Poprawka: Komunikat o błędzie "Odmowa dostępu" podczas próby dołączania pliku, która jest obsługiwana w usługach IIS 6 przy użyciu polecenia append w wierszu FTP (900405)


Objawy


Rozważmy następujący scenariusz. Chcesz dołączenie jednego pliku do innego pliku, który znajduje się na Microsoft Internet Information Services (IIS) 6. Podczas próby użycia polecenia append w wierszu FTP, pojawi się komunikat o błędzie podobny do następującego:
550 FileName: odmowa dostępu.
Uwaga W komunikacie o błędzie Nazwa pliku jest nazwa pliku, do którego chcesz dołączyć inny plik.

Ten problem występuje nawet wtedy, gdy użytkownik tworzenie folderów/Dołączanie danych bezpośrednio na pliku.

Przyczyna


Ten problem występuje z powodu ograniczeń w kodzie FTP.

Rozwiązanie


Informacje dodatku Service pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Server 2003

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Jeśli nie chcesz ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki, należy zatrzymać wszystkie usługi IIS przed zastosowaniem tej poprawki. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie w wierszu poleceń i naciśnij klawisz ENTER:
polecenie iisreset/stop

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.
Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów opartych na procesorach Itanium
 Date     Time  Version    Size   File name
-------------------------------------------------------
22-Jun-2005 16:04 6.0.3790.2471 338,432 Ftpsvc2.dll
Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1, x64 wersje
 Date     Time  Version    Size   File name
-------------------------------------------------------
22-Jun-2005 16:04 6.0.3790.2471 177,664 Ftpsvc2.dll
Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1, x86 wersje
 Date     Time  Version    Size   File name
-------------------------------------------------------
22-Jun-2005 15:36 6.0.3790.2471 127,488 Ftpsvc2.dll
Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium
 Date     Time  Version    Size   File name
------------------------------------------------------
22-Jun-2005 16:04 6.0.3790.354 313,344 Ftpsvc2.dll
Windows Server 2003, x86 wersje
 Date     Time  Version    Size   File name
------------------------------------------------------
22-Jun-2005 15:15 6.0.3790.354 119,808 Ftpsvc2.dll

Obejście problemu


Aby obejść ten problem, nadać kontu zabezpieczenia praw użytkownika tworzenie plików/Zapis danych i tworzenie folderów/Dołączanie danych do pliku.

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myszy plik, dla którego chcesz zmienić uprawnienia, a następnie kliknij Właściwości.
 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia , a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 3. Kliknij konto zabezpieczeń, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć Tworzenie plików / Zapis danych Zezwalaj i Tworzenie folderów / Dołączanie danych pola wyboru, a następnie kliknij przycisk OK trzy razy.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy". Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2003.