Poprawki uwzględnione w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 z dnia 28 czerwca 2005 r.

Streszczenie

W tym artykule zamieszczono listę artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB), w których opisano poprawki i aktualizacje uwzględnione w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla systemu Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 4 (SP4). Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 został wydany 28 czerwca 2005 roku. Zawiera on wszystkie aktualizacje zabezpieczeń opracowane dla systemu Windows 2000 w okresie od wydania dodatku SP4 dla systemu Windows 2000 do 30 kwietnia 2005 roku. Zawartość tego pakietu zbiorczego została z tym dniem zablokowana w celu przeprowadzenia ostatecznych testów przez firmę Microsoft i testów wersji beta w siedzibach klientów. W tym pakiecie zbiorczym aktualizacji uwzględniono aktualizacje umożliwiające zwiększenie skuteczności zabezpieczeń systemu, podwyższenie poziomu niezawodności, redukcję kosztów pomocy technicznej i obsługę bieżącej generacji sprzętu komputerów osobistych. W tym artykule zamieszczono również informacje dotyczące problemów rozwiązanych przy użyciu tego pakietu zbiorczego aktualizacji i łącza do innych informacji dotyczących tego pakietu zbiorczego.

WPROWADZENIE

W tym artykule są opisane problemy rozwiązane przy użyciu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem SP4. Aby uzyskać pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 i odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
891861 Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 i znane problemy

Więcej informacji

Poprawki uwzględnione w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4

W pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 uwzględniono następujące poprawki opracowane po wydaniu dodatku SP4 dla systemu Windows 2000:
Numer artykułuTytuł artykułuKategoria
814822 Delay in receiving notifications from WMI Event Log providerNarzędzia administracyjne
830924 Scheduled Task Wizard stops responding when you click NextNarzędzia administracyjne
833305 A program or a service logs an error that states that the handle is not valid for the event logNarzędzia administracyjne
838491 SNMP uses 100 percent of the processor time in Windows 2000Narzędzia administracyjne
872764 Items that have no names and that have unknown file types may appear in the Scheduled Tasks folder in Windows 2000Narzędzia administracyjne
833266 You receive a memory leak in nonpaged pool memory in the CcBr - Cache Manager BitmapZarządzanie pamięcią podręczną
892045 "Stop Error IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0xA)" error message when you run Windows 2000 Server on a computer that has multiple processorsZarządzanie pamięcią podręczną
811525 Zasada grupy Konfiguruj szybkość powolnego łącza nie wymusza przechodzenia plików trybu offline do trybu offline w razie wykrycia powolnego łączaBuforowanie po stronie klienta
828531 Computer stops responding when you use a dial-up connection to log on in Windows 2000Buforowanie po stronie klienta
832099 Lotus Notes 5 starts slowly in Windows 2000Buforowanie po stronie klienta
839083 Your Windows 2000-based client computer stops responding when you try to print a document that is stored on a network serverBuforowanie po stronie klienta
824424 "Read-Only" error message when you try to save an Office 2003 file to a Novell Netware network locationUsługa klienta dla systemu Netware (CSNW)
867429 A "STOP 0x000000D1" error occurs when you log on to Windows 2000-based computer that is running Gateway Services for NetWareUsługa klienta dla systemu Netware (CSNW)
867774 "Stop 0x00000044" error message on a Windows 2000-based computer that uses a Gigabit network adapterUsługa klienta dla systemu Netware (CSNW)
828739 Stop error does not generate memory dump file on Windows 2000-based computersSterowniki, dysk
812024 A firmware upgrade causes the SCSI device to be removed and redetectedSterowniki, SCSI
819636 A computer that has multiple SCSI controllers and a/3GB Boot.ini option stops responding with a SYSTEM_PTE_MISUSE (0x000000DA) Stop errorSterowniki, SCSI
820841 A "Stop 0x00000010" error occurs in Scsiport.sys in Windows 2000Sterowniki, SCSI
823767 Removable storage may quit unexpectedly or a computer that is running Windows 2000 may stop respondingSterowniki, SCSI
825784 You receive a "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP 0xD1" error message, and your Windows NT 4.0-based computer stops respondingSterowniki, SCSI
826322 Disk array controller driver may not load after you upgrade to Windows 2000 SP3 or SP4Sterowniki, SCSI
834938 You receive a "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP 0xD1" error message, and your Windows 2000 Server-based computer stops respondingSterowniki, SCSI
838150 Intel Physical Address Extensions cause high CPU usage in Windows 2000Sterowniki, SCSI
838637 Computer stops responding when a SCSI miniport driver issues a ScsiPortNotification(BusChangeDetected) callSterowniki, SCSI
839635 You may receive a Stop error in the Scsiport.sys file during SCSI miniport initialization on a computer that is running WindowsSterowniki, SCSI
867818 A new logical unit number is not detected when a logical unit number is removed from a storage device on a SCSI disk arraySterowniki, SCSI
883114 Komunikat o błędzie „STOP 0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE” przy próbie zainstalowania systemu Windows Server 2003 lub Windows 2000 za pomocą stacji dysków CD-ROM USBSterowniki, SCSI
884056 0x77 or 0x7A Stop error message may occur when you press the power button on an ACPI-compliant computer that is running Windows 2000 or Windows Server 2003Sterowniki, SCSI
818810 The Cpqkgpsa.sys and hp2300.sys FC HBA drivers return incorrect PCI address informationSterowniki, Sys
817261 Exception configured in Outlook rule does not prevent move of received message to folderUsługi katalogowe (DS)
821471 Deadlock on Wldap32.dll Causes InetInfo.exe to Stop RespondingUsługi katalogowe (DS)
822554 Performance decreases, response times for SPN queries are longer than expected, and Lsass.exe CPU use peaks at 100 percent on a domain controller that is running Windows 2000Usługi katalogowe (DS)
824037 It takes up to one minute to complete an Active Directory task on your Windows 2000 serverUsługi katalogowe (DS)
824226 LSASS may cause an access violation during an LDAP searchUsługi katalogowe (DS)
824873 Event 1791 is logged when information is replicated from Windows 2000 to Windows Server 2003Usługi katalogowe (DS)
825952 Some domain controllers cannot replicate with other domain controllers after you install Windows 2000 Service Pack 4Usługi katalogowe (DS)
826353 "0xc0000221" Stop error occurs when you try to run an LDAP queryUsługi katalogowe (DS)
826927 You receive the "Replication operation encountered a database error" error message when you use the Active Directory Installation Wizard in Windows 2000Usługi katalogowe (DS)
827535 Dnsapi.dll memory leakUsługi katalogowe (DS)
827592 DRA Pending Replication Synchronizations performance counter does not return to zeroUsługi katalogowe (DS)
827648 You receive an error or your computer stops responding when you use Active Directory Migration Tool 2.0 to migrate usersUsługi katalogowe (DS)
829755 The Active Directory DIT file grows too fastUsługi katalogowe (DS)
830379 The semantic database analysis checker that is included with Ntdsutil.exe may not be able to fix a mangled subrefUsługi katalogowe (DS)
830593 Repadmin.exe only returns universal group member changes from a Windows 2000-based server that is running the Active Directory directory serviceUsługi katalogowe (DS)
832216 Random attributes are not migrated when you use the Active Directory Migration Tool version 2Usługi katalogowe (DS)
832849 DNS domain search ends abruptly on a Windows 2000-based computerUsługi katalogowe (DS)
833873 The deletion of an Active Directory object is not recorded in the security event logUsługi katalogowe (DS)
833880 Automatic logon is not successful in Windows 2000Usługi katalogowe (DS)
834519 Network users may experience extended logon times in Windows 2000Usługi katalogowe (DS)
834541 You receive a "There is a naming violation" error message when you try to rename a user's name in an LDAP providerUsługi katalogowe (DS)
835554 "Handling of this ADS value Type is not yet implemented" error when you run a Web-aware COM applicationUsługi katalogowe (DS)
835561 An access violation occurs in Lsass.exe in Windows 2000 ServerUsługi katalogowe (DS)
835763 IADs::Put/PutEx or IADsPropertyList::PutPropertyItem calls do not accumulateUsługi katalogowe (DS)
836182 You cannot establish a trust relationship to another Windows 2000 domain in Windows 2000 Server if the domain is named "Internet"Usługi katalogowe (DS)
836801 Program stops responding when you try to access an LDAP server by using Windows 2000Usługi katalogowe (DS)
838151 Your Windows 2000 client computer cannot perform a DNS dynamic updateUsługi katalogowe (DS)
838898 An address book search is not successful in a program that uses NSPIUsługi katalogowe (DS)
841461 An extended operation that is sent to an LDAP server by API over the LDAP service causes a protocol errorUsługi katalogowe (DS)
841819 You receive an error message when you try to use version 2 of the Active Directory Migration Tool to migrate a Microsoft Windows 2000 Server domainUsługi katalogowe (DS)
842251 IIS quits unexpectedly in Windows 2000 ServerUsługi katalogowe (DS)
842382 You experience high CPU usage in the Lsass.exe process, and event 1168 is logged with an error code 8 and Internal ID 302022c on your Windows 2000-based domain controllerUsługi katalogowe (DS)
842437 ADSI searches against multiple LDAP servers that have different schemas may not succeedUsługi katalogowe (DS)
843557 The Lsass.exe process uses between 50 percent and 100 percent of the processor resources when Windows Server 2000 domain users try to log on to the domain controllerUsługi katalogowe (DS)
871003 An online defragmentation is automatically run after you run the Active Directory garbage collection process in Windows 2000 ServerUsługi katalogowe (DS)
872802 A program returns incorrect data or fails if the program uses the DnsQuery function to query DNS TXT records in Windows 2000 with Service Pack 4Usługi katalogowe (DS)
872957 You receive a "The server was unable to decode a search request filter" error message when you run an LDAP query that uses the extensibleMatch search filter in Windows Server 2003 and Windows 2000 ServerUsługi katalogowe (DS)
873444 "ERROR_INVALID_DATA" error message when you run an ADSI script in Windows 2000Usługi katalogowe (DS)
884591 A memory leak may occur in the Lsass.exe process when SAM event tracing is enabled in Windows 2000Usługi katalogowe (DS)
885875 How to detect and recover from a USN rollback in Windows 2000 ServerUsługi katalogowe (DS)
888243 You receive a "Cannot Convert from Native Datatype" error message when a Web-aware COM program accesses a Windows 2000 Server-based computerUsługi katalogowe (DS)
892476 When you use Ldp.exe to search for Active Directory objects, you cannot expand some Active Directory containers in the Active Directory Users and Computers MMC snap-in in Windows 2000Usługi katalogowe (DS)
893354 Windows 2000 Active Directory returns only 5,000 entries in response to an Outlook client queryUsługi katalogowe (DS)
883639 An LDAP connection to a CA or an LDAP bind to a CA is completed successfully when the CA is not in the Windows 2000 LDAP client trusted root storeNarzędzia administracyjne usług katalogowych
890346 The User Information tab is displayed instead of the Fax Preferences tab in the Fax Printing Preferences dialog box in Windows 2000 Service Pack 4Faks
820888 Komputer przestaje odpowiadać (zawiesza się) podczas próby zainstalowania woluminu NTFS po ponownym uruchomieniu komputeraSystemy plików
824679 Stop error "0x0000000A" occurs during a period of high hard disk activitySystemy plików
824927 The computer unexpectedly restarts when you try to build a Web project in Windows 2000Systemy plików
825311 Services for Unix 2.2 returns an "ERR_PERM" error message after you delete and re-create a fileSystemy plików
828693 Computer stops responding (hangs) when it writes encrypted data to an NTFS partitionSystemy plików
829485 You experience performance and logon problems when you use Terminal ServicesSystemy plików
897574 You may receive a Stop error message after you insert media into a removable disk device in Windows XP, Windows Server 2003, or Windows 2000 Systemy plików
833414 A computer that is running Windows 2000 Server stops responding and displays an error messageSystemy plików
834935 You receive an error message when you try to copy many files from one folder to another folder on a Windows 2000-based computerSystemy plików
837067 You receive Stop error 0x00000050 on your Windows 2000-based cluster computer when you move disk resources from one node to another, or when a disk resource goes offlineSystemy plików
838804 You receive a "0x0000007F" Stop error on a Windows 2000-based computerSystemy plików
843528 Your Windows 2000-based computer may stop unexpectedly and you receive a STOP: 0x00000050 error messageSystemy plików
883641 Your computer may stop responding when you use a third-party volume switching environment with Windows 2000Systemy plików
885294 Your computer restarts, and you receive a 0xA Stop error in the Ntfs.sys file when you remount a volumeSystemy plików
887965 Description of the French Microsoft Office 2003 post-Service Pack 1 hotfix package: November 4, 2004Systemy plików
891722 You receive a "STOP 0x0000007F" error message in Windows Server 2003 or in Windows 2000Systemy plików
833868 Your offline files disappear on a Windows 2000-based computerZasady grupy
870997 Windows XP and Windows 2000 clients that share a single organizational unit stop responding or spontaneously restartZasady grupy
884559 Event ID 1704 indicates that Group Policy security settings are applied to a Windows 2000-based computer even though Group Policy security settings are not appliedZasady grupy
835730 Sound may play slowly or music may not play continuously in Windows XP or Windows 2000Warstwa abstrakcji sprzętu (HAL)
873343 Update to MS04-023 for HTML Help programsPomoc
329900 Metabase schema entries for free custom properties are overwritten after you install Windows 2000 SP4Usługi IIS 5.0
822808 You cannot use ADSI to change the AdminACL property remotelyUsługi IIS 5.0
823700 FIX: Your computer may run slowly when you use Active Directory Service Interfaces scripts in a program to administer IIS on a computer that is running Windows Server 2003, Windows 2000, or Windows XPUsługi IIS 5.0
816868 Komunikat o błędzie: „Internet Explorer nie może pobrać pliku”Usługi internetowe (nie IIS)
818826 Removable storage device does not work after it is removed and reinsertedJądro
820767 Your computer automatically restarts or a Stop error or another error occurs when you have Terminal Services enabledJądro
822763 USB CD-ROM drive may have duplicate drive lettersJądro
823642 The System.Diagnostics.Process.GetProcesses() procedure fails on a computer that is running Windows 2000Jądro
826289 Computer stops responding during the memory check phase of the startup processJądro
827188 You receive a "STOP 0x7F" error in Windows 2000Jądro
828346 "Stop 0x50" error message when you try to map the Win32k.sys fileJądro
828804 Stop error code 0x1E occurs if your server has Terminal Server enabledJądro
828942 Windows 2000 Server-based server appears to stop respondingJądro
829729 Special pool feature may cause a 0x000000CD Stop errorJądro
830515 Processes in a Terminal Services session quit with access violation errorsJądro
831264 Illegal instruction causes "STOP 0x0000001E" error messageJądro
831409 Your Windows 2000-based computer stops responding after the computer runs without interruption for more than one yearJądro
832762 Slow system performance or your computer stops responding because of a memory leak in paged pool memory in Windows 2000 SP4Jądro
833314 You randomly receive a "stop 0x00000006" error messageJądro
833659 Binary file becomes corrupted if you use the UpdateResource functions to remove a resource from an application binary fileJądro
833993 "Stop 0x1E," "Stop 0x0a," or "Stop 0x50" error message when IopReleaseFileObjectLock() accesses a freed file object in Windows 2000Jądro
834728 You receive a "Stop 0x00000051" error message during registry restorationJądro
835281 You receive a "STOP 0x0000007F" error message and your Windows 2000-based computer restartsJądro
835312 You receive a "Stop 0x1E" error on a Windows 2000-based computerJądro
836506 Internet Explorer quits unexpectedly in Windows 2000Jądro
837385 Windows 2000 Server may incorrectly report the amount of installed RAMJądro
837443 IDE may stop responding when you open an automated managed project in Windows 2000Jądro
838647 Access violations when you use the /PAE switch in Windows 2000Jądro
839037 You receive a "STOP 0x0000001a" error message on a Windows 2000-based multiprocessor computerJądro
839919 A logon stops responding in Windows Server 2000Jądro
841933 "STOP: 0x0000001E" error message occurs in Windows 2000 ServerJądro
843062 "STATUS_THREAD_IS_TERMINATING" error message when your script runs on a Windows 2000-based computerJądro
867856 The Setup program may stop responding after Setup restarts your Windows 2000-based computerJądro
872965 The data that the QueryDosDeviceA function returns is truncated in Windows Server 2003Jądro
885272 You receive a "Stop 0x0000001a" Stop error message on your Windows 2000 Server-based computer that has Physical Address Extensions (PAE) enabledJądro
898114 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS05-018 na komputerze z systemem Windows 2000 zgłaszany jest błąd „STOP 0x0000001E”Jądro
321936 A roaming user profile does not upload successfully, and Event ID 1000 is logged in the application log in Windows 2000Usługi sieci LAN
328237 Niektóre programy przy otwieraniu dużych plików nie działają zgodnie z oczekiwaniami
Usługi sieci LAN
329647 Services.exe quits unexpectedlyUsługi sieci LAN
813130 Duże obciążenia komputera mogą powodować brak łączności sieciowejUsługi sieci LAN
816255 The session stops responding when you try to access a remote file by using the SMB protocol on a Windows 2000-based computerUsługi sieci LAN
818396 File operation takes 35 seconds or longer on a down-level server running an SMB serviceUsługi sieci LAN
818528 Problemy spowodowane uzyskaniem dostępu do tego samego pliku przez więcej niż jednego użytkownika usług terminalowychUsługi sieci LAN
821240 Netlogon Event ID 5722 on a trusted primary domain controllerUsługi sieci LAN
821464 Network clients experience connection problems when they try to connect to network shares that are hosted on a Windows 2000-based serverUsługi sieci LAN
822402 Domain controller takes a long time to respond to a logon request, or it does not respond at allUsługi sieci LAN
823272 Client programs stop responding while they wait for file locking to occurUsługi sieci LAN
823644 Windows 2000-based computer that is running Microsoft Baseline Security Analyzer restarts unexpectedlyUsługi sieci LAN
823747 Windows 2000 Terminal Server stops responding and a black screen appearsUsługi sieci LAN
824152 Windows stops responding when you try to access a symbolic link to an NFS shareUsługi sieci LAN
825760 You receive Stop error 0x00000076 or 0x000000CB when you quit your backup softwareUsługi sieci LAN
825783 Large log files may not be displayed in Event ViewerUsługi sieci LAN
825820 "0x00000076" or "0x000000CB" Stop error occurs when Windows 2000 Server tries to run a process on a remote serverUsługi sieci LAN
826482 Data is not completely written to files that are located on a network share after you set the attributes of the files in Windows 2000 Service Pack 4Usługi sieci LAN
827655 The "net use" command does not work and generates error 58 (ERROR_BAD_NET_RESPONSE) in Windows 2000 SP4Usługi sieci LAN
829155 Account lookup functions do not run successfully in Windows 2000 ServerUsługi sieci LAN
829246 Dzienniki zdarzeń są uszkodzoneUsługi sieci LAN
830901 Event ID 2022 is logged and your Windows 2000-based computer may stop respondingUsługi sieci LAN
831128 "STOP 0x00000027 in mrxsmb.sys" error message when you try to copy files to a network-attached storage deviceUsługi sieci LAN
832723 Domain controllers may be missing from the browse list in Windows 2000Usługi sieci LAN
834145 You receive an error message when you use the NET SEND command in the Messenger service in Windows 2000Usługi sieci LAN
835144 A Windows 2000 Server primary domain controller may not respond to a Windows NT 4.0 domain controller or workstationUsługi sieci LAN
835596 You do not receive a print notification when you send a print job to Windows 2000 ServerUsługi sieci LAN
837196 Windows 2000 cannot set the correct time when it connects to multiple NTP serversUsługi sieci LAN
839406 Write operations to a shared folder on a Windows 2000-based computer over a Fibre Channel connection is slower than expectedUsługi sieci LAN
839540 Stop error 0x0000007f EXCEPTION_DOUBLE_FAULT occurs in Windows 2000 ServerUsługi sieci LAN
841395 The Domain Controller does not register _GC, _KERBEROS, and _KPASSWD DNS entries when a Windows 2000 server startsUsługi sieci LAN
842804 Nie działa przetwarzanie zasad grupy, a w dzienniku aplikacji kontrolera domeny są zapisywane zdarzenia 1030 oraz 1058 Usługi sieci LAN
843418 You may experience decreased performance when you access network resources or when you use Microsoft Access in Windows 2000Usługi sieci LAN
867778 You may receive a "Stop 0X0000000A" Stop error in Ntoskrnl.exe on a Windows 2000-based computerUsługi sieci LAN
871004 Remote files may become corrupted when you use Visual Studio 6.0 SP5 on a Windows 2000 SP4-based computer to open and to modify remote files that are stored by using the Rational ClearCase dynamic viewUsługi sieci LAN
872790 You cannot connect to a cluster file share resource in Windows 2000 ServerUsługi sieci LAN
884587 You may receive Stop error 0x96 in Windows 2000 ServerUsługi sieci LAN
885458 You receive an "Event log file is corrupted" error message when you try to view the Application log in Windows 2000Usługi sieci LAN
887598 Your Windows 2000-based computer may run slower and then may stop responding when you use it to access network shared folders on a Windows 3.11-based computerUsługi sieci LAN
829359 "Error 1722" error message when a program uses the NetUserGetLocalGroups() function in Windows Server 2003Interfejs API sieci LAN
824867 FIX: WideCharToMultiByte function does not convert Japanese composite characters correctlyLokalizacja
830852 Poor performance in multi-threaded applications that call string compare functionsLokalizacja
267316 FIX: Performance monitor counters are lost on the cluster during failover in Message QueuingKolejka Microsoft Messaging
310526 POPRAWKA: Nie można uruchomić lub zainstalować usługi Message Queuing 2.0 na kontrolerze domenyKolejka Microsoft Messaging
821144 Message Queuing applications may stop responding because of a deadlock in MQSEC.DLLKolejka Microsoft Messaging
822727 An access violation occurs in the Message Queuing Replication service during initializationKolejka Microsoft Messaging
822835 Event ID 2085 "Unable to Create Message File ..."Kolejka Microsoft Messaging
824375 Stop error message when you try to fail over a cluster node to another nodeKolejka Microsoft Messaging
824801 "Access Violation" error message occurs when Message Queuing connects to a remote server that is running Message Queuing but does not send Established PacketKolejka Microsoft Messaging
825004 Cannot Sort queues by column in the Message Queuing MMCKolejka Microsoft Messaging
826820 An access violation may occur when the Message Queuing Service reads the security descriptorKolejka Microsoft Messaging
826929 A race condition during a remote read operation causes a Stop errorKolejka Microsoft Messaging
827493 Transactional messages may be purged after you restart your computer if the LQS files are missingKolejka Microsoft Messaging
828946 Message Queuing messages are incorrectly addressed to SPX destination queuesKolejka Microsoft Messaging
830475 Message Queuing application may fail in Mqoa.dll with an access violationKolejka Microsoft Messaging
830639 Access Violation Occurs in the MSMQ ServiceKolejka Microsoft Messaging
831742 "Access Violation in mqsvc" error message when you start your Windows 2000-based computerKolejka Microsoft Messaging
833512 Message Queuing cannot send messages to a target queue after the IP address changesKolejka Microsoft Messaging
833888 Message Queuing replication does not correctly replicate when you migrate from Message Queue Server 1.0 to Message Queuing 2.0Kolejka Microsoft Messaging
834251 FIX: The Message Queuing replication service does not start automatically when the system startsKolejka Microsoft Messaging
834819 FIX: You may receive the "4216" event message in Event Viewer when you experience an access violation in Microsoft Message Queuing 2.0Kolejka Microsoft Messaging
835961 You receive a "label_buffer_too_small" error message after an unsuccessful call to the MSMQQueue.Receive function or to the MQReceiveMessage functionKolejka Microsoft Messaging
839258 FIX: Message Queuing messages may accumulate in a transactional queueKolejka Microsoft Messaging
841721 You receive an access violation error message when the administration APIs request queue state information in Message QueuingKolejka Microsoft Messaging
842839 FIX: You may receive an "Unable to recover checkpoint for the checkpoint" error message for event 2078Kolejka Microsoft Messaging
870985 FIX: Kernel-pool memory may become exhausted when many clients connect to Message QueuingKolejka Microsoft Messaging
891874 FIX: An access violation may occur when the Message Queuing 2.0 run time (Mqrt.dll) is loaded in a COM+ applicationKolejka Microsoft Messaging
308337 "System error 85 has occurred. The local device name is already in use" error messageDostawca MUP
824288 Błąd zatrzymania 0x1E w pliku Mup.sys po zastosowaniu dodatku SP4 dla systemu Windows 2000Dostawca MUP
833328 Drives that are mapped to a DFS share do not disconnect when you log off from a Terminal Services session on Windows 2000 ServerDostawca MUP
872812 "CONF.EXE has generated errors and will be closed by Windows" error message when you start NetMeeting or a third-party conference program that was built through the NetMeeting SDKProgram NetMeeting
891714 NetMeeting unexpectedly quits when you are connected to a meeting on a T.120 MCU server in Windows 2000Program NetMeeting
840049 Problems occur when you connect to a Novell NetWare server from a computer that is running Client Service for NetWare and Either Windows 2000 Professional or Windows XPUsługa plików i wydruku dla systemu Netware (FPNW)
826219 You cannot remove or update an NDIS intermediate driver that requires a Notify Object DLL in Windows 2000Konfiguracja i instalacja sieci
816989 Modem does not dial the connection when multiple modems are installedNarzędzia do zarządzania siecią
843357 You are unexpectedly disconnected from your VPN session after several minutesNarzędzia do zarządzania siecią
824136 Po kliknięciu pliku prawym przyciskiem myszy pojawia się komunikat o błędzie lub pojawiają się problemy podczas otwierania określonych plików w produktach firmy Autodesk lub DiscreetMechanizm OLE
825654 Documents are not indexed in the Windows 2000 Indexing ServiceMechanizm OLE
832615 You receive an access violation error message when you try to open or to view the properties of a Visio file on a Windows 2000-based computerMechanizm OLE
831711 FIX: A WebDAV request to IIS causes a 500 internal server errorInne
821653 Messages may not be sent if the sender belongs to too many groupsPartner
831185 You may experience expiration issues, memory leaks, or other problems when you host an NNTP virtual server on your Windows 2000-based serverPartner
822368 FIX: A USB device appears with a yellow exclamation mark (code 31) in Windows Device ManagerZarządzanie urządzeniami Plug and Play (PnP) i energią
822568 USB device is not recognized after computer starts upZarządzanie urządzeniami Plug and Play (PnP) i energią
841382 Komputer z systemem Windows 2000 przestaje odpowiadać, nie można zalogować się do systemu Windows lub użycie procesora przez proces System osiąga 100 procentZarządzanie urządzeniami Plug and Play (PnP) i energią
842644 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS04-011 na komputerze z systemem Windows 2000 w dzienniku systemu zostaje zarejestrowane zdarzenie o identyfikatorze 256Zarządzanie urządzeniami Plug and Play (PnP) i energią
816560 You cannot save printing preferencesDrukowanie
820550 Po przesłaniu zadania drukowania usługa buforu przestaje działać, a w dzienniku systemu jest rejestrowany komunikat o zdarzeniu 7031Drukowanie
824339 Usprawnione raportowanie komunikatów zdarzenia o identyfikatorze 61 w celu identyfikacji kolejki wydruku lub drukarkiDrukowanie
826026 Documents from Terminal Server users who map LPT1 to different printers appear on the same printerDrukowanie
827953 Computer crashes and a Stop 0x50 error occurs when you try to print a documentDrukowanie
828153 UsrClasses hive does not unload during logoff because of an intermittent handle leak in Spoolsv.exeDrukowanie
831754 You receive an error message when you try to print to a shared network printer in a terminal server sessionDrukowanie
836720 Printer driver files are not updated on a print server that is running Windows 2000 ServerDrukowanie
837585 Several orphaned Csrss.exe processes cause performance issues on your Windows 2000-based terminal serverDrukowanie
837841 Podczas drukowania z aplikacji niestandardowej na komputerze z systemem Windows 2000 może wystąpić naruszenie zasad dostępu w programie Spoolsv.exeDrukowanie
840371 High processor usage from the spooler occurs when a user logs off from a session on a terminal server that is running Windows Server 2003 or Windows 2000Drukowanie
842743 You cannot print to a Line Printer Daemon (LPD) print service printerDrukowanie
843259 A limited user can no longer print to a shared printer from a terminal server session after you restart the Spooler service in Windows 2000Drukowanie
884897 Print features, such as the watermarks feature, the n-up printing feature, and the collate feature, do not work if you print to a Novell, to an IPP, or to another partial print provider in Windows 2000, Windows XP, or Windows Server 2003Drukowanie
886664 Custom forms may not be updated when users connect to a spooler resource on a cluster node that is running Windows 2000 ServerDrukowanie
888808 You may not be able to update cached printer forms when you log on as a non-administrative user on a computer that is running Windows 2000 with Service Pack 3 or with Service Pack 4Drukowanie
893611 You receive an access violation error message when you try to add or to delete a printer port in Microsoft Windows 2000Drukowanie
827531 Komunikaty dotyczące zdarzenia 1168 są losowo rejestrowane po zainstalowaniu dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000Replikacja
842394 An "Event ID 1168" error message is logged in Event Viewer on a Windows 2000-based domain controllerReplikacja
815295 Only two clients can create a TCP connection after you install SQL Server 2000 SP2 or SP3Routing
817892 Cannot connect to a Windows-Based Server that is running NAT If the client source port Is 1723Routing
828876 Remote access stops unexpectedly in Windows 2000Routing
829788 "Stop 0xC2 (BAD_POOL_CALLER)" error may occur intermittently on a server that is running Routing and Remote Access with NAT enabled under Windows 2000Routing
838141 An application error occurs when you use Route.exe in Windows 2000Routing
883669 Transmission Control Protocol data packets are not transmitted on a Windows 2000 Server-based network address translation serverRouting
817298 Services.exe quits unexpectedly and restarts the primary domain controllerZdalne wywoływanie procedury (RPC)
819960 FIX: The DLLHost.exe file stops responding after a failfast occurs in Windows 2000 Server SP3 and Windows 2000 SP3Zdalne wywoływanie procedury (RPC)
821264 CPU utilization is unexpectedly high after Exchange Virtual Server fails over to another cluster nodeZdalne wywoływanie procedury (RPC)
829589 FIX: RPC on Windows 2000 Server returns random "access denied" or "invalid security" error messages to the clientZdalne wywoływanie procedury (RPC)
833816 Connections that use impersonation under different identities may not work correctly in Windows 2000 Advanced Server SP4Zdalne wywoływanie procedury (RPC)
841524 The FindFirstFile API incorrectly returns error code ERROR_NO_MORE_FILES (18) when you are searching an OS/2 Warp server share from a Windows 2000-based computerZestaw SDK (Software Development Kit)
325551 Odświeżenie zasad użytkownika po zalogowaniu buforowanym jest niemożliweZabezpieczenia
329433 A Revoked Certificate Is Selected If a Certification Authority in the Chain Has Two CertificatesZabezpieczenia
329816 Cannot apply policies that are edited with a computer running Multilingual User Interface PackZabezpieczenia
811802 MIT Kerberos v5 authenticated users cannot access Active Directory resourcesZabezpieczenia
812944 Mapped drive to home folder briefly disconnects when you start Task ManagerZabezpieczenia
816813 You cannot programmatically shut down Windows when you log off the computerZabezpieczenia
817433 Delegated permissions are not available and inheritance is automatically disabledZabezpieczenia
818024 How to restrict the lookup of isolated names in external trusted domains by using the LsaLookupRestrictIsolatedNameLevel registry entryZabezpieczenia
818134 The %HOMEDRIVE% environment variable does not point to the partition that hosts the user profilesZabezpieczenia
818173 Authentication May Intermittently FailZabezpieczenia
821102 Group policies are not applied when a user appends a period to their UPN credentials during logonZabezpieczenia
821425 Users receive a password complexity requirements message that does not specify character group requirements for a passwordZabezpieczenia
821449 Windows sends your old password to a third-party network provider when you change your password while you log onZabezpieczenia
821873 Desktop does not lock when you remove your USB smart card readerZabezpieczenia
822360 Błąd programu Dr Watson (o identyfikatorze błędu 4097) w pliku Lsass.exe przy logowaniu do środowiska domeny usługi Active DirectoryZabezpieczenia
822377 Failure audit event ID 628 occurs when the domain local group member changes the password of another accountZabezpieczenia
822598 The services recovery option to run a file does not work correctly when the file has a .bat or a .cmd extensionZabezpieczenia
822751 "Error 1783 (RPC_X_BAD_STUB_DATA)" error message when you use the EnumDependentServices functionZabezpieczenia
823146 Windows 2000 clients do not correctly display logon banners that are created in a Windows Server 2003 policyZabezpieczenia
823954 Error message: "The certificate you have chosen cannot be used for NetMeeting calls" when you use a Strong Encryption personal certificate with Microsoft Netmeeting 3.01Zabezpieczenia
824110 Change password error occurs when you unlock a computerZabezpieczenia
824302 The system cannot log you on now because the domain <DomainName> is not availableZabezpieczenia
824905 Event ID 677 and event ID 673 audit failure messages are repeatedly logged to the Security log of domain controllers that are running Windows 2000 and Windows Server 2003Zabezpieczenia
826133 User of a disabled account is prompted to change the password before the "Account Has Been Disabled" message appearsZabezpieczenia
826452 You receive an "Account unknown" message when you assign a permission to a file or you add a member to a groupZabezpieczenia
827181 Domain join of a Windows 2000 client to a Windows Server 2003 domain does not workZabezpieczenia
827209 "Error 1783" error message when you use Subinacl.exe to set permissionsZabezpieczenia
827684 Scepol.log file size increases beyond 1 MB limitZabezpieczenia
828297 Memory leak in Lsass.exeZabezpieczenia
828323 Workstation is not locked when you remove a smart card in Windows 2000Zabezpieczenia
828684 Users who are authenticated by MIT Kerberos v5 cannot access Active Directory resourcesZabezpieczenia
828692 Kerberos policy changes are not updated on your Windows 2000-based domain controllersZabezpieczenia
828865 FIX: You may receive a "No Domain Found" error message when you activate a COM+ component in Windows 2000 Service Pack 3 if the user principal name (UPN) includes an "@" characterZabezpieczenia
830264 "Failure Audit" Stop Error Occurs When You Try to Build a Trust RelationshipZabezpieczenia
830847 Users who have expired passwords can still log on to the domain if the FQDN is exactly eight characters long in Windows 2000Zabezpieczenia
830869 The user is forcibly logged off when a program calls the ExitWindowsEx function even when the computer is lockedZabezpieczenia
831571 Windows XP or Windows 2000 prompts you to change your password even after you have already changed your passwordZabezpieczenia
831895 The Shutdown.exe utility does not shut down or restart your Windows 2000-based computerZabezpieczenia
832484 FIX: DCOM communication uses many TCP/IP connectionsZabezpieczenia
832572 An update is available that introduces the NO_AUTH_REQUIRED flag to the UserAccountControl property in Windows Server 2003 and in Windows 2000Zabezpieczenia
832821 Error 161 occurs when you use the runas command in a Terminal Services sessionZabezpieczenia
833123 Windows 2000 may take a long time to start up and Terminal Services may be in an incorrect stateZabezpieczenia
833281 An incremental backup includes unchanged files and is larger than expected in Windows 2000 and in Windows Server 2003Zabezpieczenia
834294 Lsass access violation on Windows 2000 domain controllers from Ticket Granting Service checksum initialization failureZabezpieczenia
834424 The SECEDIT command does not set the access control lists on all the folders that are listed in a security templateZabezpieczenia
834792 A folder that is named %homedrive% appears on your Windows 2000 desktopZabezpieczenia
835517 A memory leak occurs after you install Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4Zabezpieczenia
835901 A Restricted Groups policy setting may not remove security identifiers in Windows 2000 ServerZabezpieczenia
837142 Security event 681 is generated when you try to log on by using UPN credentials in Windows XP or in Windows 2000Zabezpieczenia
838065 Security log object names may be irrelevant in Windows 2000Zabezpieczenia
838156 A locked-out Administrator account is unlocked if the correct authentication credentials are sent to Windows 2000 ServerZabezpieczenia
838887 You receive an "ERROR_NO_SUCH_DOMAIN" error result when a program calls the AuthzInitializeContextFromSid function on your Windows 2000 Server-based computerZabezpieczenia
839905 You cannot log on to a domain network account from a Windows 2000-based computerZabezpieczenia
840723 You cannot make a Secure Sockets Layer (SSL) connection through Microsoft Secure Channel (SChannel) by using the default client certificate on Windows 2000 ServerZabezpieczenia
840837 Connection security may not be detected correctly in Internet Explorer 6 or Internet Explorer 5Zabezpieczenia
840916 You receive a "You do not have permission to change your password" error message when you try to change a Windows NT 4.0 Server domain password on a Windows 2000 Professional-based computerZabezpieczenia
841037 NTLM authentication may stop unexpectedly in Windows 2000Zabezpieczenia
841617 You receive a "The network name cannot be found" error message when you try to connect to a SMB/CIFS serverZabezpieczenia
841632 You receive the "403.13 client certificate revoked" error message after you install the MS04-11 security updateZabezpieczenia
841844 The home drive is set to drive C when you use a roaming user account to log on to Windows 2000Zabezpieczenia
842350 The "This computer is locked" smart card error message is incorrectZabezpieczenia
842638 Event ID 1036 is logged on your Windows 2000-based computer that is running Services for UNIXZabezpieczenia
842742 A local administrator account can unlock a workstation that was locked by a domain administrator accountZabezpieczenia
843404 When you change a User Rights Assignment security policy setting, an MMC process may slow down or stop respondingZabezpieczenia
843548 The HOMEPATH and HOMEDRIVE environment variables no longer point to the correct location when a persistent drive mapping already exists in Windows 2000 ProfessionalZabezpieczenia
884889 You receive a "STOP: 0xC0000244 {Audit Failed}" error message if you shut down a Windows 2000 Service Pack 3-based or Service Pack 4-based computerZabezpieczenia
885275 You receive a "The system cannot find message text for message number 0x%1" error message when you try to log on to a Windows Server 2003 domain with a Windows 2000 Service Pack 4-based computerZabezpieczenia
890852 An access violation may occur and Store.exe may stop responding in Windows 2000 Server with SP3 or SP4 when Exchange Server 2000 or Exchange Server 2003 is installedZabezpieczenia
890953 You receive a "The system cannot change your password now because the domain is not available" error message on a Windows XP-based or Windows 2000-based computerZabezpieczenia
293778 Multiple-path software may cause disk signature to change Usługa klastrowania serwerów
816869 Access violation occurs when you start the Cluster serviceUsługa klastrowania serwerów
871236 New event log messages for the Cluster service account are included in Windows Server 2003 Service Pack 1 and Update Rollup 1 for Windows 2000 Service Pack 4
Usługa klastrowania serwerów
872970 The quorum log file becomes corrupted in your Windows 2000 Advanced Server-based cluster environment Usługa klastrowania serwerów
812933 Mapped drives do not appear to connect or disconnect in Windows ExplorerPowłoka
813909 Windows desktop may not appear correctly after exiting "Age of Empires II"Powłoka
818651 File is not found when you search for a file that contains an accented characterPowłoka
819499 BUG: Using Windows Classic mode in Windows Explorer returns incorrect value for selected itemsPowłoka
821739 Files are deleted when you drag them from one location to another in Windows ExplorerPowłoka
822601 Error message when you drag a file from one DFS share to another DFS share in WindowsPowłoka
827345 DFS shares are populated slowly in Windows ExplorerPowłoka
831565 Mapped network drives and installed CD-ROM drives do not appear in the "Look in" search list in Windows 2000Powłoka
832427 Folder names do not update when you run Explorer.exe as a published application in a Citrix Metaframe XP session on a Windows 2000-based Terminal serverPowłoka
833546 The Mouse icon does not appear in Control Panel on client computers in a Windows 2000 domainPowłoka
834806 The SHIFT+F10 keyboard shortcut does not close a shortcut menu in Internet Explorer on a Windows 2000-based computerPowłoka
837754 "Windows cannot copy file" error message when you log on by using a roaming profile in Windows 2000Powłoka
839654 Links in the "See also" list in Windows Explorer do not work in Windows 2000Powłoka
840955 Failure Audit event entries are unexpectedly logged to the security event log when you search a file in Windows 2000Powłoka
883498 You receive a security message every time that you try to use the Hypertext Templates feature to customize folders on Windows Server 2000 Service Pack 4Powłoka
883509 Search Results process may stop responding when you search for a file that contains DBCS characters in Windows 2000Powłoka
817429 Memory leak in Task Scheduler when you schedule programs or processes to run for a long timeZarządzanie systemem
817534 At.exe command does not run in every instance where it is scheduled in task schedulerZarządzanie systemem
822849 A Windows 2000-based domain controller has a memory leak in the Wmiw paged pool tagZarządzanie systemem
830176 The "AT/Delete/Yes" command does not delete all the AT jobsZarządzanie systemem
843281 A scheduled task may not occur when you use the Scheduled Task Wizard to schedule a task that the local system account runs on a Windows 2000-based computerZarządzanie systemem
871245 Komunikat o błędzie „Nie można usunąć zaplanowanego zadania” podczas próby usunięcia zaplanowanego zadania w systemie Windows 2000Zarządzanie systemem
873405 "The AT job ID does not exist" error message is returned by the NetScheduleJobDel function if you delete a scheduled task in Windows 2000Zarządzanie systemem
884028 Windows Explorer may stop responding when you try to open the Scheduled Tasks folder on a computer that is running Windows 2000 ServerZarządzanie systemem
832097 Drive letters are reassigned after you remove Dell OpenManage Array ManagerSystemowe usługi magazynowania
836662 Windows 2000 assigns duplicate drive letters to a single USB floppy driveSystemowe usługi magazynowania
872949 Multiple drive letters are assigned to a USB device in Windows 2000Systemowe usługi magazynowania
817532 Thread in the Csrss.exe process consistently uses 25 percent of the CPU on your Windows 2000 ServerSerwer terminali
822834 Awaria buforu powoduje wysokie wykorzystanie procesora w procesach Winlogon.exe i Spoolsv.exe na serwerze terminali z systemem Windows 2000Serwer terminali
824309 Bardzo długi czas logowania i wylogowywania podczas próby połączenia się z programem Citrix MetaFrame lub Citrix 1.8Serwer terminali
828326 It takes longer than you expect to log off from a Terminal Services session in Windows 2000 or Windows Server 2003Serwer terminali
839918 Hotfix that lets you control whether a user can save a password for Remote Desktop Connection sessions to a terminal server in Windows XP or in Windows 2000Serwer terminali
843261 You cannot use Group Policy settings to configure Terminal Services roaming user profiles on a Windows 2000-based Terminal serverSerwer terminali
843564 The screen saver does not start in a Windows 2000 Terminal Services console sessionSerwer terminali
887550 You cannot open the Windows Security dialog box by pressing CTRL+ALT+END with a Terminal Services shadow sessionSerwer terminali
887961 The Terminal Services desktop is blank when you log on to a remote Windows 2000-based computerSerwer terminali
891076 An event that is logged in the Security log does not in include the IP address or the computer name of the Terminal Services clientSerwer terminali
813056 The TCP/IP stack does not permit a connection to remain in a FINWAIT-2 status for longer than 300 secondsTRANSPORT
818635 Your portable computer cannot renew its IP address from a DHCP server after you remove the computer from a docking stationTRANSPORT
820765 Computer intermittently stops responding and a Stop 0x000000C2 error occursTRANSPORT
822226 Output Queue Length Performance Counter value is not reliable on computers with Symmetric Multiprocessing (SMP) architectureTRANSPORT
823273 The Rpcss.exe process consumes 60 percent of CPU time and performance is affectedTRANSPORT
825995 Remote NetBT Cache entries have Time To Live values of 601 secondsTRANSPORT
827536 An IP multicast may not be sent correctly from Windows 2000, Windows XP, or Windows Server 2003TRANSPORT
829120 You receive a "Stop 0xD1" error message when you try to establish a TCP/IP sessionTRANSPORT
830392 Fast retransmissions are triggered incorrectly when you enable Selective Acknowledgments (SACKS)TRANSPORT
830878 Your computer sends one gratuitous ARP packet after you disable gratuitous ARP functionTRANSPORT
834940 System Monitor may display high values for the Output Queue Length performance counter in Windows 2000TRANSPORT
837771 Windows 2000 Server stops responding if the TCPDispatch function returns an incorrect status for the IRPTRANSPORT
840155 The system broadcasts too many ARP packets when you copy a large file from a network file share in Windows 2000 SP4TRANSPORT
841194 You receive a "Stop 0x000000D1" error message in the Netbt.sys driver on your Windows 2000-based computerTRANSPORT
841963 You receive a "Stop 0xD1" error message in the Netbt.sys driver on your Windows 2000-based computerTRANSPORT
842168 Incoming ARP packets can overwrite static entries in the ARP cache in Windows 2000TRANSPORT
883516 You receive Stop error 0x19 or Stop error 0x50 in the Tcpip.sys file on a Windows 2000 Server-based computerTRANSPORT
890856 A program that uses raw sockets may not see incoming UDP packets in Windows 2000TRANSPORT
891632 Users experience delays in voice communications or in streaming video after you set the SynAttackProtect registry value in Windows 2000TRANSPORT
824390 Cannot log on to a Windows NT 4.0 resource domain from a Windows 2000-based clientProfil użytkownika
830464 Group Policy does not apply roaming profiles correctly if NTuser.dat and NTuser.pol files are not synchronizedProfil użytkownika
831215 A new folder is created for roaming profiles after you install Windows 2000 SP4Profil użytkownika
834878 Windows Installer package does not install correctly on a Windows 2000-based server that is running Terminal Services in Application Server modeProfil użytkownika
890212 "This application must be installed before you can use it" error message when you try to start a program that was installed by using Windows Installer in Windows 2000Profil użytkownika
817465 Error message "Disk defragmenter could not initialize" when you defragment a NTFS drive on a Windows 2000 computerNarzędzia, system
831375 The CHKDSK utility incorrectly identifies and deletes in-use security descriptors in Windows 2000Narzędzia, system
824910 STOP 0x0000001E error on your Windows 2000-based server when an NTVDM process runsWirtualna maszyna DOS (VDM)
827652 MS-DOS-based communications program experiences intermittent transmission problems after you upgrade to Windows 2000 SP3Wirtualna maszyna DOS (VDM)
840214 Terminal Server users experience degradation in performance when they run 16-bit programsWirtualna maszyna DOS (VDM)
887820 Running 16-bit programs are not listed in Task Manager after you install the MS04-032 security update on a Windows XP-based or Windows 2000-based computerWirtualna maszyna DOS (VDM)
816542 The Windows XP Low Fragmentation Heap algorithm feature is available for Windows 2000Podstawa systemu Win 32
823684 A service that makes a call to the SetProcessWorkingSetSize function fails in Windows Server 2003 and Windows 2000 ServerPodstawa systemu Win 32
828325 Simultaneous QueryDosDevice function calls to retrieve all devices may not return the correct resultsPodstawa systemu Win 32
830031 The CreateToolhelp32Snapshot() function may cause a memory leak on a Windows 2000-based computerPodstawa systemu Win 32
831712 The CreateToolhelp32Snapshot function triggers a memory leak in a target processPodstawa systemu Win 32
831877 Multiple memory leaks in the Remote Registry Service when you use performance countersPodstawa systemu Win 32
832791 Event 2020 errors are logged when files are abandoned on the Modified-No-Write listPodstawa systemu Win 32
833613 You receive a "Your changes could not be saved" error message when you try to save changes to a network-shared Excel file on a Windows 2000-based computerPodstawa systemu Win 32
839427 You receive a "Stop 0x1E" error on a Windows 2000-based computerPodstawa systemu Win 32
814135 Incorrect ToolTip text is displayedInterfejs GDI systemu Win 32
822779 Error message: An error occurred printing the file - the data area passed to a system call is too smallInterfejs GDI systemu Win 32
824281 BAD_POOL_CALLER Stop 0xC2 error occurs when you print in Windows 2000Interfejs GDI systemu Win 32
825060 "Stop 0x05" error message when you use a multithreaded application in Windows 2000 ServerInterfejs GDI systemu Win 32
826518 You receive a "User32.dll failed" initialization error message, or the user interface does not update correctlyInterfejs GDI systemu Win 32
828146 You receive a "stop: 0x000000d5 (fatal system error)" error message when you try to view private characters in Windows 2000Interfejs GDI systemu Win 32
828514 Intermittent "Stop 0x1E" error messageInterfejs GDI systemu Win 32
829808 Stop error 0xd5 occurs in the Win32k.sys moduleInterfejs GDI systemu Win 32
833649 A terminal server that is running Windows 2000 Server stops unexpectedly and you receive a "STOP 0x0000001E" errorInterfejs GDI systemu Win 32
834745 You receive an "0x0000001E (KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)" error message on a Windows 2000 Server that is running Terminal ServicesInterfejs GDI systemu Win 32
836084 You may receive a "0x0000001e" Stop error message when you log off from a Terminal Services session that is hosted on a Windows 2000-based computerInterfejs GDI systemu Win 32
837384 "Stop: 0x0000000A (00000063, 0000001c, 00000000, parameter4)" error message on a Windows 2000-based computerInterfejs GDI systemu Win 32
840997 Nie można wyświetlać plików graficznych w formacie rozszerzonego metapliku (plików obrazów EMF) utworzonych w programie Adobe IllustratorInterfejs GDI systemu Win 32
841054 You receive a "Stop 0x0000001E" error message when you log off from a Windows 2000 Server terminal serverInterfejs GDI systemu Win 32
842092 You cannot view EMF image files that were created in Adobe Illustrator even after you install a hotfixInterfejs GDI systemu Win 32
842584 "STOP 0x0000001E" error in the Win32k.sys device driver on a Windows 2000-based print serverInterfejs GDI systemu Win 32
872804 Images may be slow to render when you work with .emf files that are located on a remote server in Windows 2000Interfejs GDI systemu Win 32
884540 Text is printed in an incorrect font when you print documents to a Windows 2000-based print serverInterfejs GDI systemu Win 32
890749 The image is not printed when you use the EngStretchBlt function or the Graphics::DrawImage method to print to a PCL-5 printer in Windows 2000Interfejs GDI systemu Win 32
891431 You receive a "Stop 0x0000001E" error message on a blue screen in Windows 2000Interfejs GDI systemu Win 32
884865 A rectangle that you draw by using the ExtTexOut function is not displayed after you copy it to a program that uses the Windows metafile format in Windows Server 2003, in Windows XP, and in Windows 2000Interfejs GDI+ systemu Win 32
884562 Enhanced Metafiles (EMF) are slow or do not play at all in Windows XP or Windows 2000Metapliki systemu Win 32
810807 A new System log entry is not generated if the desktop heap is exhausted in Windows 2000Użytkownik systemu Win 32
814789 System Windows przestaje odpowiadać i generuje komunikat o błędzie zatrzymania 0x7FUżytkownik systemu Win 32
816769 Program Internet Explorer zawiesza się podczas otwierania plikówUżytkownik systemu Win 32
817354 Stop error 0x1E Occurs on a heavily loaded serverUżytkownik systemu Win 32
819535 "Stop 0x0000001e" error message when you minimize or when you maximize a child windowUżytkownik systemu Win 32
821107 Various programs may stop responding occasionallyUżytkownik systemu Win 32
822428 Characters are dropped or lost in Notepad when you use a swipe card reader or a keyboard in Windows 2000Użytkownik systemu Win 32
824337 Your computer screen may not repaint correctly if the child window of a translucent parent is movedUżytkownik systemu Win 32
832338 A large screen area causes desktop pattern corruption in Windows 2000Użytkownik systemu Win 32
833443 An insertion point does not appear in the expected position when you use edit controls that use the right-aligned or the center-aligned text styleUżytkownik systemu Win 32
835481 Stop error "0x00000050" after you enter your Pointsec userID and password in Windows 2000Użytkownik systemu Win 32
836044 Your Microsoft Windows 2000-based server may stop unexpectedly when you switch between program windowsUżytkownik systemu Win 32
838283 Desktop application menus are improperly displayed if a process exceeds its GDI object quota in Windows XP or in Windows 2000Użytkownik systemu Win 32
839229 Multiple Web-based programs or Component Object Model-based programs stop responding on a computer that is running Windows Server 2003 or Windows 2000Użytkownik systemu Win 32
841692 You see a steady increase in the private bytes of the DDE program that monitors string handles in Windows 2000Użytkownik systemu Win 32
843254 You receive a "0x0000001E (0x1E)" Stop error in Win32k.sys on a Windows 2000 Server-based computerUżytkownik systemu Win 32
883635 You may experience an abnormal shutdown of your Windows 2000 Server-based computer after the Windows logon screen saver startsUżytkownik systemu Win 32
884846 "STOP 0x93" error when you add or remove a network drive in Windows 2000Użytkownik systemu Win 32
889081 The Windows 2000 Server-based Terminal server stops responding and your CPU usage for the System process approaches 100 percent when you connect to the Windows 2000 Server-based Terminal serverKlient systemu Windows NT
826216 FIX: Winhttp.dll causes a memory leak when Windows Integrated authentication failsUsługa Winhttp
827042 FIX: Data that is corrupted may be returned from computers that have more than one CPU when you use the ServerXMLHTTP object to send multiple asynchronous requestsUsługa Winhttp
834692 "WinHTTP Assertion failed" error message when you run a program that uses WinHTTP services in Windows XP or in Windows 2000Usługa Winhttp
837161 FIX: Your application leaks two event handles every time that the application makes an HTTP requestUsługa Winhttp
839045 Socket applications quit with a WSAEWOULDBLOCK error in Windows 2000 ServerUsługa WinSock
884843 Socket programs do not return notification events for the WSAEnumNetworkEvents function call in Windows 2000 Server SP4Usługa WinSock
842591 Access violation error message when a 16-bit program calls the SETUPAPI!SetupDiBuildDriverInfoList function on a Windows 2000-based computerWOW
890067 MS-DOS-based programs do not run as expected on a computer that is running Windows 2000 with Service Pack 3 or Windows 2000 with Service Pack 4WOW
891577 A Terminal Services session to a Windows 2000-based computer stops responding if a user logs off after the user quits a 16-bit Windows programWOW
892521 FIX: Unusable results are returned when you search a network location in Windows 2000Powłoka
843284 JPEG image appears two times in an Office 2003 document when you print in Windows 2000Interfejs GDI systemu Win 32

Informacje o biuletynie zabezpieczeń

Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 zastępuje aktualizację oprogramowania opisaną w biuletynie zabezpieczeń MS05-019.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących biuletynu zabezpieczeń MS05-19, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
893066 MS05-019: Luki w protokole TCP/IP umożliwiają zdalne wykonywanie kodu i odmowę usługi

Właściwości

Identyfikator artykułu: 900345 — ostatni przegląd: 02.06.2009 — zmiana: 1

Opinia