Po kliknięciu łączy pewnych witryn sieci Web w programie Internet Explorer 6 może pojawić się komunikat o błędzie „Pamięć nie może być odczytana”

Symptomy

Program Internet Explorer 6 jest używany na komputerze z jednym z następujących systemów operacyjnych:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
Po kliknięciu pewnych łączy witryn sieci Web może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Instrukcja spod adresu 0x7777f3d9 odwołuje się do pamięci pod adresem 0x0c73a8bb. Pamięć nie może być odczytana. Kliknij przycisk OK, aby przerwać działanie aplikacji.

Przyczyna

Ten problem występuje przy łączach witryn sieci Web, w których są używane długie ciągi adresów URL wywoływane ze skryptów. Problem występuje, ponieważ dodatkowe informacje powiązane z adresem URL witryny sieci Web nie są poprawnie przechowywane w pliku Index.dat. Plik Index.dat obsługuje odwołania do wszystkich odwiedzonych adresów URL witryn sieci Web. Po kliknięciu łącza witryny sieci Web w programie Internet Explorer historia programu jest uaktualniana informacją o adresie URL witryny sieci Web. Czasami w pliku Index.dat programu Internet Explorer są przechowywane dodatkowe informacje powiązane z adresem URL. Jeśli te informacje są bardzo długie, to pojawia się omawiany komunikat o błędzie.

Uwaga: Plik Index.dat jest umieszczony w folderze %userprofile%\Ustawienia lokalne\Historia.

Rozwiązanie

Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Brak języka na liście oznacza, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Wymagania wstępne
Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows XP z dodatkiem SP1 lub SP2.
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.
Informacje o zastępowaniu poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.
Informacje o plikach
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku Dodatek Service Pack
------------------------------------------------------------------------
07-wrz-2005 02:14 6.0.2900.2754 1 485 824 Shdocvw.dll SP2
07-wrz-2005 00:09 5.1.2600.2754 30 720 Arpidfix.exe SP2
06-wrz-2005 10:48 6.0.2800.1740 1 338 880 Shdocvw.dll SP1

Windows Server 2003

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2003. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Informacje o poprawce

Wymagania wstępne
Nie określono wymagań wstępnych.
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.
Informacje o zastępowaniu poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.
Informacje o plikach
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku Dodatek Service Pack
-------------------------------------------------------------------------
03-lip-2005 02:19 6.0.3790.363 1 058 304 Browseui.dll
07-wrz-2005 02:10 6.0.3790.404 1 398 272 Shdocvw.dll
07-wrz-2005 02:33 6.0.3790.2524 1 503 744 Shdocvw.dll SP1
07-wrz-2005 00:29 5.2.3790.2524 32 256 Arpidfix.exe SP1

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy zastosować jedną z poniższych metod.

Metoda 1. Wyczyszczenie tymczasowych plików internetowych i pamięci podręcznej historii

 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. W obszarze Tymczasowe pliki internetowe kliknij przycisk Usuń pliki, zaznacz kliknięciem pole wyboru Usuń całą zawartość offline, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W obszarze Historia kliknij przycisk Wyczyść historię, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Usuń tymczasowe pliki internetowe i podręczną pamięć historii. W tym celu kliknij przycisk Wyczyść historię w obszarze Historia, kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Uruchom ponownie program Internet Explorer.

Metoda 2. Usunięcie folderu Historia

 1. Ponownie uruchom komputer.
 2. Zaloguj się do komputera, korzystając z poświadczeń administracyjnych.
 3. Otwórz program Eksplorator Windows.
 4. Zlokalizuj folder %userprofile%\Ustawienia Lokalne\Historia dla użytkownika, u którego wystąpił problem.

  Uwaga: Folder Ustawienia lokalne jest ukrytym folderem. Aby wyświetlić ten folder, włącz opcję Pokaż ukryte pliki i foldery w Eksploratorze Windows. Aby to zrobić kliknij menu Narzędzia w Eksploratorze Windows, kliknij polecenie Opcje folderów, kliknij kartę Widok i włącz opcję Pokaż ukryte pliki i foldery.
 5. Kliknij folder Historia prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń.
 6. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia folderu kliknij przycisk Tak.
 7. Zamknij program Eksplorator Windows.
 8. Ponownie uruchom komputer.
 9. Zaloguj się do komputera jako użytkownik, u którego wystąpił problem.
 10. Uruchom program Internet Explorer.
 11. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 12. W obszarze Tymczasowe pliki internetowe kliknij przycisk Usuń pliki, zaznacz kliknięciem pole wyboru Usuń całą zawartość offline, a następnie kliknij przycisk OK.
 13. Uruchom ponownie program Internet Explorer.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2003.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących standardowej terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Identyfikator artykułu: 899811 — ostatni przegląd: 31.12.2008 — zmiana: 1

Opinia