Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 lub dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 nie można otworzyć plików Pomocy HTML w programie Internet Explorer

Symptomy

Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 lub dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Microsoft Windows Server 2003 i kliknięciu łącza do pliku Pomocy HTML (chm) w programie Internet Explorer może wystąpić jeden z następujących symptomów lub oba symptomy:
 • Nie można wyświetlić tematów Pomocy z pliku chm, klikając przycisk Otwórz zamiast przycisku Zapisz w oknie dialogowym Pobieranie pliku.
 • Nie można wyświetlić tematów Pomocy z pliku chm, klikając przycisk Zapisz w oknie dialogowym Pobieranie pliku i otwierając zapisany plik.
Uwaga: Ten artykuł zawiera informacje uzupełniające następujące artykuły bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
232077 Wykonywanie plików przez hiperłącze i okno dialogowe Pobieranie pliku

896054 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358, aktualizacji zabezpieczeń 840315 lub dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 nie można otworzyć zawartości zdalnej przy użyciu protokołu InfoTech

896358 MS05-026: Luka w zabezpieczeniach Pomocy HTML umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Przyczyna

Aktualizacja zabezpieczeń 896358 i dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2003 wprowadzają zmiany w protokole InfoTech, które uniemożliwiają wyświetlanie zdalnej zawartości. Te zmiany wprowadzono w celu eliminacji luk w zabezpieczeniach Pomocy HTML. Po zainstalowaniu aktualizacji 896358 lub dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2003 pliki znajdujące się folderze tymczasowych plików internetowych są traktowane jak zawartość pochodząca ze strefy internetowej. Dlatego po kliknięciu przycisku Otwórz w oknie dialogowym Pobieranie pliku pliki mogą zostać zablokowane. Dodatkowo, po zainstalowaniu aktualizacji 896358 lub dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2003, Menedżer załączników może traktować pobierane pliki chm jak pliki niezaufane. Z tego powodu nie można otworzyć pliku. Problemy te są oczekiwanym i zamierzonym skutkiem instalacji aktualizacji zabezpieczeń oraz instalacji dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2003.

Rozwiązanie

Rozwiązanie dla użytkowników końcowych

Ostrzeżenie W przypadku monitu o otwarcie lub zapisanie pliku chm z witryny sieci Web należy to zrobić tylko wtedy, gdy plik jest potrzebny, a witryna udostępniająca go jest zaufana.

W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Zapisz, a następnie wybierz lokalizację, w której ma zostać zapisany plik .chm. Następnie użyj jednej z następujących metod:

Metoda 1

 1. Kliknij dwukrotnie plik .chm.
 2. W oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach: otwieranie pliku wyczyść pole wyboru Zawsze pytaj przed otwarciem tego pliku.
 3. Kliknij przycisk Otwórz.

Metoda 2

 1. Kliknij plik .chm prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij przycisk Odblokuj.
 3. Kliknij dwukrotnie plik .chm, aby go otworzyć.

Rozwiązanie dla administratorów systemów

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z poniższych metod.

Łącz pliki chm za pomocą udziałów plików i ścieżek plików UNC

Jeśli pliki chm są łączone w intranetowej witrynie sieci Web za pomocą schematu URL HTTP, aktualizacja zabezpieczeń 896358 może uniemożliwiać użytkownikom wyświetlanie tematów w pliku chm. Zastępując ścieżkę HTTP ścieżką UNC, można przywrócić możliwość otwierania plików chm ze strony sieci Web.

Aby użyć ścieżki UNC zamiast ścieżki HTTP URL, wykonaj następujące kroki:
 1. Umieść pliki chm na serwerze udziału plików, do którego można uzyskać dostęp przy użyciu ścieżki UNC.

  Ścieżka UNC jest podobna do następującej ścieżki:
 2. \\productmanuals\helpfiles Za pomocą wartości ItssRestrictions\UrlAllowList włącz dla systemów w intranecie dostęp do plików chm z tego udziału plików.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  896054 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358, aktualizacji zabezpieczeń 840315 lub dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 nie można otworzyć zdalnej zawartości przy użyciu protokołu InfoTech

 3. Zaktualizuj łącza na intranetowej stronie sieci Web, umieszczając ścieżki UNC w adresach URL plików chm.
Uwaga: Ta metoda jest skuteczna tylko w przypadku stron obsługiwanych ze strefy intranetowej. Ta metoda nie działa w przypadku stron serwowanych ze strefy Internet.

Konfigurowanie pobierania plików chm w aplikacjach sieci Web

Na stronie sieci Web zawierającej łącza do plików chm można dodać informacje z poradą dla użytkownika, aby zapisał plik, zamiast otwierać go bezpośrednio. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Rozwiązanie dla użytkowników końcowych”.

Można również użyć taga DownloadOptions <META>, aby usunąć przycisk Otwórz z okna dialogowego Pobieranie pliku, które pojawia się po kliknięciu łącza do pliku chm. Ten tag należy umieścić wewnątrz taga <head> na stronie HTML. To zastosowanie zilustrowano w poniższym przykładzie.
<head>
<META name="DownloadOptions" content="noopen">
</head>
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga Stosowanie tagu <META> DownloadOptions jest obsługiwane tylko w systemach Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1.

Więcej informacji

Przegląd i przykłady dla administratorów systemów

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń 896358 i sposobu ponownego włączania obsługi aplikacji sieci Web uwzględnionych w tej aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

896358 MS05-026: Luka w zabezpieczeniach pomocy HTML umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Program Internet Explorer

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących otwierania plików przy użyciu hiperłącza w programie Internet Explorer, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

232077 Wykonywanie plików przez hiperłącze i okno dialogowe Pobieranie pliku

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu korzystania ze stref zabezpieczeń w programie Internet Explorer, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

174360 Jak używać stref zabezpieczeń w programie Internet Explorer

Pomoc techniczna dla wersji systemów Microsoft Windows opartych na procesorach x64

Na komputerach z wersjami systemu Microsoft Windows dla systemów opartych na procesorach x64 instrukcje z sekcji „Rozwiązanie”, dotyczące modyfikowania rejestru, należy odpowiednio dostosować. Na przykład może być konieczne zmodyfikowanie innej części rejestru, w zależności od tego, czy chodzi o funkcję 32- czy 64-bitową. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
896459 Registry changes in Windows x64 Edition-based operating systems

Pomoc techniczną dotyczącą wydań x64 systemu Microsoft Windows zapewnia producent sprzętu, do którego wydanie x64 systemu Windows zostało dołączone. Być może producent sprzętu dostosował instalację systemu Windows przy użyciu unikatowych składników, do których mogą należeć sterowniki określonych urządzeń lub ustawienia opcjonalne zwiększające wydajność sprzętu. Firma Microsoft powinna w miarę możliwości udzielić pomocy technicznej dotyczącej wydania x64 systemu Windows, jednak konieczny może się okazać bezpośredni kontakt z producentem sprzętu, który jest najlepiej przygotowany do udzielania pomocy w zakresie oprogramowania zainstalowanego na danym sprzęcie.

Aby uzyskać informacje dotyczące produktu Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać informacje dotyczące produktu Microsoft Windows Server 2003 w wersjach dla systemów opartych na procesorach x64, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 902225 — ostatni przegląd: 07.11.2013 — zmiana: 1

Opinia