Domyślne kodery-dekodery dołączone do programów Windows Media Player 9 i Windows Media Player 10

Streszczenie

Artykuł zawiera listę koderów-dekoderów dołączonych do dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP, które są dostępne do użycia przez program Microsoft Windows Media Player. Kodery-dekodery dla programu Microsoft Windows Media Player seria 9 są zintegrowane z dodatkiem SP2 dla systemu Windows XP. Zainstalowanie programu Microsoft Windows Media Player 10 lub Microsoft Windows Media Format 9.5 Runtime powoduje automatyczne zaktualizowanie koderów-dekoderów używanych przez wersję programu Windows Media Player zainstalowanego na danym komputerze.

Artykuł zawiera również listę koderów-dekoderów instalowanych lub aktualizowanych przez składniki pakietu Microsoft Windows Media.

Uwaga: W artykule nie wymieniono koderów-dekoderów, które są dostępne wyłącznie za pośrednictwem zaawansowanych interfejsów Windows API, takich jak DirectPlay i TAPI.

WPROWADZENIE

Ten artykuł zawiera informacje o koderach-dekoderach dołączonych do programu Windows Media Player seria 9 dla systemu Windows XP z dodatkiem SP2 oraz programu Windows Media Player 10.

Więcej informacji

Kodery-dekodery audio w dodatku SP2 dla systemu Windows XP

Koder-dekoderFirma
IMA ADPCMMicrosoft
Microsoft ADPCMMicrosoft
Microsoft CCITT G.711 (A-Law i u-Law)Microsoft
Microsoft GSM 6.10Microsoft
DSP Group True SpeechDSP Group, Inc.
Windows Media AudioMicrosoft
Sipro Lab TelecomSipro Lab
Intel Audio Software (Indeo 2.5)Intel
Franhofer IIS MPEG Layer-3 (Advanced)Fraunhofer-Gesellschaft IIS
Microsoft PCMMicrosoft
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoft
Windows Media Audio 9Microsoft
Windows Media Audio 9 ProfessionalMicrosoft
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoft

Kodery-dekodery wideo w dodatku SP2 dla systemu Windows XP

Koder-dekoderFirma
CinepakRadius (Supermac/Compression Technologies Inc.)
DVMicrosoft
Indeo Video 3.2Intel
Indeo Video 4.5Intel
Indeo Video 5.10Intel
Indeo iYUV R2Intel
RAW YVU9 Video DriverIntel
MJPEGMicrosoft
MPEG-1 Video DecoderMicrosoft
Microsoft ISO MPEG-4 V1 DecoderMicrosoft
Microsoft ISO MPEG-4 V1.1 DecoderMicrosoft
Microsoft CRAMMicrosoft
Microsoft MPEG-4 (V1)Microsoft
Microsoft MPEG-4 (V2)Microsoft
Microsoft MPEG-4 (V3)Microsoft
Microsoft RLEMicrosoft
Windows Media Screen (V7)Microsoft
Windows Media Screen (V9)Microsoft
Windows Media Video Standard (V7)Microsoft
Windows Media Video Standard (V8)Microsoft
Windows Media Video Standard (V9)Microsoft
Windows Media Video V9 ImageMicrosoft

Kodery-dekodery w programie Windows Media Player seria 9

Koder-dekoderFirma
Windows Media Audio 9Microsoft
Windows Media Audio 9 ProfessionalMicrosoft
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoft
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoft
Windows Media Video 9Microsoft
Windows Media Video 9 ScreenMicrosoft
Windows Media Video 9 ImageMicrosoft
Uwaga: Kodery-dekodery dla programu Windows Media seria 9 są zintegrowane z dodatkiem SP2 dla systemu Windows XP.

Kodery-dekodery w programie Windows Media Player 10

Koder-dekoderFirmaOpis
Windows Media AudioMicrosoftTen koder-dekoder jest używany do kodowania złożonych plików audio, takich jak pliki muzyczne. Najnowsze wersje tego kodera-dekodera to koder-dekoder Windows Media Audio 9 i koder-dekoder Windows Media Audio 9.1.
Windows Media Audio ProfessionalMicrosoftTen koder-dekoder jest używany do kodowania złożonych plików audio, takich jak pliki muzyczne. Obsługuje on kodowanie wielokanałowe i kodowanie 24-bitowe. Dwie wersje tego kodera-dekodera to koder-dekoder Windows Media Audio 9 Professional i koder-dekoder Windows Media Audio 9.1 Professional.
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoftTen koder-dekoder jest używany do bezstratnego kodowania plików audio. Dwie wersje tego kodera-dekodera to koder-dekoder Windows Media Audio 9 Lossless i koder-dekoder Windows Media Audio 9.1 Lossless.
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoftTen koder-dekoder jest zoptymalizowany pod kątem kodowania ludzkiego głosu przy wysokim współczynniku kompresji. Szczególnie nadaje się do kodowania strumieni danych, które składają się głównie ze słów mówionych. W przypadku zawartości będącej mieszaniną muzyki i mowy tworzy on wysokiej jakości plik audio.
Windows Media Video 9MicrosoftTen koder-dekoder jest używany do kodowania złożonych plików wideo, takich jak pliki filmowe. Jedną z wersji tego kodera-dekodera jest Windows Media Video 9 Advanced Profile Video. Koder-dekoder Windows Media Video 9 Advanced Profile Video jest częścią zaawansowanych funkcji kodowania, takich jak kodowanie z przeplotem.
Windows Media Video 9 ScreenMicrosoftTen koder-dekoder jest zoptymalizowany pod kątem kodowania sekwencyjnych zdjęć ekranu. Jest on na przykład często używany do rejestrowania obrazów aplikacji wyświetlanych na monitorze. Obrazy te są później używane w celach szkoleniowych.
Windows Media Video 9 ImageMicrosoftTen koder-dekoder jest używany do konwertowania map bitowych obrazów z informacjami o deformacji w skompresowane wideo. Dwie wersje tego kodera-dekodera to koder-dekoder Windows Media Video 9 Image i koder-dekoder Windows Media Video 9 Image v2.
Uwagi
  • Program Windows Media Player 10 jest dostępny jako funkcja systemu Microsoft Windows XP.
  • Kodery-dekodery aktualizowane przez program Microsoft Windows Media Format 9.5 Runtime są dołączone do programu Windows Media Player 10 i do produktów innych firm, w których jest wykorzystywany format Windows Media Runtime.
  • Kodery-dekodery audio aktualizowane przez zestaw Microsoft Windows Media Format 9.5 SDK są dołączone do programu Microsoft Windows Media Format 9.1.
  • W przypadku koderów-dekoderów wideo w zestawie Microsoft Windows Media Format 9.5 SDK nie są aktualizowane numery wersji koderów-dekoderów.
  • Kodery-dekodery w tabeli koderów-dekoderów Windows Media mogą być używane w kontenerze Advanced Systems Format (ASF), który jest chroniony przez system Zarządzanie prawami dostępu do zawartości nośników cyfrowych Windows (WMDRM, Windows Media Digital Rights Management).
  • Najnowsza wersja modułu wykonywalnego Microsoft Windows Media Player seria 9 SDK i ponownie wydana wersja programu Windows Media Player seria 9 zostały zaktualizowane za pomocą koderów-dekoderów Windows Media 9.1.
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 899113 — ostatni przegląd: 06.12.2007 — zmiana: 1

Opinia