Jak uzyskać najnowszą wersję programu Windows Messenger 5.1

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano, jak uzyskać najnowszą wersję programu Windows Messenger 5.1. Najnowsza wersja programu Windows Messenger 5.1 obejmuje następujące numery wersji:
 • Microsoft Windows Messenger 5.1.0715 (data wydania: 12 sierpnia 2008)
 • Microsoft Windows Messenger 5.1.0706 (data wydania: 4 czerwca 2007)
 • Microsoft Windows Messenger 5.1.0700 (data wydania: 16 września 2005)
 • Microsoft Windows Messenger 5.1.0680 (data wydania: 13 maja 2005)
 • Microsoft Windows Messenger 5.1.0639 (data ponownego wydania: 24 marca 2005)
 • Microsoft Windows Messenger 5.1.0639 (data wydania: 1 grudnia 2004)
W tym artykule znajduje się ponadto lista ulepszeń i lista problemów rozwiązanych w najnowszej wersji programu Windows Messenger 5.1.

Więcej informacji

Jak uzyskać najnowszą wersję programu Windows Messenger 5.1

Aby uzyskać najnowszą wersję programu Windows Messenger 5.1, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Microsoft Windows Messenger 5.1.0715

Data wydania: sierpień 2008

Ulepszone funkcje

W tej wersji ulepszono następujące funkcje programu Windows Messenger 5.1:
 • Udoskonalenie zabezpieczeń przy użyciu najnowszych bezpiecznych składników.

Rozwiązane problemy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poprawek wymienionych w biuletynie zabezpieczeń firmy Microsoft MS08-050, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Microsoft Windows Messenger 5.1.0706

Data wydania: maj 2007

Ulepszone funkcje

W tej wersji ulepszono następujące funkcje programu Windows Messenger 5.1:
 • Udoskonalenie zabezpieczeń przy użyciu najnowszych bezpiecznych składników.

Rozwiązany problem

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemu rozwiązanego w tej ponownie wydanej wersji programu Windows Messenger 5.1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

937107 W programie Windows Messenger 5.1 po kliknięciu nazwy wyświetlanej użytkownika w celu rozpoczęcia rozmowy jest wyświetlany komunikat o błędzie dotyczącym naruszenia zasad dostępu (strona może być w języku angielskim)

Microsoft Windows Messenger 5.1.0700

Data wydania: 16 września 2005

Ulepszone funkcje

W tej wersji ulepszono następujące funkcje programu Windows Messenger 5.1:
 • Udoskonalenie zabezpieczeń przy użyciu najnowszych bezpiecznych składników.

Rozwiązany problem

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemu rozwiązanego w tej ponownie wydanej wersji programu Windows Messenger 5.1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

900466 Obraz i dźwięk nie są poprawnie synchronizowane po wywołaniu komputera przy użyciu obrazu i dźwięku w programie Windows Messenger (strona może być w języku angielskim)

Microsoft Windows Messenger 5.1.0680

Data wydania: 13 maja 2005

Ulepszone funkcje

W tej wersji ulepszono następujące funkcje programu Windows Messenger 5.1:
 • Udoskonalenie funkcji transferu plików dla użytkowników, którzy korzystają z wielu połączeń sieciowych. Te połączenia sieciowe obejmują następujące typy połączeń:
  • Konfiguracje dla użytkowników mających połączenia przewodowe.
  • Konfiguracje dla użytkowników mających połączenia sieci bezprzewodowych.
  • Konfiguracje dla użytkowników korzystających z połączeń wirtualnych sieci prywatnych (VPN).
 • Udoskonalenie integracji funkcji obecności w programach. W tej wersji uwzględniono na przykład funkcję umożliwiającą aktualizowanie informacji o obecności w programach Microsoft Outlook i Microsoft Windows SharePoint Services.
 • Obsługa 64-bitowej wersji systemu Microsoft Windows XP.
 • Udoskonalenie zabezpieczeń przy użyciu najnowszych bezpiecznych składników. Ponadto łącza URL są teraz nieaktywne. Takie działanie jest domyślne.

Microsoft Windows Messenger 5.1.0639

Data ponownego wydania: 24 marca 2005

Rozwiązany problem

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemu rozwiązanego w tej ponownie wydanej wersji programu Windows Messenger 5.1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

894867 Program Windows Messenger 5.1 próbuje przeprowadzić samonaprawianie po skopiowaniu lub wklejeniu danych z programu pakietu Office, otwarciu programu Adobe Acrobat Reader lub użyciu programu MSN Messenger (strona może być w języku angielskim)

Microsoft Windows Messenger 5.1.0639

Data wydania: 1 grudnia 2004

Ulepszone funkcje

W tej wersji ulepszono następujące funkcje programu Windows Messenger 5.1:
 • Udoskonalenie obsługi komputerów typu Tablet i komputerów przenośnych. Poniżej znajduje się lista ulepszeń:
  • Ulepszone pismo odręczne.
  • Zwiększona wydajność podczas korzystania z funkcji oszczędzania energii na komputerach przenośnych.
 • Udoskonalenie integracji funkcji obecności w programach. To ulepszenie zapewnia między innymi lepszą integrację funkcji obecności, gdy programy działają w trybie pełnoekranowym. To ulepszenie integracji funkcji obecności pozwala użytkownikom uniknąć niechcianych zakłóceń pracy związanych z wiadomościami błyskawicznymi.
 • Udoskonalenie procesu rejestrowania. Dzięki temu ulepszeniu użytkownicy mogą się szybciej rejestrować.

Rozwiązane problemy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poprawek wymienionych w biuletynie zabezpieczeń firmy Microsoft MS05-009, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 899283 — ostatni przegląd: 12.06.2013 — zmiana: 1

Opinia