Dostępne jest narzędzie Extended Security Update Inventory Tool dla środowisk używających programu Systems Management Server 2003 lub Systems Management Server 2.0

WPROWADZENIE

12 kwietnia 2005 firma Microsoft wydała narzędzie Extended Security Update Inventory Tool. To narzędzie ułatwia wykrywanie i wdrażanie aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Systems Management Server (SMS), których nie obsługuje narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Te aktualizacje zabezpieczeń dotyczą kilku produktów. Narzędzie MBSA jest zawarte w pakiecie do pobrania narzędzi do skanowania aktualizacji oprogramowania SMS 2003 (SMS 2003 Software Update Scanning Tools). Narzędzie MBSA jest również dołączone do pakietu Software Update Services (SUS) Feature Pack programu Microsoft Systems Management Server 2.0.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia umożliwiającego wdrożenie tych aktualizacji zabezpieczeń w środowisku bez programu SMS, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

894193 Jak uzyskać narzędzie Enterprise Scan Tool i jak z niego korzystać

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji zabezpieczeń wydawanych przez firmę Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Więcej informacji

Programy SMS 2003 i SMS w wersji 2.0 z pakietem SUS Feature Pack używają programu MBSA 1.2 oraz narzędzia Microsoft Office Inventory Tool do wykrywania aktualizacji zabezpieczeń na komputerach klienckich SMS. Proces inwentaryzacji sprzętu programu SMS zwraca informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń do serwera lokacji programu SMS. Dzięki temu administratorzy programu SMS mogą wdrażać aktualizacje krytyczne za pomocą Kreatora rozpowszechniania aktualizacji oprogramowania (DSUW, Distribute Software Updates Wizard). Kreator DSUW jest dołączony do programu SMS 2003 oraz do pakietu SUS Feature Pack dla programu SMS 2.0.

Z powodu ograniczeń produktów obsługiwanych przez narzędzie MBSA 1.2 programy SMS 2003 oraz SMS 2.0 z pakietem SUS Feature Pack nie mogą wykryć wszystkich dostępnych aktualizacji zabezpieczeń. Dlatego firma Microsoft wydała narzędzie Extended Security Update Inventory Tool w celu ułatwienia administratorom programów SMS 2003 i SMS 2.0 wykrywania aktualizacji zabezpieczeń, których nie wykrywa narzędzie MBSA. To narzędzie ułatwia również wdrażanie takich aktualizacji przy użyciu kreatora DSUW. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji zabezpieczeń zawartych w narzędziu Extended Security Update Inventory Tool, odwiedź następującą witrynę Microsoft TechNet w sieci Web:

Informacje dotyczące pobierania

Aby pobrać narzędzie Extended Security Update Inventory Tool, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Pakiet do pobrania zawiera dokument opisujący instalację narzędzia.

Uwaga Program instalatora narzędzia SMS Extended Security Update Inventory Tool może nie działać poprawnie na serwerze programu SMS 2.0 z systemem Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 6a (SP6a). Jeśli program instalatora nie działa, można wykonać kroki instalacji zaawansowanej opisane w instrukcji użytkownika dołączonej do pakietu narzędzia.

Ważne Przed zainstalowaniem narzędzia Extended Security Update Inventory Tool należy się upewnić, że są zainstalowane najnowsze wersje narzędzi do skanowania aktualizacji oprogramowania dla programu SMS.
  • Aby pobrać najnowsze narzędzia do skanowania aktualizacji dla programu SMS 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga Do uzyskania poprawnego działania jest wymagany dodatek Service Pack 3 (lub nowszy) dla programu SMS 2003.
  • Aby uzyskać najnowsze narzędzia do skanowania aktualizacji oprogramowania dla programu SMS 2.0, pobierz pakiet SMS 2.0 Software Update Services Feature Pack. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga Do uzyskania poprawnego działania jest wymagany dodatek Service Pack 6 (lub nowszy) dla programu SMS 2.0.

Materiały referencyjne

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskania i używania narzędzia Enterprise Update Scanning Tool we wdrożeniach bez programu SMS, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

894193 Jak uzyskać narzędzie Enterprise Scan Tool i jak z niego korzystać
Właściwości

Identyfikator artykułu: 894154 — ostatni przegląd: 05.09.2008 — zmiana: 1

Opinia