Menedżer urządzeń działa wadliwie po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP

Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona przez poprawkę 914450. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania poprawki 914450, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
914450 Brak wyświetlanych urządzeń w Menedżerze urządzeń po zainstalowaniu biuletynu zabezpieczeń MS05-047 na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
Ten artykuł nie opisuje rozwiązania problemu związanego z niepojawianiem się w Menedżerze urządzeń odtwarzacza Apple iPod, gdy inne urządzenia są wyświetlane. W celu rozwiązania tego problemu odwiedź następującą witrynę firmy Apple w sieci Web:

Symptomy

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 (SP2) na komputerze z systemem Windows XP okno Menedżera urządzeń jest puste lub nie pojawiają się niektóre urządzenia. Jeśli niektóre urządzenia się nie pojawiają i zostanie usunięte jedno z urządzeń, wszystkie urządzenia są usuwane z Menedżera urządzeń.

Rozwiązanie

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka została zastąpiona przez poprawkę 914450. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania poprawki 914450, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
914450 Brak wyświetlanych urządzeń w Menedżerze urządzeń po zainstalowaniu biuletynu zabezpieczeń MS05-047 na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
DateTimeVersionSizeFile name
29-Apr-200500:015.1.2600.26665,120Fixccs.exe

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 893249 — ostatni przegląd: 11.09.2008 — zmiana: 1

Opinia