Urządzenie USB podłączone do koncentratora USB 2.0 nie jest wykrywane w Windows XP z dodatkiem SP 2, Windows Server 2003 z dodatkiem SP 1 lub wersjach systemu Windows Server 2003 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64

Symptomy

Po podłączeniu nowego urządzenia uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) do koncentratora USB 2.0 urządzenie to nie jest wykrywane przez komputer. Ten symptom występuje, jeśli komputer działa pod kontrolą jednego z następujących systemów operacyjnych:
 • Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • wersje x64 systemu Microsoft Windows Server 2003
Ponadto inne urządzenia USB podłączone wcześniej do komputera przestają działać i komputer trzeba ponownie uruchomić, aby urządzenia te zostały wykryte.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ sterownik USB 2.0 firmy Microsoft powoduje naruszenie specyfikacji interfejsu EHCI (Enhanced Host Controller Interface).

Rozwiązanie

Informacje o poprawce dla systemu Windows XP

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę należy instalować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Ta poprawka wymaga systemu Windows XP z dodatekiem SP2 zainstalowanego na komputerze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina  Wersja  Rozmiar  Nazwa pliku
--------------------------------------------------------------
31-mar-2005 01:13 5.1.2600.2644 27 008 Usbehci.sys
25-lut-2005 03:53 6.1.22.4 371 936 Updspapi.dll

Informacje o dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2003. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Informacje dotyczące poprawki w systemie Windows Server 2003

Wymagania wstępne

Ta poprawka wymaga systemu Windows Server 2003 z dodatekiem SP1 zainstalowanego na komputerze.

Uwaga Nie określono wymagań wstępnych dla 64-bitowych wersji systemu Windows Server.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Wersje systemu Windows Server 2003 oparte na procesorze Itanium

  Data    Godzina   Wersja   Rozmiar  Nazwa pliku  Platforma
-------------------------------------------------------------------------
26-kwi-2005 17:11 5.2.3790.2429 89 856 Usbehci.sys
26-kwi-2005 17:11 6.1.22.4 639 712 Updspapi.dll IA-64


Windows Server 2003, wersje dla procesorów x64

  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku   
--------------------------------------------------------------
26-kwi-2005 17:11 5.2.3790.2429 44 160 Usbehci.sys
25-kwi-2005 17:11 6.1.22.4 462 560 Updspapi.dllWindows Server 2003, wersje 32-bitowe

  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku   
--------------------------------------------------------------
26-kwi-2005 03:43 5.2.3790.2429 27 520 Usbehci.sys
05-mar-2005 01:30 6.1.22.4 371 936 Updspapi.dll
Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” . Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2003.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących standardowej terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Identyfikator artykułu: 892050 — ostatni przegląd: 31.12.2008 — zmiana: 1

Opinia