Dostępna jest aktualizacja pozwalająca zoptymalizować sposób, w jaki klient kopiowania w tle uzyskuje dostęp do kopii w tle w systemach Windows Server 2003 oraz Windows XP

Streszczenie

Dostępna jest aktualizacja umożliwiająca obsługę funkcji kopii w tle i odzyskiwania danych przez użytkowników końcowych w rozwiązaniu Microsoft Data Protection Manager. Klient kopiowania w tle może być także określany mianem klienta „Timewarp”.

Po zainstalowaniu aktualizacji zaktualizowany klient tworzenia kopii zapasowych może odzyskiwać dane z serwera Data Protection Manager, jeśli serwer ten jest dostępny.

WPROWADZENIE

W artykule opisano aktualizację dostępną dla klienta tworzenia kopii zapasowych. Ta aktualizacja jest dostępna dla systemów Microsoft Windows Server 2003 oraz Microsoft Windows XP. Aktualizacja wykonuje obie następujące czynności:
 • Aktualizacja umożliwiająca obsługę funkcji kopii w tle i odzyskiwania danych przez użytkowników końcowych w rozwiązaniu Microsoft Data Protection Manager. Dlatego klient kopiowania w tle może odzyskiwać pliki z serwera programu Data Protection Manager.
 • Optymalizuje sposób, w jaki klient kopiowania w tle uzyskuje dostęp do kopii w tle w systemach Windows Server 2003 oraz Windows XP.  Uwaga: Po zainstalowaniu poprawki KB 903234 na komputerze, na którym jest uruchomiony program Citrix Presentation Server lub Citrix MetaFrame, może nie być możliwe skopiowanie plików za pomocą Eksploratora Windows. Producentem programów jest firma Citrix Systems, Inc. Obsługiwana poprawka KB 903234 jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak użytkownikom produktów firmy Citrix Systems, Inc. zaleca się czekanie na następną wersję poprawki KB 903234.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących najnowszego dodatku Service Pack dla rozwiązania Windows Server 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Więcej informacji

Kopie w tle folderów udostępnionych to funkcja systemu Windows Server 2003, która wykonuje kopie zapasowe plików danych użytkownika w określonych momentach. Te kopie zapasowe danych wykonane w określonych momentach są również zwane migawkami. Jeśli użytkownik niechcący usunie lub uszkodzi plik, to będzie mógł odzyskać ostatnią wersję pliku z migawki kopii w tle folderów udostępnionych. Wprawdzie kopiowanie w tle folderów udostępnionych jest funkcją serwera, ale wymaga także wspomagania komputera klienckiego. Wsparcie ze strony klienta jest także określane jako klient kopiowania w tle.Zazwyczaj kopiowanie w tle folderów udostępnionych działa na lokalnym serwerze plików. W takiej sytuacji, jeśli użytkownik niechcący usunie plik i na lokalnym serwerze plików nie ma dobrej migawki, to ten użytkownik nie będzie mógł odzyskać usuniętego pliku.Program Data Protection Manager stanowi rozwiązanie ochrony danych rozszerzające kopiowanie w tle folderów udostępnionych. Data Protection Manager jest to autonomiczny program kopii zapasowej dysku, zawierający funkcję End User Recovery. Funkcji End User Recovery można używać do odzyskiwania plików z serwera programu Data Protection Manager. Można to zrobić bez konieczności zwracania się o pomoc do administratora. W takiej sytuacji w przypadku próby odzyskania udostępnionego pliku lub folderu znajdującego się na serwerze chronionym za pomocą rozwiązania Data Protection Manager występuje następujące zachowanie:
 • Jeśli na lokalnym serwerze plików są dostępne kopie w tle lub migawki, wyświetlany jest monit o odzyskanie pliku lub foldery z lokalnej kopii w tle.
 • Jeśli zostaną spełnione następujące warunki, użytkownik zostaje przekierowany do kopii w tle pliku lub folderu zapisanej na serwerze Data Protection Manager:
  • Nie istnieją lokalne kopie ukryte tego pliku lub folderu.
  • Na komputerze jest zainstalowana aktualizacja opisana w tym artykule.
Uwaga: Domyślnie funkcja odzyskiwania danych przez użytkowników końcowych klienta wykonywania kopii w tle instruuje użytkownika, aby pliki zostały odzyskane z lokalnego serwera plików.

Aktualizacja opisana w tym artykule została utworzona celem zoptymalizowania sposobu, w jaki klient tworzenia kopii w tle uzyskuje dostęp do migawek. Jeśli ta aktualizacja nie jest zainstalowana, wówczas klient kopiowania w tle otwiera każdą istniejącą kopię w tle dla konkretnego woluminu. Po zainstalowaniu tej aktualizacji klient szuka unikatowych wersji kopii w tle, zanim otworzy on tę kopię. To nowe zachowanie znacznie zmniejsza obciążenie serwera przez klienta kopiowania w tle.

Ponadto ta aktualizacja oprogramowania zastępuje funkcję uwzględnioną w poprawce, która została opisana w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
895536 How to use the End User Recovery functionality of Data Protection Manager in Windows XP

W artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 895536 opisano aktualizację rozszerzającą funkcję klienta kopiowania w tle. Ta aktualizacja oprogramowania zmienia klienta kopiowania w tle. Na przykład, jeśli klient tworzenia kopii w tle nie może znaleźć żądanej kopii w tle na serwerze lokalnym, szuka serwera Data Protection Manager, z którego można uzyskać tę kopię w tle.

Ważne: Zmiana funkcji opisana w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base numer 895536 została również uwzględniona w aktualizacji oprogramowania opisanej w tym artykule. Dlatego po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania opisanej w tym artykule nie trzeba instalować aktualizacji opisanej w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base numer 895536.

Uwaga: Aby użyć funkcji odzyskiwania danych przez użytkowników końcowych rozwiązania Data Protection Manager, należy wykonać obie poniższe czynności:
 • Należy zaktualizować klienta wykonywania kopii w tle na komputerze klienckim, instalując aktualizację oprogramowania opisaną w tym artykule.
 • Należy włączyć funkcję odzyskiwania danych przez użytkowników końcowych na serwerze Data Protection Manager.

Informacje o aktualizacji

Microsoft Windows Server 2003

Informacje dotyczące pobierania
Następujące pliki są udostępnione do pobrania z Centrum pobierania firmy Microsoft:
Windows Server 2003 dla platform z procesorami x86Pobierz Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB903234-x86-enu.exe.

Windows Server 2003, wersje oparte na procesorze Itanium

Pobierz Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB903234-ia64-enu.exe.

Windows Server 2003, wersje oparte na procesorze x64

Pobierz Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB903234-X64-enu.exe.

Data wydania: 25 lipca 2005 r.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o zwiększonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.
Wymagania wstępne
Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących instalacji tej aktualizacji.
Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.
Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji
Ta aktualizacja zastępuje aktualizację opisaną w artykule 895536 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
Informacje o pliku
Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Windows Server 2003 dla platform z procesorami x86
  Data    Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku
--------------------------------------------------------------
16-lip-2005 02:42 6.0.3790.371 79 360 Twext.dll
16-lip-2005 02:48 6.0.3790.2489 82 944 Twext.dll
Windows Server 2003, wersje oparte na procesorze Itanium
  Data    Godzina Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku  Platforma
-----------------------------------------------------------------------
16-lip-2005 03:05 6.0.3790.371 183 296 Twext.dll IA-64
16-lip-2005 03:05 6.0.3790.371 79 360 Wtwext.dll x86
16-lip-2005 03:05 6.0.3790.2489 199 168 Twext.dll IA-64
16-lip-2005 03:05 6.0.3790.2489 82 944 Wtwext.dll x86
Windows Server 2003, wersje oparte na procesorze x64
  Data    Godzina Wersja      Rozmiar  Nazwa pliku
--------------------------------------------------------------
16-lip-2005 03:05 6.0.3790.2489 112 640 Twext.dll
16-lip-2005 03:05 6.0.3790.2489 82 944 Wtwext.dll

System Microsoft Windows XP

Informacje dotyczące pobierania
Następujące pliki są udostępnione do pobrania z Centrum pobierania firmy Microsoft:


Windows XP dla platform z procesorami x86

Pobierz Pobierz teraz pakiet WindowsXP-KB903234-x86-enu.exe.

Windows XP dla platform z procesorami x64

Pobierz Pobierz teraz pakiet WindowsXP-KB903234-x64-enu.exe.

Data wydania: 25 lipca 2005 r.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.
Wymagania wstępne
Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących instalacji tej aktualizacji.
Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.
Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji
Ta aktualizacja zastępuje aktualizację opisaną w artykule 895536 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
Informacje o pliku
Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Windows XP dla platform z procesorami x86
  Data    Godzina Wersja       Rozmiar Nazwa pliku
--------------------------------------------------------------
19-lip-2005 02:47 6.0.3800.2721 55 808 Twext.dll
Windows XP dla platform z procesorami x64
  Data    Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku
--------------------------------------------------------------
16-lip-2005 03:05 6.0.3790.2489 112 640 Twext.dll
16-lip-2005 03:05 6.0.3790.2489 82 944 Wtwext.dll
Właściwości

Identyfikator artykułu: 903234 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia