MS05-052: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Firma Microsoft wydała biuletyn MS05-052 dotyczący zabezpieczeń. Biuletyn zawiera wszystkie ważne informacje o zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Ta informacja obejmuje manifest pliku i opcje wdrażania. Aby przejrzeć kompletny biuletyn, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Uwagi

 • W pakiecie zbiorczym aktualizacji 896727 uwzględniono zbiorcze poprawki zabezpieczeń udokumentowane w biuletynie firmy MS05-038 dotyczącym zabezpieczeń. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji zawiera również oddzielne poprawki dla programu Microsoft Internet Explorer, wydane po opublikowaniu biuletynów MS04-004 i MS04-038 dotyczących zabezpieczeń.
 • Aby na komputerze, na którym nie zainstalowano pakietu aktualizacji 873377, pakietu aktualizacji 889669 ani poprawki dla programu Internet Explorer wydanej po biuletynie zabezpieczeń MS04-038, zainstalować poprawki z pakietu aktualizacji 896727, należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w artykule 897225 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. W przeciwnym razie wszystkie zainstalowane poprawki dla programu Internet Explorer zostaną usunięte.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  897225 Sposób instalowania poprawek zawartych w kumulacyjnych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer  Instalator pakietu aktualizacji 896727 sprawdza, czy którykolwiek z aktualizowanych plików na komputerze nie został już wcześniej zaktualizowany przy użyciu poprawki dla programu Internet Explorer. Sprawdza on jednak wyłącznie poprawki wydane po biuletynie zabezpieczeń MS04-038, pakiecie aktualizacji 873377 oraz pakiecie aktualizacji 889669. Dlatego jeśli na komputerze zainstalowano pakiet aktualizacji 873377, pakiet aktualizacji 889669 lub poprawkę dla programu Internet Explorer wydaną po pakiecie aktualizacji 873377, instalator pakietu aktualizacji 896727 automatycznie zainstaluje poprawki i aktualizacje zabezpieczeń zawarte w pakiecie aktualizacji 896727.

 • Dostępna jest wersja tego pakietu aktualizacji dla programu Microsoft Systems Management Server (SMS). Aby uzyskać dodatkowe informacje o tej wersji, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  907416 Dostępny jest pakiet wdrażania programu Systems Management Server zawierający aktualizację zabezpieczeń MS05-052 dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1

Następujące aktualizacje oprogramowania uwzględniono we wszystkich pakietach aktualizacji zabezpieczeń 896727:
 • 899528 The "Open" button is missing when you click a Hypertext Transfer Protocol Secure link in Microsoft Internet Explorer 6 to open a Citrix MetaFrame file

 • 899284 An unhandled access violation may occur in the Mshtml.dll file when you use the IAccessible functions to retrieve information in Internet Explorer 6 Service Pack 1

Znane problemy

 • W systemach Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lista zainstalowanych aktualizacji oprogramowania znajduje się w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Są one wymienione pod nazwą produktu, który aktualizują. W systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 niniejsza aktualizacja znajduje się na liście narzędzia Dodaj lub usuń programy w obszarze Windows XP – Aktualizacje oprogramowania. W systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 informacje dotyczące daty zainstalowania tej aktualizacji nie są wyświetlane w narzędziu Dodaj lub usuń programy. Dlatego niniejsza aktualizacja nie pojawia się w składnikach zalecanych do zainstalowania. Jest ona jednak widoczna na górze listy Windows XP – aktualizacje oprogramowania.
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na niektórych dyskach DVD typu WMV HD (Windows Media High Definition Video) rozdziały kliknięte w celu odtworzenia w programie Microsoft Windows Media Player nie są odtwarzane.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  884487 W programie Windows Media Player na niektórych płytach DVD WMV HD nie można otworzyć rozdziału, klikając go

 • Formanty ActiveX mogą nie być ładowane zgodnie z oczekiwaniami w programie Internet Explorer. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  909889 Formanty ActiveX mogą nie być ładowane w programie Internet Explorer zgodnie z oczekiwaniami z powodu zmian ochrony wielostronnej wprowadzonych w zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 896688 (MS05-052)

 • Strona sieci Web zawierająca formant ActiveX może nie być ładowana zgodnie z oczekiwaniami w programie Internet Explorer. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  909738 Strona sieci Web zawierająca niestandardowy formant ActiveX może nie być ładowana w programie Internet Explorer zgodnie z oczekiwaniami z powodu zmian ochrony wielostronnej wprowadzonych w zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 896688 (MS05-052)

 • Używanie monikerów nie jest już obsługiwane w programie Internet Explorer. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  906294 Korzystanie z monikerów w programie Internet Explorer nie jest już obsługiwane po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń dostarczonej razem z kumulacyjną aktualizacją zabezpieczeń 896727 (MS05-038)

Właściwości

Identyfikator artykułu: 896688 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia