Narzędzia obsługi dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003

WPROWADZENIE

W tym artykule opisane są aktualizacje narzędzi obsługi systemu Microsoft Windows Server 2003, znajdujące się w dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Microsoft Windows Server 2003. Pracownicy działu pomocy technicznej lub administratorzy sieci mogą za pomocą tych narzędzi zarządzać sieciami oraz rozwiązywać występujące w nich problemy.

Więcej informacji

Dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2003 zawiera aktualizacje następujących narzędzi obsługi:
 • Acldiag.exe
 • Adsiedit.msc
 • Bitsadmin.exe
 • Dcdiag.exe
 • Dfsutil.exe
 • Dnslint.exe
 • Dsacls.exe
 • Iadstools.dll
 • Ktpass.exe
 • Ldp.exe
 • Netdiag.exe
 • Netdom.exe
 • Ntfrsutl.exe
 • Portqry.exe
 • Repadmin.exe
 • Replmon.exe
 • Setspn.exe
Narzędzia obsługi systemu Windows nie są automatycznie instalowane z dodatkiem SP1 dla systemu Windows Server 2003. Aby zainstalować je na komputerze z systemem Windows Server 2003, należy uruchomić program instalacyjny Suptools.msi znajdujący się w folderze Support\Tools na dysku CD z dodatkiem SP1 dla systemu Windows Server 2003.

Plik pomocy narzędzi obsługi systemu Windows Server 2003 (Suptools.chm) znajduje się w pliku archiwum Sup_srv.cab. W pliku pomocy można znaleźć informacje o każdym narzędziu i składni polecenia oraz przykładowe dane wyjściowe i uwagi. W tym pliku pomocy znajdują się szczegółowe informacje na temat sposobu użycia tych narzędzi.

Aby uzyskać dodatkową pomoc, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
nazwa narzędzia/help
Uwaga: W tym poleceniu symbol zastępczy nazwa narzędzia odpowiada nazwie narzędzia, do którego pomoc chcesz uzyskać.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskania dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Aby pobrać zaktualizowane narzędzia obsługi systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga: Jeśli na komputerze zainstalowana jest starsza wersja narzędzi obsługi systemu Windows, należy ją odinstalować przed zainstalowaniem narzędzi obsługi z dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2003.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 892777 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia