Funkcja Intel High Definition Audio niespodziewanie kończy działanie w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lub w systemie Windows XP Professional x64 Edition

Symptomy

Jeśli spełnione są następujące warunki, wówczas funkcja Intel High Definition Audio niespodziewanie kończy działanie:
  • Na komputerze działa system operacyjny Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub system Microsoft Windows XP Professional x64 Edition.
  • Komputer jest wyposażony w urządzenie klasy Intel High Definition Audio.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ istnieje błąd w sterowniku urządzenia klasy Intel High Definition Audio dołączonym do systemów Windows Server 2003 oraz Windows XP Professional x64 Edition.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji

System Microsoft Windows Server 2003

Informacje dotyczące pobierania
Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:


Windows Server 2003 (wydania 32-bitowe)

Pobierz Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB901105-v3-x86-ENU.exe.

Windows Server 2003, wydania x64

Pobierz Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB901105-v3-x64-ENU.exe.Data wydania: 27 lipca 2005

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.
Wymagania wstępne
Aby zainstalować tę aktualizację, musi być zainstalowany plik sterownika Hdaudbus.sys w wersji 5.10.1.5012. Ten plik sterownika jest instalowany tylko wtedy, gdy komputer jest wyposażony w urządzenie klasy Intel High Definition Audio.
Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji
Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.
Informacje dotyczące plików
Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Universal Time Coordinate). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Windows Server 2003 (wydania 32-bitowe)

Data Godz. Wersja Rozmiar Nazwa pliku
-----------------------------------------------------------
13-cze-2005 23:58 5.10.1.5013 144 384 Hdaudbus.sys
Windows Server 2003, wydania x64

Data Godz. Wersja Rozmiar Nazwa pliku
-----------------------------------------------------------
15-cze-2005 02:57 5.10.1.5013 239 616 Hdaudbus.sys

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

Informacje dotyczące pobierania
Poniższy plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Pobierz Pobierz teraz pakiet WindowsXP-KB901105-v3-x64-ENU.exe.Data wydania: 27 lipca 2005

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.
Wymagania wstępne
Aby zainstalować tę aktualizację, musi być zainstalowany plik sterownika Hdaudbus.sys w wersji 5.10.1.5012. Ten plik sterownika jest instalowany tylko wtedy, gdy komputer jest wyposażony w urządzenie klasy Intel High Definition Audio.
Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji
Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.
Informacje dotyczące plików
Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Universal Time Coordinate). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Data Godz. Wersja Rozmiar Nazwa pliku
-----------------------------------------------------------
15-cze-2005 02:57 5.10.1.5013 239 616 Hdaudbus.sys

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących standardowej terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 901105 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia