Zmiana działania uprawnień do korzystania z funkcji „Wyślij jako” w programie Exchange 2003

Symptomy

Firma Microsoft wydała poprawkę rozwiązującą problem zmiany zachowania funkcji pełnego dostępu do skrzynki pocztowej w programie Microsoft Exchange Server 2003. Przed zmianą każdy użytkownik z uprawnieniami pełnego dostępu do skrzynki pocztowej mógł też korzystać z funkcji „Wyślij jako” w imieniu właściciela skrzynki.

Przyczyna

Uprawnienie do korzystania z funkcji "Wyślij jako" zostało zawarte w pełnych uprawnieniach do skrzynki pocztowej. Na życzenie klientów zachowanie to zostało zmienione w taki sposób, aby nadanie uprawnień pełnego dostępu do skrzynki pocztowej nie wiązało się z koniecznością nadania uprawnienia do korzystania z funkcji Wyślij jako.


Ta zmiana jest implementowana w następujących wersjach programu Exchange Server 2003:
  • Microsoft Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 z plikiem Store.exe w wersji 7233.51 lub nowszej
  • Microsoft Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 z plikiem Store.exe w wersji 7650.23 lub nowszej
Ta zmiana nie została uwzględniona w dodatku Service Pack 2 dla programu Exchange Server 2003. Jeżeli uruchomiony jest program Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 z plikiem Store.exe, w którym uwzględniono tę zmianę, i oprogramowanie zostanie zaktualizowane do programu Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2, należy zainstalować wersję tej poprawki przeznaczoną dla dodatku Service Pack 2, umożliwiającą kontynuację nowego działania. Ta zmiana zostanie uwzględniona w dodatku Service Pack 3 dla programu Microsoft Exchange Server 2003.

Aktualizacja dla programu Microsoft Exchange 2000 Server jest dostępna za pośrednictwem następującego artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

915358 Dostępna jest poprawka zmieniająca zachowanie uprawnień pełnego dostępu do skrzynki pocztowej w programie Exchange 2000 Server

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę należy instalować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeżeli poprawka jest dostępna do pobrania, sekcja „Hotfix download available” (Poprawka dostępna do pobrania) jest umieszczona na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeżeli ta sekcja nie pojawia się, należy przesłać żądanie do działu Pomocy technicznej online Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby wysłać żądanie online celem uzyskania poprawki, odwiedź następującą wewnętrzną witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga: W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu należy utworzyć osobne żądanie usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby utworzyć osobne żądanie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Uwaga: W sekcji „Hotfix download available” (Poprawka dostępna do pobrania) i na formularzach żądań online wyświetlana jest lista języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeżeli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jednak usługa Magazyn informacji programu Microsoft Exchange i inne zależne usługi zostaną ponownie uruchomione.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty pliku pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Program Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Mdbmsg.dll6.5.7233.513 270 14403-paź-200522:27x86
Redir.aspNie dotyczy3 30404-cze-200501:56Nie dotyczy
Store.exe6.5.7233.515 182 97606-paź-200517:37x86
Program Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Mdbmsg.dll6.5.7650.233 351 04012-sty-200603:15x86
Store.exe6.5.7650.235 249 53612-sty-200604:23x86

Więcej informacji

Istnieją trzy wyjątki od nowego działania funkcji "Wyślij jako" dla:
  • właściciela skrzynki pocztowej
  • skojarzonego konta zewnętrznego dla skrzynki pocztowej
  • pełnomocnika właściciela skrzynki
Jeśli którekolwiek z kont ma przyznane uprawnienia pełnego dostępu do skrzynki pocztowej, możliwe jest wysyłanie z niego wiadomości w imieniu właściciela bez uprawnienia „Wyślij jako”. Właściciel skrzynki pocztowej oraz użytkownik skojarzonego konta zewnętrznego mają uprawnienia pełnego dostępu do skrzynki pocztowej domyślnie, natomiast pełnomocnicy ich nie mają.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
329622 Po udzieleniu użytkownikowi pełnomocnictwa w programie Outlook nie są nadawane uprawnienia do wysyłania w imieniu właściciela
817903 Nowy schemat nadawania nazw pakietom aktualizacji oprogramowania Exchange Server
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
912918 Użytkownicy nie mogą wysyłać wiadomości e-mail z urządzeń przenośnych lub udostępnionych skrzynek pocztowych w programach Exchange 2000 Server i Exchange Server 2003

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 895949 — ostatni przegląd: 02.06.2009 — zmiana: 1

Opinia