Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 i znane problemy

Ten artykuł dotyczy systemu Windows 2000. Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 zostało zakończone 13 lipca 2010.Centrum rozwiązań dotyczących zakończenia świadczenia pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 to witryna umożliwiająca rozpoczęcie planowania strategii migracji z systemu Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady cyklu pomocy technicznej firmy Microsoft.

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób uzyskiwania pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4). Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 został wydany 28 czerwca 2005, a następnie został zaktualizowany do wersji 2 w dniu 13 września 2005. Ten pakiet zbiorczy zawiera aktualizacje związane z zabezpieczeniami, opracowane dla systemu Windows 2000 w okresie od wydania dodatku SP4 dla systemu Windows 2000 do 30 kwietnia 2005 roku. 30 kwietnia 2005 roku zawartość pakietu zbiorczego aktualizacji 1 została zablokowana w celu przeprowadzenia ostatecznych testów przez firmę Microsoft i testów wersji beta przez klientów. Ten pakiet zbiorczy zawiera również kilka ważnych aktualizacji, które nie są związane z zabezpieczeniami. W tym artykule zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące tego pakietu zbiorczego aktualizacji, odpowiedzi na często zadawane pytania i listę poprawek uwzględnionych w tym pakiecie zbiorczym.

WPROWADZENIE

Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 ułatwia zwiększenie efektywności zabezpieczeń oraz zapewnienie ochrony i podwyższenie poziomu stabilności komputerów z systemem Windows 2000.
Aby uzyskać więcej informacji o poprawkach zawartych w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

900345 Poprawki uwzględnione w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 z dnia 28 czerwca 2005 r.

Więcej informacji

Uwagi dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 — wersja 2

Po pierwszym opublikowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 firma Microsoft wykryła kilka problemów, które mogą wystąpić po jego zainstalowaniu. Są to sporadyczne problemy dotyczące niewielkiej liczby klientów. Opisano je w tej sekcji. W tej sekcji wyjaśniono również, jak można rozwiązać te problemy. Jeśli na Twoim komputerze wystąpił którykolwiek z problemów, które opisano poniżej, zalecane jest zainstalowanie wersji 2 pakietu zbiorczego 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 albo zastosowanie pojedynczych poprawek. Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 w wersji 2 wydano 13 września 2005.

Problem 1

Opis problemu: komunikaty o błędach

Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 w wersji 2 odwiedzenie witryny Windows Update w sieci Web może skutkować zwróceniem jednego z następujących komunikatów o błędach:
 • Nie odnaleziono pliku MSXML3.DLL
 • Błąd 0x80244001
 • Błąd 0x800700C1
Błędy takie mogą wystąpić na komputerze, na którym przed 18 lipca 2005 przeprowadzono instalację ekspresową pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4, a była już na nim zainstalowana zaktualizowana wersja pliku Msxml3.dll.

Instalacja ekspresowa jest możliwa dopiero po ręcznym skonwertowaniu usługi Microsoft Update wydanej w czerwcu, ręcznym zaktualizowaniu jej do wersji „v6” lub użyciu usługi WSUS wydanej w czerwcu 2005. Ten problem został rozwiązany 18 lipca, przed automatycznym skonwertowaniem usługi Windows Update do wersji v6 u wszystkich klientów. Ten problem nie dotyczy żadnych instalacji z witryny Windows Update v4 ani instalacji przeprowadzonych po 18 lipca. W tych wypadkach plik Msxml3.dll może zostać zmniejszony do rozmiaru 0 bajtów. Jeśli po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 jest zwracany jeden z tych komunikatów o błędach, może to oznaczać, że występuje ten problem.

Rozwiązanie

Plik Msxml3.dll należy naprawić jedną z następujących trzech metod:
 • Pobierz i zainstaluj aktualizację zabezpieczeń 824151.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  824151 MS04-030: Luka w obsłudze komunikatów XML protokołu WebDAV umożliwia przeprowadzenie ataku typu „odmowa usługi”

 • Uruchomienie konsoli odzyskiwania przy użyciu dowolnego instalacyjnego dysku CD systemu Microsoft Windows. Następnie należy skopiować plik Msxml3.dll z folderu kopii zapasowej pakietu zbiorczego aktualizacji $NtUpdateRollupPackUninstall$ do folderu %systemroot%\System32.
 • Ponowna instalacja pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4). Można ponownie zainstalować oryginalną wersję lub wersję 2.
Uwaga: Ekspresową instalację pakietu zbiorczego 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 można przeprowadzić przed 18 lipca tylko po ręcznym zainstalowaniu nowej wersji usługi Microsoft Update Web lub przy użyciu usług WSUS (Windows Server Update Services). Ten problem występuje tylko wówczas, gdy witrynę Windows Update w wersji 4 uaktualniono ręcznie lub przeprowadzono uaktualnienie przy użyciu usług SUS (Software Update Services) w wersji 1.0.

Firma Microsoft uwzględniła ten problem, wprowadzając nieznaczną zmianę w sposobie publikowania tego pakietu zbiorczego aktualizacji w witrynie Windows Update. Żadne pliki nie zostały zmienione w celu rozwiązania tego problemu. Ten problem został rozwiązany w wersji 2 pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4.

Problem 2

Opis problemu: po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 i ponownym uruchomieniu komputera jest zwracany komunikat o błędzie „Stop 0x000001E”

Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 i ponownym uruchomieniu komputera może zostać zwrócony następujący komunikat o błędzie:
Stop 0x000001E
Ten problem może występować wówczas, gdy używany komputer korzysta ze starszej wersji kontrolera ISA, EISA lub Micro Channel Architecture (MCA) SCSI, który nie obsługuje technologii Plug-and-Play. Jeżeli zainstalowano już oryginalną wersję pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 i komputer został pomyślnie ponownie uruchomiony, oznacza to, że ten problem nie wystąpił. Poprawka 904374 nie jest potrzebna.

Rozwiązanie

Jeśli został zwrócony ten komunikat o błędzie, należy uruchomić konsolę odzyskiwania z dowolnego instalacyjnego dysku CD systemu Windows. Następnie należy skopiować plik Scsiport.sys z folderu kopii zapasowej pakietu zbiorczego aktualizacji $NtUpdateRollupPackUninstall$ do folderu %systemroot%\System32\Drivers. Po skopiowaniu tego pliku należy ponownie uruchomić komputer.

Oto przykładowe polecenie kopiowania:
Copy %windir%\$NtUpdateRollupPackUninstall$\scsiport.sys %windir%\system32\drivers
Aby rozwiązać problem, skorzystaj z jednej z następujących metod:

 • Zainstalowanie wersji 2 pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4.
 • Zainstalowanie poprawki opisanej w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  904374 Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 jest zwracany komunikat o błędzie „Stop 0x0000001e” (strona może być w języku angielskim)
  Jeśli zostanie przywrócona starsza wersja pliku Scsiport.sys, należy zastosować tę poprawkę lub pakiet zbiorczy aktualizacji. Ten problem został rozwiązany w wersji 2 pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4.

Problem 3

Opis problemu: po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 na komputerze z dyskami dynamicznymi mogą pojawiać się dwa dyski systemowe

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows


Na komputerze korzystającym z dysków dynamicznych po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 mogą się pojawiać dwa dyski systemowe. Ten problem występuje w pliku Mountmgr.sys. Ten problem dotyczy tylko komputerów korzystających z funkcji dysków dynamicznych. Ten problem nie wpływa na funkcjonowanie komputera.

Rozwiązanie

Jeśli występuje ten problem, system przełącza się przy każdym ponownym uruchomieniu między literą pierwotnego dysku systemowego a literą nowego wirtualnego dysku systemowego. Jeśli litera dysku systemowego jest nieprawidłowa, należy ponownie uruchomić system. Zanim przystąpisz do rozwiązywania tego problemu, upewnij się, że litera dysku systemowego na komputerze jest zawsze poprawna. Gwarantuje to, że dysk systemowy zostanie poprawnie rozpoznany przez każde oprogramowanie, które będzie instalowane na komputerze.

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z dwóch następujących metod:

 • Zainstalowanie poprawki opisanej w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  904564 Po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 w Eksploratorze Windows pojawia się dodatkowa litera dysku systemowego (strona może być w języku angielskim)
 • Jeśli wystąpi ten problem, należy zainstalować wersję 2 pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4.
Poprawka oraz wersja 2 pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 zostaną zainstalowane tylko wtedy, gdy używana litera dysku systemowego jest poprawna. Jeśli dysk systemowy nie jest dyskiem fizycznym (jest dyskiem wirtualnym), przed zainstalowaniem poprawki lub wersji 2 pakietu zbiorczego aktualizacji może pojawić się monit o ponowne uruchomienie systemu. Ten problem został rozwiązany w wersji 2 pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4.

Problem 4

Opis problemu: W programach pakietu Microsoft Office nie można zapisywać plików bezpośrednio na dyskietkę

Firma Microsoft zidentyfikowała problem w pliku Fastfat.sys. Ten problem nie dotyczy wszystkich systemów. W zagrożonych systemach nie można zapisywać plików z programów pakietu Microsoft Office bezpośrednio na dyskietkę. (Przykładem programów pakietu Microsoft Office są programy Microsoft Word i Microsoft Excel). Firma Microsoft planuje umieszczenie aktualizacji umożliwiającej rozwiązanie tego problemu w witrynie Microsoft.com/downloads w sieci Web.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować zbiorczy pakiet z aktualizacjami dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego pakietu aktualizacji, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

904368 Programy pakietu Office mogą przestać odpowiadać podczas zapisywania nowego pliku w stacji dyskietek na komputerze z systemem Windows 2000, na którym zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4

Problem 5

Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 firmy Microsoft dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 nie można się połączyć z serwerem Citrix mającym sesje ICA

Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 na serwerze Citrix MetaFrame XP lub Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 podczas łączenia się z serwerem Citrix mającym sesje ICA występują następujące problemy:
 • Wyświetlany jest komunikat o błędzie zatrzymania.
 • Interfejs użytkownika logowania GINA (Windows Graphical Identification and Authentication) nie pojawia się.
 • Konsola systemowa może nie odpowiadać.
 • Proces Winlogon.exe używa nadmiernej ilości czasu procesora.
Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie oraz o uzyskiwaniu poprawki od firmy Citrix, odwiedź następującą witrynę firmy Citrix w sieci Web:Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje kontaktowe dotyczące innych firm są precyzyjne.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać i zainstalować poprawkę 904711. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poprawki 904711, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

904711 Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 na serwerze z systemem Windows 2000 z dodatkiem SP4 program Citrix MetaFrame XP lub Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 działa nieprawidłowo

Problem 6

Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 niekiedy nie można ponownie uruchomić serwerów z programem Vormetric CoreGuard w trybie normalnym

Gdy występuje ten problem, serwer może przestać odpowiadać i może pojawić się niebieski ekran, ale nadal można uruchomić serwer w trybie awaryjnym.

Ten problem występuje, ponieważ pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 usuwa wartość REG_MULTI_SZ List z następującego podklucza rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ServiceGroupOrder
Tej wartości wymaga sterownik filtru CoreGuard ładowany po ponownym uruchomieniu komputera. Vormetric CoreGuard to produkt do szyfrowania baz danych. Jeśli sterownik filtru będzie działać nieprawidłowo, do bazy danych SQL mogą zostać wprowadzone niezaszyfrowane dane. Z tego powodu baza danych może zostać uszkodzona i dane mogą zostać bezpowrotnie utracone.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać narzędzie VmSP4RegFix.exe z witryny firmy Vormetric i uruchomić je zaraz po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4, ale przed ponownym uruchomieniem komputera. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Vormetric w sieci Web: Aby uzyskać informacje o pomocy technicznej, odwiedź następującą witrynę firmy Vormetric w sieci Web: Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje kontaktowe dotyczące innych firm są precyzyjne.


Informacje i rozwiązania zamieszczone w tym dokumencie odzwierciedlają aktualne stanowisko firmy Microsoft Corporation dotyczące tych zagadnień, obowiązujące w dniu publikacji. To rozwiązanie jest udostępniane za pośrednictwem firmy Microsoft lub innego dostawcy. Firma Microsoft nie poleca żadnego dostawcy lub rozwiązania opracowanego przez inną firmę, opisanego w tym artykule. Dostępni mogą być również inni dostawcy lub rozwiązania innych firm, które nie zostały opisane w tym artykule. Firma Microsoft musi reagować na zmiany warunków rynkowych, dlatego te informacje powinny być interpretowane jako potwierdzenie zaangażowania firmy Microsoft. Firma Microsoft nie może zagwarantować ani potwierdzić precyzji informacji lub rozwiązań przedstawionych przez firmę Microsoft lub przez innego wspomnianego dostawcę.

Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji i nie formułuje żadnych oświadczeń, zapewnień i zastrzeżeń oficjalnych, domniemanych lub ustawowych. Przykładem mogą być oświadczenia, zapewnienia lub zastrzeżenia dotyczące prawa własności, ochrony praw stron trzecich, wymaganego stanu, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, formułowane w odniesieniu do jakiejkolwiek usługi, rozwiązania, produktu albo innych materiałów lub informacji. W żadnych okolicznościach firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązania opracowane przez inne firmy, wspomniane w tym artykule.

Inne znane problemy

Wszystkie wcześniejsze problemy rozwiązano w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 w wersji 2. W tej sekcji opisano inne znane problemy. Problemy te zostaną rozwiązane za pomocą osobnych poprawek. Są to problemy występujące u niewielkiej liczby klientów i mogą być spowodowane rozwiązaniami innych firm. W każdym możliwym wypadku dział Pomocy technicznej firmy Microsoft udostępnił osobną poprawkę. Poprawki te nie zostały dołączone do wersji 2 pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4, aby ograniczyć dostęp do tych poprawek dla większości klientów, u których te problemy nie występują. W tej sekcji opisano inne znane problemy. Problemy te zostaną rozwiązane za pomocą osobnych poprawek. Problemy te rozpoznano jako problemy dotyczące kodu.

Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 usługa klastrowania nie jest uruchamiana przy poprawnie ustawionych uprawnieniach zabezpieczeń

U klientów z klastrami serwerów bez przypisanych wymaganych uprawnień zabezpieczeń do konta użytkownika domeny używanego przez usługę klastrowania po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 nie można uruchomić usługi klastrowania, a w dzienniku zdarzeń systemu jest dodawane nowe zdarzenie z wyjaśnieniem przyczyny i zalecanym następnym krokiem naprawczym. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującym artykułem z bazy wiedzy:
871236 Nowe komunikaty dziennika zdarzeń dotyczące usługi klastrowania w systemach Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 oraz Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 i pakietem zbiorczym aktualizacji 1 (strona może być w języku angielskim)

Aby problem nie występował w przypadku uruchamiania usługi klastrowania, przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji 1 upewnij się, czy masz wymagane ustawienia uprawnień dostępu. Więcej informacji znajdziesz w następującym artykule z bazy wiedzy Knowlege Base:
269229 Jak ręcznie ponownie utworzyć konto usługi klastrowania (strona może być w języku angielskim)

Nie można uruchomić usługi klastrowania, jeśli wolumin systemu operacyjnego nie jest w formacie NTFS

U klientów z klastrami serwerów z woluminami systemu operacyjnego w formacie Fat32 po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 nie można uruchomić usługi klastrowania. Aby rozwiązać ten problem przed lub po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1, należy użyć pliku convert.exe do przeformatowania partycji OS z systemu plików Fat32 na NTFS.

Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 firmy Microsoft dla systemu Windows 2000 agent transferu wiadomości (MTA) programu Exchange 5.5 używający łącznika X.400 w systemie Windows 2000 z dodatkiem SP4 może przestać transferować pocztę

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać i zainstalować poprawkę 904712. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

904712 Dostarczanie poczty jest wolniejsze, niż oczekiwano, lub jest całkowicie zatrzymane w łączniku X.400 z lokacją zdalną w programie Exchange Server 5.5 (strona może być w języku angielskim)

Klienci, którzy ustalą, że ten problem występuje na ich komputerach, będą mogli w celu rozwiązania go zainstalować poprawkę przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego lub po zainstalowaniu pakietu zbiorczego. Ta poprawka nie jest uwzględniona w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 w wersji 2, ponieważ problem dotyczy niewielkiej grupy klientów.

Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 niektóre wersje produktów systemów zabezpieczeń internetowych nie są uruchamiane

Przyczyną tego problemu jest korzystanie przez użytkownika z przestarzałych plików podpisów i przestarzałego pliku Blackdrv.sys. Aby rozwiązać ten problem, należy zaktualizować bieżący plik sygnatury. Aktualizacja bieżącego pliku sygnatury umożliwia rozwiązanie tego problemu w przypadku wszystkich wersji programu Internet Security Systems BlackICE. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę następującego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
901159 Niektóre produkty systemów zabezpieczeń internetowych mogą przestać działać po zainstalowaniu poprawionej aktualizacji zabezpieczeń MS05-019 lub pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4

Informacje dotyczące pobierania

Aby pobrać i zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 w wersji 2, odwiedź następującą witrynę usługi Microsoft Windows Update w sieci Web i zainstaluj aktualizację o wysokim priorytecie 891861:Można również pobrać ten pakiet zbiorczy aktualizacji do wdrożenia na wielu komputerach z systemem Windows 2000. Ten pakiet jest dostępny w witrynie Microsoft — Centrum pobierania.

Poniższy plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

Pobierz Pobierz pakiet Windows2000-KB891861-v2-x86-ENU.EXE teraz.

Data wydania: 13 września 2005

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili publikacji pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia nieautoryzowane zmiany w pliku.


Aby pobrać pakiet z katalogu rozszerzenia Windows Update, należy odszukać numer artykułu 891861 przy użyciu funkcji Zaawansowane opcje wyszukiwania. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania aktualizacji z katalogu rozszerzenia Windows Update, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

323166 Jak pobierać aktualizacje zawierające sterowniki i poprawki z Wykazu rozszerzenia Windows Update

Uwzględniając najważniejsze aktualizacje dla systemu Windows 2000, pakiet zbiorczy 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 może ułatwić klientom zwiększenie skuteczności zabezpieczeń komputerów z systemem Windows 2000. Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 ułatwia również klientom konstruowanie nowych obrazów związanych z wdrażaniem. W przypadku tego pakietu zbiorczego aktualizacji ograniczono wymagania dotyczące testowania przed wdrożeniem, ponieważ w tym pakiecie zbiorczym uwzględniono mniejszą liczbę aktualizacji niż w przypadku typowego dodatku Service Pack. Większość klientów zainstalowała bieżące wersje wielu plików podczas instalowania starszych aktualizacji. Ponadto firma Microsoft wydała już większą część zawartości tego pakietu zbiorczego jako indywidualne aktualizacje i poprawki. Indywidualne poprawki, które nie zostały uwzględnione w tym pakiecie zbiorczym, będą dostępne do pobierania w trybie indywidualnym.

Firma Microsoft jest przekonana, że pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 lepiej spełnia wymagania klientów niż nowy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000, dlatego nie wyda kolejnego dodatku Service Pack dla systemu Windows 2000. Dodatek SP4 jest więc ostatnim dodatkiem Service Pack dla systemu Windows 2000. Klienci, którzy nie zainstalowali jeszcze dodatku SP4 dla systemu Windows 2000, powinni rozważyć możliwość niezwłocznego zainstalowania go. Dodatek SP4 dla systemu Windows 2000 jest niezbędny do instalacji pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4.

Często zadawane pytania

P1. Dlaczego firma Microsoft jest przekonana, że pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 lepiej spełnia wymagania klientów niż nowy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000?
O1:
Firma Microsoft kontaktowała się z wieloma klientami w celu uzyskania informacji dotyczących planowanej konserwacji wdrożonych systemów Windows 2000. Najczęściej zgłaszane w firmie Microsoft żądania dotyczyły maksymalnego ułatwienia aktualizacji komputerów z systemem Windows 2000 i ograniczenia zakresu testów przed wdrożeniem, które muszą być wykonywane przez klientów. Pakiety zbiorcze aktualizacji mogą ułatwić klientom zwiększenie skuteczności zabezpieczeń ich komputerów. Pakiety zbiorcze aktualizacji ułatwiają również klientom konstruowanie nowych obrazów systemów bez konieczności stosowania i śledzenia indywidualnych poprawek. W przypadku pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 ograniczono wymagania dotyczące testowania przed wdrożeniem, ponieważ w tym pakiecie zbiorczym uwzględniono mniejszą liczbę aktualizacji niż w przypadku typowego dodatku Service Pack. Ponadto firma Microsoft wydała już większą część zawartości tego pakietu zbiorczego jako indywidualne aktualizacje i poprawki.

System Windows 2000 jest dojrzałym produktem, dlatego wiele poprawek dla tego systemu, które wydano po opracowaniu dodatku SP4 dla systemu Windows 2000, ma na celu rozwiązanie problemów, które nie są powszechnie znane. Te problemy dotyczą niewielkiej liczby klientów. W takim przypadku pakiet zbiorczy aktualizacji daje największą użyteczność przy najmniejszym ryzyku niestabilności systemu.

P2: Jak pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 zostanie udostępniony przez firmę Microsoft w witrynie Windows Update w sieci Web?


O2:
Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 został udostępniony jako aktualizacja o wysokim priorytecie w kategorii „Aktualizacje krytyczne i dodatki Service Pack” w witrynie Windows Update w sieci Web. Za kilka miesięcy witryna Windows Update będzie kierowała klientów korzystających z systemu Windows 2000 do nowej wersji witryny Windows Update. W nowej lokalizacji pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 będzie wyświetlany na liście w kategorii „Aktualizacje o wysokim priorytecie”.

P3: Czy należy zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4, nawet jeżeli system Windows 2000 z dodatkiem jest aktualizowany na bieżąco?


O3:
Tak. Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 zawiera ważne poprawki, które nie zostały uwzględnione w indywidualnych aktualizacjach zabezpieczeń. Ponadto w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji uwzględniono ulepszenia, które mogą ułatwić zwiększenie skuteczności zabezpieczeń systemu, podwyższenie poziomu niezawodności, redukcję kosztów pomocy technicznej i obsługę bieżącej generacji sprzętu komputerów osobistych. Aby rozwiązać mniej istotne problemy ze zgodnością, których przyczyną były poprzednie aktualizacje zabezpieczeń, poprawki mogły aktualizować pliki, które były instalowane przez te aktualizacje. W tej aktualizacji uwzględniono najnowsze wersje tych plików. Nawet jeżeli system jest aktualny, witryna Windows Update nadal wykrywa oraz instaluje ten pakiet zbiorczy aktualizacji. Klienci, którzy zarządzali rozwiązaniami w zakresie wdrażania aktualizacji zabezpieczeń, powinni zdecydować, czy należy rozmieścić pakiet zbiorczy aktualizacji 1 w danej infrastrukturze.

P4: Czy pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 będzie rozpowszechniany za pośrednictwem funkcji Aktualizacje automatyczne?


O4:
Początkowo ten pakiet zbiorczy aktualizacji nie będzie rozpowszechniany za pośrednictwem funkcji Aktualizacje automatyczne. Przyczyną tego opóźnienia jest przejście od infrastruktury witryny Windows Update w wersji 4 do infrastruktury w wersji 6. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji zostanie udostępniony jako aktualizacja automatyczna we wrześniu 2005 roku.

P5: Czy będzie dostępne administracyjne narzędzie blokujące dla pakietu zbiorczego 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4, podobnie jak w przypadku dodatku SP2 dla systemu Windows XP?
O5:
Nie. Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 nie jest dodatkiem Service Pack. W przypadku tego pakietu zbiorczego nie jest więc wymagany ten sam poziom kontroli wdrażania. Ten pakiet zbiorczy jest traktowany tak jak inne aktualizacje dotyczące zabezpieczeń lub niezawodności. Te aktualizacje są zazwyczaj rozpowszechniane za pośrednictwem witryny Windows Update i funkcji Aktualizacje automatyczne.

P6: Czy muszę zainstalować indywidualne aktualizacje, opisane w biuletynach dotyczących zabezpieczeń, przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 w nowych instalacjach tego systemu?


O6:
Nie. Należy w pierwszej kolejności zainstalować system Windows 2000 z dodatkiem SP4, a następnie zainstalować ten pakiet zbiorczy aktualizacji. Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji należy użyć witryny Windows Update do wyszukiwania aktualizacji, które zostały wydane po 30 kwietnia 2005 roku lub nie zostały uwzględnione w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji.

P7: Czy wszyscy klienci powinni zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4?


O7:
Instalacja pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 nie jest wymagana. Firma Microsoft zaprojektowała ten pakiet zbiorczy, aby ułatwić aktualizację komputerów z systemem Windows 2000. Firma Microsoft zdecydowanie zaleca więc niezwłoczne zainstalowanie pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4.

P8: Czy po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows 2000 z dodatkiem SP4, poziom dodatku Service Pack systemu Windows 2000 zostanie zmieniony?
O8:
Nie. Na danym komputerze zostanie zachowany poziom dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000. Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 komputer będzie zaktualizowany z perspektywy zasad dotyczących cyklu obsługi produktów aż do zakończenia tego cyklu dla systemu Windows 2000. Cykl obsługi systemu Windows 2000 zostanie zakończony nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 roku.

P9: Czy jest to pierwszy pakiet zbiorczy aktualizacji opracowany przez firmę Microsoft zamiast dodatku Service Pack?
O9:
Nie. Firma Microsoft przygotowywała już pakiety zbiorcze aktualizacji w przeszłości. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietów zbiorczych aktualizacji wydanych przez firmę Microsoft, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

826939 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows XP

311401 Pakiet zbiorczy zabezpieczeń 1 dla systemu Windows 2000, styczeń 2002

P10: Jeżeli pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 jest rozwiązaniem znacznie lepszym niż nowy dodatek Service Pack, dlaczego firma Microsoft nie oferuje zawsze pakietów zbiorczych zamiast dodatków Service Pack?
O10:
Dodatki Service Pack i pakiety zbiorcze aktualizacji odgrywają różne role i uzupełniają się wzajemnie. Dodatki Service Pack dostarczają ważne aktualizacje i nowe funkcje, których życzą sobie klienci, przed opracowaniem następnej głównej wersji systemu operacyjnego. Pakiety zbiorcze aktualizacji dostarczają grupę aktualizacji między datami wydania głównych wersji. Firma Microsoft używa pakietów zbiorczych aktualizacji wówczas, gdy występuje przerwa dłuższa niż typowy okres między wersjami dodatków Service Pack. Na kolejnych etapach cyklu obsługi produktu pakiety zbiorcze aktualizacji ułatwiają klientom aktualizację komputerów. Klienci instalujący pakiet zbiorczy aktualizacji nie muszą instalować w trybie indywidualnym wszystkich aktualizacji dostępnych dla danego produktu.

P11: W jaki sposób firma Microsoft wybiera poprawki uwzględniane w pakiecie zbiorczym aktualizacji?
O11:
Firma Microsoft bada liczbę kopii poszczególnych poprawek żądanych i pobieranych przez klientów z witryn firmy Microsoft w sieci Web i od Pomocy technicznej. Firma Microsoft szacuje również potencjalne oszczędności, które mogą uzyskać klienci. Te obliczenia szacunkowe są oparte na doświadczeniach wynikających z obsługi środowiska centrum danych systemu Windows 2000 przez firmę Microsoft.

P12: Jakiego rodzaju aktualizacje uwzględniono w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4?


O12:
Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 zawiera wszystkie aktualizacje związane z zabezpieczeniami, opracowane dla systemu Windows 2000 w okresie od wydania dodatku SP4 do 30 kwietnia 2005 roku. 30 kwietnia 2005 roku zawartość pakietu zbiorczego aktualizacji 1 została zablokowana w celu przeprowadzenia ostatecznych testów przez firmę Microsoft, w zewnętrznych witrynach w wersji beta i w witrynach klientów. Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 zawiera również niewielką liczbę ważnych poprawek, które nie są związane z zabezpieczeniami. Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 zawiera aktualizacje spełniające następujące kryteria:

 • Aktualizacje stosowane przez wielu różnych klientów
 • Aktualizacje często pobierane przez klientów
 • Aktualizacje, które mogą potencjalnie znacznie ułatwić klientom zmniejszenie kosztów IT

  Na przykład pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 zawiera aktualizacje umożliwiające uniknięcie czasochłonnej analizy i rozwiązywania problemów przez specjalistów Pomocy technicznej.
 • Aktualizacje uwzględnione na nowych komputerach przez najważniejszych producentów oryginalnego sprzętu (OEM) z systemem Windows po wydaniu dodatku SP4 dla systemu Windows 2000
P13: Które aktualizacje i poprawki uwzględniono w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4?
O13:
Następująca tabela zawiera pełną listę aktualizacji i poprawek uwzględnionych w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4.

Poprawki uwzględnione w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4

Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 zawiera następujące aktualizacje i poprawki:

Biuletyn dotyczący zabezpieczeńTytuł artykułuNumer artykułu
MS02-050Błąd sprawdzania certyfikatu może pozwalać na fałszowanie tożsamości329115
MS03-022Luka w rozszerzeniu ISAPI programu Windows Media Services może spowodować wykonanie kodu822343
MS03-025Luka związana z obsługą komunikatów systemu Windows przez Menedżera urządzeń umożliwia podniesienie uprawnień822679
MS03-041Luka w zabezpieczeniach weryfikacji Authenticode umożliwia zdalne wykonywanie kodu823182
MS03-023Przepełnienie buforu w konwerterze HTML umożliwia wykonywanie kodu823559
MS03-026Przekroczenie buforu w interfejsie RPC może umożliwiać uruchomienie kodu źródłowego823980
MS03-034Luka w protokole NetBIOS może spowodować wykluczanie informacji824105
MS03-045Przekroczenie buforu w formancie pola listy i pola kombo może umożliwiać uruchomienie kodu źródłowego824141
MS03-039 Przepełnienie buforu w usłudze RPCSS może pozwolić atakującemu na uruchamianie szkodliwych programów824146
MS03-044Przekroczenie buforu w Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows może być przyczyną uszkodzenia systemu825119
MS03-042Przekroczenie buforu w formancie ActiveX narzędzia do rozwiązywania problemów z systemem Windows umożliwia wykonywanie kodu826232
MS03-043Przepełnienie buforu usługi Messenger może pozwolić na wykonanie kodu828035
MS03-049Przekroczenie buforu w usłudze stacji roboczej umożliwia uruchamianie kodu źródłowego828749
MS04-007Luka w technologii ASN.1 umożliwia wykonanie kodu828028
MS04-008Luka w programie Windows Media Services umożliwia atak typu „odmowa usługi”832359
MS04-012Aktualizacja zbiorcza usługi RPC/modelu DCOM firmy Microsoft828741
MS04-006Luka w usłudze Windows Internet Name Service (WINS) umożliwia wykonanie kodu830352
MS04-011Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft Windows835732
MS04-014Luka w aparacie bazy danych Microsoft Jet może umożliwić wykonanie kodu837001
MS04-016 Luka w zabezpieczeniach programu DirectPlay umożliwia atak ukierunkowany na odmowę usługi839643
MS04-024Luka w zabezpieczeniach powłoki systemu Windows umożliwia zdalne wykonywanie kodu źródłowego839645
MS04-023Luka w zabezpieczeniach pomocy HTML umożliwia wykonywanie kodu 840315
MS04-020Luka w standardzie POSIX umożliwia wykonanie kodu841872
MS04-022Luka w Harmonogramie zadań umożliwia wykonanie kodu841873
MS04-019Luka w Menedżerze narzędzi umożliwia wykonanie kodu842526
MS04-030Luka w obsłudze komunikatów XML protokołu WebDAV może prowadzić do odmowy usługi824151
MS04-032Aktualizacja zabezpieczeń systemu Microsoft Windows840987
MS04-038Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer834707
MS04-037Luka w zabezpieczeniach powłoki systemu Windows umożliwia zdalne wykonywanie kodu841356
MS04-031Luka w usługach NetDDE umożliwia zdalne wykonanie kodu841533
MS04-045Luka w usłudze WINS umożliwia zdalne wykonywanie kodu870763
MS04-043Luka w programie HyperTerminal umożliwia zdalne wykonywanie kodu873339
MS04-036Luka w protokole NNTP umożliwia wykonanie kodu883935
MS04-044Luki w jądrze systemu Windows oraz usłudze LSASS powodują podniesienie uprawnień885835
MS04-041Luka w programie WordPad umożliwia zdalne wykonywanie kodu885836
MS05-003Luka w zabezpieczeniach usługi indeksowania umożliwia zdalne wykonywanie kodu źródłowego871250
MS05-008Luka w zabezpieczeniach powłoki systemu Windows umożliwia zdalne wykonywanie kodu890047
MS05-011Luka w zabezpieczeniach bloku komunikatów serwera umożliwia zdalne wykonywanie kodu885250
MS05-010Luka w usłudze rejestrowania licencji umożliwia wykonanie kodu885834
MS05-015Luka w zabezpieczeniach biblioteki obiektów hiperłączy umożliwia zdalne wykonywanie kodu w systemie Windows Server 2003888113
MS05-001Luka w zabezpieczeniach pomocy HTML umożliwia wykonywanie kodu890175
MS05-013Luka w formancie ActiveX składnika edytowania DHTML umożliwia wykonanie kodu891781
MS05-002Luka w zabezpieczeniach obsługi formatu ikon i kursorów umożliwia zdalne wykonanie kodu źródłowego891711
MS05-012Luka w zabezpieczeniach mechanizmów OLE i COM umożliwia zdalne wykonywanie kodu873333
MS05-016Luka w powłoce systemu Windows może umożliwić zdalne wykonanie kodu893086
MS05-019Luki w protokole TCP/IP umożliwiają zdalne wykonywanie kodu i odmowę usługi893066
MS05-017Luka w usłudze MSMQ umożliwia wykonanie kodu892944
MS05-018Luki w jądrze systemu Windows mogą być przyczyną podwyższenia poziomu uprawnień i zagrożenia atakami typu „odmowa usługi”890859
MS05-020Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer890923
MS03-022Luka w rozszerzeniu ISAPI programu Windows Media Services może spowodować wykonanie kodu 822343
MS05-014Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer867282
Aby uzyskać więcej informacji o poprawkach zawartych w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem SP4, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

900345 Fixes that are included in Update Rollup 1 for Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 that is dated June 28, 2005

Informacje dotyczące interfejsu TAPI i pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4

Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 zmienia sposób komunikowania się serwera telefonii i komputerów klienckich przy użyciu interfejsu TAPI (Telephony Application Programming Interface).


Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 klient telefonii systemu Windows 2000 akceptuje tylko pakiety RPC przesyłane przez serwer telefonii. Klient nie komunikuje się z serwerem telefonii wysyłającym niezaszyfrowane pakiety RPC. To ograniczenie nie dotyczy jednak tych wdrożeń interfejsu TAPI, w przypadku których komputery klienckie używają skrzynek mailslot zamiast zdalnego wywoływania procedur (RPC) do komunikowania się z serwerem telefonii. To ograniczenie dotyczy również sytuacji, w których serwer telefonii komunikuje się przy użyciu skrzynki mailslot.

Domyślnie klient systemu Windows 2000 używa skrzynki mailslot do komunikowania się z serwerem telefonii. Klient systemu Windows 2000 używa zdalnego wywoływania procedur (RPC) tylko wówczas, gdy klient został skonfigurowany do obsługi połączeń. Aby skonfigurować klienta w ten sposób, należy użyć polecenia tcmsetup z przełącznikiem -x. Na przykład użyj następującego polecenia:
tcmsetup/r/x/c nazwa_serwera

Uwagi

Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 nie zawiera aktualizacji dla składników systemu Windows, których nie ma w czystej instalacji zintegrowanej systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4. Jeżeli składniki zostały uprzednio zainstalowane lub zaktualizowane, należy pobrać indywidualne aktualizacje zabezpieczeń przy użyciu witryny Windows Update.

Przykładem mogą być następujące aktualizacje:

 • MS03-011 — Luka w programie Microsoft VM może umożliwić atak na system (KB816093)

  Maszyna wirtualna Microsoft VM nie jest uwzględniana w dodatku SP4. Maszyna wirtualna VM może być jednak dostępna w niektórych systemach zaktualizowanych do poziomu dodatku SP4 z poprzedniego dodatku SP lub może zostać zainstalowana przez pakiet oprogramowania innej firmy.
 • Programy Internet Explorer 6 i Outlook Express 6

  System Windows 2000 początkowo zawierał program Internet Explorer 5.01. Dodatki Service Pack dla systemu Windows 2000 dotyczą tylko tej wersji. Firma Microsoft zaleca zainstalowanie dodatku SP1 dla programu Internet Explorer 6 i bieżącej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń programu Internet Explorer na komputerach z systemem Windows 2000.
Po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Microsoft Windows 2000 podczas próby drukowania może być wyświetlany komunikat o błędzie. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

832219 Użytkownicy nie mogą drukować po zainstalowaniu dodatku Service Pack, pakietu zbiorczego aktualizacji lub poprawki HotFix dla drukarki na serwerze z systemem Windows 2000Uwaga Nazwa pliku dziennika pakietu zbiorczego aktualizacji 1 firmy Microsoft dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 to UpdateRollupPack.log. Ten plik znajduje się w folderze %Systemroot%.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 891861 — ostatni przegląd: 31.01.2013 — zmiana: 1

Opinia