ACC: Komunikat o błędzie „Nie można odnaleźć instalowalnego sterownika ISAM”

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Poziom średni: wymaga podstawowej znajomości makr, pisania kodu i zagadnień związanych ze zgodnością oprogramowania.

Symptomy

Podczas importowania, eksportowania lub łączenia (dołączania) pliku i korzystania ze sterownika ISAM (Indexed Sequential Access Method), może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie, jeśli program Microsoft Access nie może znaleźć sterownika ISAM.

Przyczyna

Sterowniki ISAM są używane przez program Microsoft Access do aktualizacji formatów plików innych niż własne.


Jeśli w programie Microsoft Access 2.0 ścieżka do sterownika ISAM w pliku Msacc20.ini jest nieprawidłowa lub jeśli sterownik ISAM nie istnieje, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Nie można odnaleźć instalowalnego sterownika ISAM.

W programach Microsoft Access 7.0 i 97 plik .ini nie jest używany. Informacje wcześniej przechowywane w pliku .ini są obecnie przechowywane w rejestrze systemu Microsoft Windows. Jeśli w programie Microsoft Access 7.0 i 97 ścieżka do sterownika ISAM w rejestrze systemu Windows jest nieprawidłowa lub jeśli sterownik ISAM nie istnieje, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Nie można odnaleźć instalowalnego sterownika ISAM.

Błąd może również wystąpić po wprowadzeniu nieprawidłowej nazwy bazy danych SQL, gdy w makrze korzysta się z akcji TransferBazyDanych. Gdy zostanie użyty nieprawidłowy ciąg połączenia, program Microsoft Access szuka instalowalnego sterownika ISAM dla bazy danych SQL. Jeśli nie zostanie zlokalizowany, wystąpi błąd.

Rozwiązanie

W programie Microsoft Access 2.0, należy poddać edycji plik .ini w celu podania poprawnej ścieżki w sekcji [Installable ISAMs] lub ponownie zainstalować program Microsoft Access za pomocą opcji Niestandardowa. Aby uzyskać porady dotyczące rozwiązywania problemów związanych z tym komunikatem o błędzie w programie Microsoft Access 2.0, zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:


150494 ACC2: Troubleshooting "Can't Find Installable ISAM" Error


W programie Microsoft Access 7.0 lub 97 można wykonać edycję rejestru systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji o zmianie rejestru, wyszukaj słowa „Rejestr”, a następnie tematu „Dostosowanie ustawień rejestru systemu Windows używanych przez program Microsoft Access” za pomocą indeksu Pomocy programu Microsoft Access 97. Aby uzyskać porady dotyczące rozwiązywania problemów związanych z tym komunikatem o błędzie w programie Microsoft Access 7.0, zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:


155666 ACC95: Troubleshoot "Couldn't Find Installable ISAM" Error


Aby uzyskać informacje o sterownikach ISAM w programie Microsoft Access 97, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:


159322 ACC97: Paradox, Lotus, & MS Exchange/Outlook ISAMs in ValuPack


Stan

To zachowanie jest zgodne z projektem programu.

Więcej informacji

Kroki prowadzące do odtworzenia problemu


 1. Uruchom program Microsoft Access i otwórz dowolną bazę danych.
 2. Utwórz nowe makro o nazwie TestError.

   
  Nazwa makra Warunek Akcja
  --------------------------------------
  TestError TransferBazyDanych

  Akcje TestError
  ----------------------------------------------------------------
  TransferBazyDanych
  Typ transferu: Link (lub Attach w wersji 2.0)
  Typ bazy danych: ODBC Database (lub SQL Database w wersji 2.0)
  Nazwa bazy danych: pubs
  Typ obiektu: Tabela
  Źródło: dbo.authors
  Cel: Test
  Tylko struktura: No
 3. Zapisz i uruchom makro. Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. W tym przykładzie błąd jest spowodowany przez nieprawidłowy argument bazy danych dla bazy danych SQL. Aby nazwa bazy danych była poprawna, dla dołączanej tabeli SQL należy podać cały ciąg połączenia ODBC.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o akcji TransferBazyDanych, wpisz
TransferDatabasew Asystencie pakietu Office, kliknij przycisk Wyszukaj i kliknij temat „Akcja TransferBazyDanych”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 90111 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia