Znane problemy z publicznymi wiadomościami błyskawicznymi występujące po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 dla programu Live Communications Server

Streszczenie

W tym artykule opisano znane problemy występujące, gdy jest skonfigurowana publiczna łączność wiadomości błyskawicznych (IM) za pośrednictwem jednego z trzech publicznych dostawców usług wiadomości błyskawicznych po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft Office Live Communications Server lub programu Microsoft Office Communicator 2007. W tym artykule podano także znane adresy IP używane przez poszczególnych publicznych dostawców usług wiadomości błyskawicznych.

WPROWADZENIE

W tym artykule wymieniono znane problemy występujące, gdy jest skonfigurowana publiczna łączność wiadomości błyskawicznych (IM) za pośrednictwem jednego z trzech następujących publicznych dostawców usług wiadomości błyskawicznych po zainstalowaniu dodatku SP1 dla programu Live Communications Server lub programu Communicator 2007:
 • MSN, sieć Microsoft Network
 • AOL
 • Yahoo!
Należy zwrócić uwagę, że omówienie problemów w tym artykule zawiera opis obsługiwanych funkcji oraz sposobu działania funkcji programu klienckiego i centrum danych. Ponieważ wyeliminowano problemy z programem klienckim i z centrum danych, nie ma potrzeby instalowania dodatku SP1 dla programu Live Communications Server 2005 ani programu Communicator 2007. Gdy poprawki zostaną wprowadzone w oprogramowaniu klienckim i w centrum danych, funkcje będą działać automatycznie bez konieczności aktualizacji oprogramowania serwerowego.

Ogólny przegląd problemów i funkcji

Należy wiedzieć o następujących problemach dotyczących wszystkich programów klienckich:
 • Publiczna łączność wiadomości błyskawicznych obsługuje jedynie wymianę wiadomości błyskawicznych i informacje o obecności. Nie jest obsługiwany transfer plików, audio, wideo ani inne sesje. Dotyczy to wszystkich publicznych dostawców usług wiadomości błyskawicznych i wszystkich programów klienckich.
 • Gdy w programie klienckim Microsoft Communicator lub Microsoft Windows Messenger 5.1 zostanie dołączony kontakt z usługi MSN, Yahoo! lub AOL, nie jest przeprowadzana jakakolwiek weryfikacja nazwy kontaktu. Dlatego, jeśli użytkownik wprowadzi błędny kontakt, jest on dodawany do listy kontaktów i pojawia się „W trybie offline” .
 • Gdy użytkownik programu Communicator jest w trakcie spotkania, jego stan jest wyświetlany jako „W trybie online” dla kontaktów usług MSN, AOL i Yahoo!. Użytkownicy programu Communicator muszą ręcznie ustawić stan „Zajęty” , jeśli nie chcą, aby byli widziani jako „W trybie online” .
 • Sesje wiadomości błyskawicznych z wieloma uczestnikami nie są obsługiwane. Użytkownicy środowisk Microsoft Office Live Communications Server 2005 lub Communicator 2007 mogą prowadzić komunikację jeden-z-jednym z klientami publicznych dostawców usług wiadomości błyskawicznych.
 • Ruch między organizacjami korzystającymi z usługi Live Communications Server oraz publicznymi usługami wiadomości błyskawicznych jest zaszyfrowany. Administratorzy IT mogą skonfigurować protokół TLS (Transport Layer Security), aby szyfrować dane wysyłane z programu klienckiego użytkowników w firmie do usługi Live Communications Server. Jednak dane wysyłane z serwera publicznego dostawcy usług wiadomości błyskawicznych do programów klienckich publicznych usług wiadomości błyskawicznych (w sieciach MSN, Yahoo! lub AOL) nie są szyfrowane.
 • W wypadku używania funkcji multiple points of presence (MPOP) (wiele punktów obecności) programu Microsoft Office Communicator 2005 lub Communicator 2007 aktualizacje stanu obecności mogą się nie pojawiać w programach klienckich usług MSN, AOL i Yahoo! w zależności od priorytetów stanu obecności w różnych punktach.
 • Podobnie jak w wypadku użytkowników sfederowanych można wyświetlić informacje o obecności jedynie użytkowników publicznych wiadomości błyskawicznych znajdujących się na liście kontaktów. Dodatkowo ci użytkownicy mogą widzieć informacje o obecności w programach pakietu Microsoft Office.
 • Przyjazne nazwy użytkowników usług MSN, AOL i Yahoo! nie będą pojawiać się w programie klienckim Windows Messenger 5.1 SIP, Communicator 2005 i Communicator 2007.

Obsługiwane programy klienckie

Publiczna łączność wiadomości błyskawicznych działa w powiązaniu z następującymi programami klienckimi:
 • Wersje programów klienckich usługi AOL: AOL w wersji 5.9.3702
 • Programy klienckie usługi MSN i ich wersje: MSN Messenger 6.2 oraz MSN Messenger 7.0
 • Wersja programu klienckiego usługi Yahoo!: Yahoo! Messenger 6.0.0.1750
 • Programy klienckie usługi Live Communications Server: Windows Messenger 5.1, Communicator 2005 i Communicator 2007.

Obsługiwane domeny publicznych wiadomości błyskawicznych

Poniżej znajduje się lista aktualnie obsługiwanych domen publicznych wiadomości błyskawicznych:
 • AOL
  • aol.com
  • love.com
  • mac.com
 • MSN
  • hotmail.co.jp
  • hotmail.co.th
  • hotmail.co.uk
  • hotmail.com
  • hotmail.com.ar
  • hotmail.com.tr
  • hotmail.de
  • hotmail.it
  • hotmail.fr
  • messengeruser.com
  • msn.com
  • simpatico.ca
  • passport.com
  • passporthotmail.com
  • webtv.com
 • Yahoo!
  • yahoo.com

Problemy z publiczną łącznością wiadomości błyskawicznych z usługą MSN

Oto lista problemów, które mogą wystąpić podczas połączenia publicznej łączności wiadomości błyskawicznych z usługą MSN:
 • W sytuacji, gdy publiczna łączność wiadomości błyskawicznych będzie niedostępna, informacje o obecności mogą być nieaktualne nawet przez cztery godziny. Aby rozwiązać ten problem, należy się wylogować i zalogować ponownie.
 • Stan „Zaraz wracam” jest mapowany na stan „Z dala od komputera” , gdy użytkownicy programu Communicators i MSN Messenger wyświetlają informacje o obecności innej osoby.
 • Gdy stan użytkownika usługi MSN zostanie ustawiony jako „W trakcie obiadu” , w programie klienckim Communicator będzie on wyświetlony jako „Z dala od komputera” , ponieważ program Communicator nie obsługuje stanu „W trakcie obiadu” .
 • Gdy stan użytkownika programu Communicator zostanie ustawiony jako „Nie przeszkadzać” , w programie klienckim usługi MSN będzie on wyświetlony jako „Z dala od komputera” , ponieważ program kliencki usługi MSN nie obsługuje stanu „Nie przeszkadzać” .
 • Użytkownicy usługi MSN mający konta EASI nie będą w stanie łączyć się z użytkownikami usługi Live Communications Server. Obsługa kont EASI jest zaplanowana na wrzesień 2005. Następujące konta mają włączoną publiczną łączność wiadomości błyskawicznych:
  • msn.com
  • passporthotmail.com
  • hotmail.co.uk
  • hotmail.de
  • hotmail.co.jp
  • hotmail.it
  • hotmail.fr
  • hotmail.com.ar
  • hotmail.co.th
  • hotmail.com.tr
  • webtv.com
  • sympatico.ca
  • passport.com
  • messengeruser.com
  • domeny osobiste
 • Przyjazne nazwy usługi MSN zawierające znaki nawiasów kątowych (< >) nie będą wysyłane do programów Communicator 2005 i Communicator 2007.
 • Kontakty usługi Live Communications Server są zablokowane, gdy użytkownicy usługi MSN usuwają się z listy kontaktów.
 • Jeśli użytkownik ma już na liście kontaktów adresy e-mail kontaktów przed przełączeniem listy kontaktów z usługi .NET Messenger Service do programu Communications Server 2005 lub Communicator 2007 z publiczną łącznością wiadomości błyskawicznych, te kontakty mogą być cały czas widoczne jako „W trybie offline” .

  Te kontakty są aktualnie wciąż związane z usługą .NET Messenger Service. Należy usunąć i ponownie dodać adresy e-mail do listy kontaktów, aby związać kontakty z usługą Live Communications Server.
 • Przyjazne nazwy kontaktów w trybie offline usługi MSN nie będą się pojawiać.

Problemy związane z konkretnymi programami klienckimi

Problemy z publiczną łącznością wiadomości błyskawicznych w programach Microsoft Office Communicator 2005 i Communicator 2007

 • Jeśli użytkownik programu MSN Messenger z dowolnego powodu otworzy okno konwersacji z użytkownikiem programu Communicator, u użytkownika programu Communicator zostanie otwarte okno toastu lub konwersacji. Ten problem występuje niezależnie od tego, czy użytkownik programu MSN Messenger wpisuje tekst albo używa okna lub sesji konwersacji.
 • Według stanu na dzień 11 października 2005 wszystkie domeny identyfikatorów EASI Windows Live ID są w pełni obsługiwane przez usługę Public IM Connectivity (PIC). To oznacza, że użytkownicy programu Communicator mogą komunikować się z użytkownikami usługi MSN, używając identyfikatorów EASI Windows Live ID za pośrednictwem usługi PIC.

  Identyfikator EASI ID umożliwia użytkownikom usługi MSN używanie własnych nazw domen do tworzenia adresów wiadomości błyskawicznych za pomocą identyfikatora Windows Live ID. Na przykład identyfikatorem EASI Windows Live ID użytkownika może być username@contoso.com <mailto:username@contoso.com>.

  Było to znakomite dla użytkowników usługi MSN. Jednak usługa powodowała problemy, gdy użytkownicy korzystający z usługi PIC próbowali się komunikować z użytkownikami usługi MSN za pośrednictwem programu Communicator.

  Wraz ze zmianą z dnia 11 października 2005 można używać identyfikatorów EASI Windows Live ID w powiązaniu z usługą PIC, wprowadzając prostą zmianę podczas dodawania użytkownika do listy kontaktów programu Communicator. Użytkownik programu Communicator chcący dodać identyfikator EASI Windows Live ID typu username@contoso.com powinien dodać następujący adres w polu wyszukiwania:
  username(contoso.com)@msn.com
  Ten zabieg zwiększa skuteczność usługi PIC, ponieważ kontakty mające nieobsługiwane domeny identyfikatora EASI Windows Live ID nie muszą już zmieniać domeny, aby korzystać z usługi PIC.

Problemy z publiczną łącznością wiadomości błyskawicznych z programem MSN Messenger

 • Jeśli klient usługi MSN inicjuje transfer pliku, inne sesje, takie jak audio lub Webcam, nie zostaną anulowane zgodnie z oczekiwaniami publicznej łączności wiadomości błyskawicznych. Użytkownik usługi MSN musi ręcznie anulować żądanie.
 • W wypadku programów klienckich MSN Messenger 6.x i MSN Messenger 7.0 Beta użytkownik programu Communicator otrzyma następujący komunikat od programu klienckiego MSN Messenger, jeśli zostanie uruchomiona nieobsługiwana funkcja:
  Użytkownik <użytkownik> zaprosił Cię do obejrzenia obrazu z kamery internetowej, co wymaga użycia najnowszej wersji programu MSN Messenger. Najnowszą wersję możesz pobrać z witryny http://g.msn.com/5meen_us/122.
  Przykłady nieobsługiwanych funkcji to transfer pliku, transfery audio i wideo lub audio/wideo. Ten komunikat można zignorować.

Problemy z publiczną łącznością wiadomości błyskawicznych z usługą AOL

 • Gdy użytkownik usługi AOL wyśle adres URL do użytkownika programu Communicator, adres URL otrzymany przez program Communicator będzie zmieniony. Na przykład, jeśli użytkownik usługi AOL wyśle adres URL http://www.contoso.com, użytkownik programu Communicator otrzyma następujący adres URL:
  _http://www.contoso.com_ (http:// www.contoso.com)

Problemy z publiczną łącznością wiadomości błyskawicznych z usługą Yahoo!

 • Jeśli użytkownik programu Communicator spróbuje nawiązać połączenie wideo z użytkownikiem usługi Yahoo!, a następnie anuluje sesję, użytkownik programu Communicator zostanie odłączony od sesji wiadomości błyskawicznych.
 • Gdy użytkownik usługi Yahoo! określi, że jego stan obecności ma być zawsze wyświetlany jako w trybie offline lub niedostępny dla użytkowników programu Communicator, program kliencki Communicator wciąż będzie wyświetlał faktyczną obecność użytkownika usługi Yahoo!.
 • Gdy użytkownik programu Communicator doda użytkownika usługi Yahoo! do swojej listy kontaktów, użytkownik usługi Yahoo klika opcję Allow (Zezwalaj), aby dodać użytkownika programu Communicator do listy kontaktów użytkownika usługi Yahoo!. Po dodaniu użytkownika programu Communicator jego stan będzie widoczny jako w trybie offline do czasu, aż użytkownik programu Communicator zmieni swój stan.
 • W czasie sesji wiadomości błyskawicznych między użytkownikiem programu Communicator a użytkownikiem usługi Yahoo! użytkownik programu Communicator nie otrzymuje powiadomień. Użytkownik programu Communicator może kontynuować wysyłanie wiadomości po zamknięciu okna sesji przez użytkownika usługi Yahoo!.
 • Program kliencki usługi Yahoo! nie obsługuje usługi MPOP. Po połączeniu z więcej niż jednym urządzeniem, wszystkie pozostałe urządzenia prezentują stan „Niedostępny” lub „W trybie offline” programowi klienckiemu usługi Yahoo!.
 • Programy klienckie usługi Yahoo! obsługują jedynie zaproszenia wiadomości błyskawicznych. Jeśli jednak program kliencki Communicator wyśle zaproszenie do transferu pliku, zaproszenie do sesji audio/wideo lub inne zaproszenie nieobsługiwane przez publiczną łączność wiadomości błyskawicznych, program kliencki usługi Yahoo! zwróci odpowiedź 200 OK oznaczającą akceptację. Tę odpowiedź otrzyma użytkownik programu Communicator czekający na akceptację użytkownika usługi Yahoo!. Użytkownik usługi Yahoo! nie jest powiadamiany o tym żądaniu.
 • Program kliencki usługi Yahoo! nie obsługuje poprawnie informacji o obecności.

Zalecana konfiguracja zapory sieciowej

Zgodnie z dokumentacją dodatku SP1 dla programu Live Communications Server 2005 zaleca się, aby podczas federowania z dostawcami publicznych usług wiadomości błyskawicznych w zaporze sieciowej zezwalać dowolnym adresom IP na łączenie się z portem 5061 serwera proxy dostępu.

Jednak niektóre przedsiębiorstwa preferują surowsze reguły zapory sieciowej i ograniczają przychodzące połączenia do konkretnych adresów IP. W takim wypadku adresy IP używane przez publiczne sieci wiadomości błyskawicznych muszą być wymienione w zaporze sieciowej przedsiębiorstwa.


W tym artykule podano adresy IP używane przez poszczególnych dostawców publicznych usług wiadomości błyskawicznych. Należy pamiętać, że ta lista może się zmieniać. Jeśli lista się zmieni, konieczna będzie zmiana konfiguracji zapory sieciowej przedsiębiorstwa. W tym artykule podano adresy IP używane aktualnie przez poszczególnych dostawców publicznych usług wiadomości błyskawicznych.

Adresy IP używane przez usługę MSN

 • 65.54.227.12
 • 65.54.227.14
 • 65.54.227.16
 • 65.54.227.18
 • 65.54.227.20
 • 65.54.227.22
 • 65.54.227.24
 • 65.54.227.26
 • 65.54.227.28
 • 65.54.227.30

Adresy IP używane przez usługę AOL

 • 205.188.153.55
 • 64.12.162.248

Adresy IP używane przez usługę Yahoo!

 • 216.155.207.[196-249]
Właściwości

Identyfikator artykułu: 897567 — ostatni przegląd: 04.01.2008 — zmiana: 1

Opinia