. W dalszej kolejności system Windows odłącza się od punktu instalowania woluminów. Z tej przyczyny system nie może zapisywać danych w tym punkcie.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę należy instalować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeżeli poprawka jest dostępna do pobrania, sekcja „Hotfix download available” (Poprawka dostępna do pobrania) jest umieszczona na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeżeli ta sekcja nie pojawia się, należy przesłać żądanie do działu Pomocy technicznej online Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby wysłać żądanie online w celu uzyskania poprawki, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga: W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu należy utworzyć osobne żądanie usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby utworzyć osobne żądanie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga: W sekcji „Hotfix download available” (Poprawka dostępna do pobrania) i na formularzach żądań online wyświetlana jest lista języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeżeli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows Server 2003, wersje 32-bitowe

Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
----------------------------------------------------------
11-sty-2005 10:43 5.2.3790.247 2 407 936 Ntkrnlmp.exe
11-sty-2005 10:06 5.2.3790.247 2 064 896 Ntkrnlpa.exe
11-sty-2005 10:06 5.2.3790.247 2 109 952 Ntkrpamp.exe
11-sty-2005 10:48 5.2.3790.247 2 208 768 Ntoskrnl.exe
11-sty-2005 10:44 5.2.3790.247 355 840 Srv.sys
System Windows Server 2003 Enterprise Edition dla komputerów z procesorem Itanium

Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
----------------------------------------------------------
11-sty-2005 11:34 5.2.3790.247 5 606 912 Ntkrnlmp.exe
11-sty-2005 10:34 5.2.3790.247 994 304 Srv.sys

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących punktów instalowania woluminów, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
205524 Jak tworzyć punkty połączenia systemu NTFS i manipulować nimi
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 890352 — ostatni przegląd: 02.06.2008 — zmiana: 1

Opinia