Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005

Streszczenie

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005 zwiększa jego stabilność i wydajność. Ta aktualizacja usuwa kilka znanych problemów. Aktualizacja dodaje również następujące nowe funkcje do oprogramowania Media Center:


 • Ta aktualizacja poprawia sposób obsługi przedłużenia oprogramowania Media Center Extender. Oprogramowanie Media Center rozpoznaje obecnie, czy do sieci jest podłączona konsola Microsoft Xbox 360. Ponadto oprogramowanie Media Center monituje o instalowanie składników oprogramowania, które są w nim niezbędne, aby obsługiwać funkcję przedłużenia oprogramowania Media Center w konsoli Xbox 360.
 • W przypadku amerykańskich wersji systemu Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 ta aktualizacja zapewnia również obsługę drugiej karty tunera ATSC (Advanced Television Systems Committee). Oprogramowanie Media Center obsługuje obecnie dwie karty tunera ATSC i dwie karty tunera NTSC (National Television Systems Committee).
 • Oprogramowanie Media Center obsługuje kanały radiowe DVB-T, tam gdzie są one emitowane.
 • Oprogramowanie Media Center zawiera obecnie konfigurowaną opcję optymalizacji, gwarantującą dalsze płynne działanie komputera z oprogramowaniem Media Center.
 • Oprogramowanie Media Center zawiera obecnie nieliniowy tryb powiększenia dla telewizorów panoramicznych.
 • Ta aktualizacja usprawnia proces nagrywania dysków DVD w oprogramowaniu Media Center.

Więcej informacji

Aby otrzymać pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005, odwiedź witrynę Microsoft Windows Update w sieci Web:Data wydania:14 października 2005

Uwaga: Aby zainstalować tę aktualizację, trzeba mieć zainstalowany system Microsoft .NET Framework 1.1 i .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1. Rozszerzenie Windows Update wykrywa, czy te pakiety są zainstalowane. Rozszerzenie Windows Update automatycznie instaluje te pakiety.

Jeśli jest zainstalowana aktualizacja 886904, należy ją odinstalować przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla systemu Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005. W przeciwnym razie instalacja systemu .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 się nie powiedzie.

Aby sprawdzić, czy aktualizacja 886904 jest zainstalowana, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie appwiz.cpl , a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij pole wyboru Pokaż aktualizacje, aby je zaznaczyć.
 3. Na liście Aktualnie zainstalowane programy poszukaj następującego elementu:
  Poprawka systemu Microsoft .NET Framework 1.1 (KB886904)
Jeśli ten element jest na liście, musisz usunąć poprawkę. Aby usunąć poprawkę, kliknij element Poprawka systemu Microsoft .NET Framework 1.1 (KB886904), a następnie kliknij przycisk Usuń. Następnie odwiedź witrynę Windows Update w sieci Web, aby pobrać i zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005.

Pomoc techniczna dotycząca oprogramowania Media Center

Ponieważ oprogramowanie Microsoft Windows XP Media Center Edition zostało dostarczone razem z urządzeniem lub systemem, pomoc techniczną dotyczącą tego oprogramowania zapewnia producent sprzętu. Być może producent dostosował instalację oprogramowania przy użyciu unikatowych składników, takich jak specyficzne sterowniki urządzeń, i ustawień opcjonalnych, aby zmaksymalizować wydajność danego sprzętu. Jeżeli niezbędna jest pomoc techniczna związana z systemem Windows XP Media Center Edition, należy skontaktować się bezpośrednio z producentem, który może zapewnić najlepszą pomoc techniczną dla oprogramowania zainstalowanego przez niego na danym sprzęcie.

Można również odwiedzić strony sieci Web zawierające informacje dotyczące produktu Windows XP Media Center Edition w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: http://www.microsoft.com/poland/windowsxp/mediacenter/default.mspx
Właściwości

Identyfikator artykułu: 900325 — ostatni przegląd: 18.05.2009 — zmiana: 1

Opinia