W dzienniku systemu komputera z zainstalowanym systemem Windows XP Professional x64 Edition może zostać zarejestrowane zdarzenie 10016

BUG #: 39037 (Content Maintenance)Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

W dzienniku systemu komputera z zainstalowanym systemem Windows XP Professional x64 Edition mogą zostać zarejestrowane zdarzenia podobne do następujących:

Przyczyna

Ten problem może wystąpić wtedy, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • Program o identyfikatorze klasy (CLSID) występującym w komunikacie próbuje uruchomić komponent modelu COM, korzystając z infrastruktury DCOM. Użytkownik nie ma jednak uprawnień wymaganych do uruchamiania składnika COM.
 • Konto Usługi sieciowej nie ma właściwych uprawnień.

Rozwiązanie

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru za pomocą Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Problemy te mogą spowodować, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik modyfikuje rejestr na własną odpowiedzialność.

Aby rozwiązać ten problem, należy skorzystać z jednej z następujących metod, w zależności od jego przyczyny.

Przydziel użytkownikowi uprawnienia do uruchamiania komponentu modelu COM

Przydziel użytkownikowi uprawnienia do uruchamiania komponentu modelu COM. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie
  Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu
  Otwórz, a następnie kliknij przycisk
  OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\CLSID value
  Uwaga: W tym podkluczu „CLSID value” jest symbolem zastępczym identyfikatora CLSID występującego w komunikacie.
 3. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję
  AppID.

  Pojawi się okno dialogowe Edytowanie ciągu. Pozostaw to okno dialogowe otwarte i przejdź do następnego kroku.
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie
  Uruchom, wpisz polecenie dcomcnfg w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.


  Jeśli pojawi się monit alertu zabezpieczeń systemu Windows o potwierdzenie zablokowania programu Microsoft Management Console, to odblokuj kliknięciem ten program.
 5. W węźle Usługi składowe kliknij dwukrotnie pozycję
  Usługi składowe, kliknij dwukrotnie pozycję
  Komputery, kliknij dwukrotnie pozycję Mój komputer, a następnie kliknij pozycję Konfiguracja DCOM.
 6. W okienku szczegółów zlokalizuj program, korzystając z przyjaznej nazwy.

  Jeśli zamiast przyjaznej nazwy jest podany identyfikator AppGUID, to zlokalizuj program, korzystając z tego identyfikatora.
 7. Kliknij program prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 8. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 9. W obszarze Uprawnienia uruchamiania i aktywacji kliknij opcję Dostosuj, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 10. Kliknij przycisk Dodaj, wpisz nazwę konta użytkownika, a następnie kliknij przycisk OK.
 11. Po wybraniu użytkownika zaznacz pola wyboru
  Zezwalaj dla następujących elementów:
  • Lokalne uruchamianie
  • Zdalne uruchamianie
  • Lokalna aktywacja
  • Zdalna aktywacja
 12. Kliknij przycisk OK dwa razy.
 13. Zamknij Edytor rejestru.

Przydziel właściwe uprawnienia dla konta Usługi sieciowej

Aby przydzielić właściwe uprawnienia dla konta Usługi sieciowej, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie
  Uruchom, wpisz polecenie dcomcnfg w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk
  OK.
 2. W węźle Usługi składowe kliknij dwukrotnie pozycję
  Usługi składowe, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję
  Komputery.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę Zabezpieczenia COM.
 5. W obszarze Uprawnienia uruchamiania i aktywacji kliknij przycisk Edytuj wartość domyślną.
 6. Kliknij przycisk Dodaj, wpisz
  Network Service i kliknij przycisk
  OK.
 7. Po wybraniu pozycji Network Servicezaznacz pola wyboru Zezwalaj dla następujących elementów:
  • Lokalne uruchamianie
  • Zdalne uruchamianie
  • Lokalna aktywacja
  • Zdalna aktywacja
  Kliknij przycisk OK dwa razy.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o wersjach x64 systemu Windows Server 2003 i o systemie Windows XP Professional x64 Edition, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
888733 Opis wersji systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorem x64 i systemu Windows XP Professional x64 Edition

Właściwości

Identyfikator artykułu: 899965 — ostatni przegląd: 28.12.2006 — zmiana: 1

Opinia