MS05-041: Luka w zabezpieczeniach programu DirectPlay ogranicza ochronę przed atakami ukierunkowanymi na odmowę usługi

Firma Microsoft wydała biuletyn MS05-041 dotyczący zabezpieczeń. Ten biuletyn zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń, łącznie z manifestem pliku i opcjami wdrażania. Aby przejrzeć kompletny biuletyn, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 899591 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia