Poprawka: Może pojawić się błąd "Nie można wyświetlić strony" wiadomości po kliknięciu hiperłącza do wyświetlenia dokumentu Microsoft Office w programie Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1


Objawy


Korzystając z bezpośredniego połączenia z witryną sieci Web zwiększonych zabezpieczeń, w programie Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Nie można wyświetlić strony
Ten problem może wystąpić, gdy użytkownik kliknie hiperłącze w dokumencie programu Microsoft Office, który otwiera stronę sieci Web z rozszerzonymi zabezpieczeniami.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Dodatki Service Pack, które zawierają tę poprawkę

Ta poprawka nie jest uwzględniona w żadnych dodatków service pack.

Wymagania wstępne

Należy zainstalować tę poprawkę Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Date     Time  Version     Size    File name
---------------------------------------------------------
28-Mar-2005 17:31 6.00.2900.2641 3,012,096 Mshtml.dll
28-Mar-2005 17:31 6.00.2900.2641 608,256 Urlmon.dll

Obejście problemu


Aby obejść ten problem, użyj jednej z następujących metod:
 • Po pojawieniu się błędu "Nie można wyświetlić strony" wiadomości, kliknij przycisk Odśwież w programie Internet Explorer w celu wyświetlenia dokumentu pakietu Office.
 • W programie Internet Explorer należy wyłączyć opcję Pokaż przyjazne komunikaty o błędach HTTP . Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom program Internet Explorer.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
  3. W oknie dialogowym Opcje internetowe kliknij kartę Zaawansowane .
  4. Na karcie Zaawansowane kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Pokaż przyjazne komunikaty o błędach protokołu HTTP , a następnie kliknij przycisk OK.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Microsoft Internet Explorer odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft