Jak integrować pliki dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP w folderze instalacji systemu Windows XP

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano sposób integrowania plików dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP w folderze instalacji systemu Windows XP. To zadanie można wykonać przy użyciu przełącznika /integrate lub narzędzia Update.exe. Te narzędzia ułatwiają uaktualnienie w miejscu systemu Windows XP z dodatkiem SP2, jeżeli wersja oryginalnego instalacyjnego dysku CD systemu Windows jest starszą wersją systemu Windows XP.

Więcej informacji

Metoda 1: Użycie przełącznika /integrate

 1. Utwórz dwa nowe foldery na komputerze. Na przykład utwórz foldery C:\XPCD i C:\XPSP2.
 2. Skopiuj pliki i podfoldery folderu i386 z oryginalnego dysku CD z systemem Windows XP do folderu C:\XPCD.
 3. Pobierz sieciowy pakiet instalacyjny dodatku SP2 dla systemu Windows XP do folderu C:\XPSP2. Aby pobrać pakiet instalacyjny, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  Uwaga: Jeżeli system operacyjny korzysta z języka innego niż język polski, należy przed pobraniem zmienić wersję językową na wersję polską. Opcja Change Language (Zmień język) jest wyświetlana w centrum strony pobierania.
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W wierszu polecenia wpisz polecenie cd C:\XPSP2, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Wpisz polecenie WindowsXP-KB835935-SP2-ENU.exe /integrate:C:\XPCD, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. Uruchamiany jest Kreator instalacji dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows, który powiadamia użytkownika o integracji plików dodatku SP2 dla systemu Windows XP w folderze instalacji systemu Windows XP. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze instalacji dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows.
 8. Kliknij przycisk OK po wyświetleniu okna dialogowego informującego o pomyślnym wykonaniu zintegrowanej instalacji.
 9. Po zakończeniu procesu integracji należy wykonać uaktualnienie w miejscu do systemu Windows XP z dodatkiem SP2. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie C:\XPCD\i386\winnt32, a następnie kliknij przycisk OK.

Metoda 2: Użycie narzędzia Updatefb.exe

 1. Wykonaj kroki od 1 do 5 z sekcji „Metoda 1”.
 2. W wierszu polecenia wpisz polecenie WindowsXP-KB835935-SP2-ENU.exe –x, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Po wyświetleniu monitu upewnij się, że folder C:\XPSP2 jest wyświetlany jako folder docelowy dla wyodrębnianych plików, a następnie kliknij przycisk OK, aby wyodrębnić pliki.
 4. W wierszu polecenia wpisz polecenie C:\XPSP2\i386\update\update /s:C:\XPCD. Uruchamiany jest Kreator instalacji dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows, który powiadamia użytkownika o integracji plików dodatku SP2 dla systemu Windows XP w folderze instalacji systemu Windows XP.
 5. Kliknij przycisk OK po wyświetleniu okna dialogowego informującego o pomyślnym wykonaniu zintegrowanej instalacji.
 6. Po zakończeniu procesu integracji należy wykonać uaktualnienie w miejscu do systemu Windows XP z dodatkiem SP2. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie C:\XPCD\i386\winnt32, a następnie kliknij przycisk OK.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 900871 — ostatni przegląd: 22.02.2008 — zmiana: 1

Opinia