Podczas próby zaktualizowania pakietu Office 2003 przy użyciu usługi SUS pojawia się komunikat o błędzie „Błąd 80070643”.

Symptomy

Podczas próby aktualizacji pakietu Microsoft Office 2003 przy użyciu usługi Microsoft Software Update Services (SUS) pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Błąd 80070643
Ponadto plik WindowsUpdate.log może zawierać błędy podobne do następującego:
2005-07-11 10:44:01 1056 250 Handler : MSI transaction completed. MSI: 0x80070643, Handler: 0x8024200b, Source: No, Reboot: 0

2005-07-11 10:44:01 1056 250 Handler : WARNING: First failure for update {EF358F39-A507-45A8-9E84-D626D099E8BD}, transaction error = 0x8024200b, MSI result = 0x80070643, MSI action = StartCache

Przyczyna

Ten problem występuje zazwyczaj wtedy, gdy jest spełniony jeden z następujących warunków:
 • Aparat Microsoft Office Source Engine (Ose.exe) jest wyłączony.
 • Plik Ose.exe jest uszkodzony.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować następujące metody w podanej kolejności.

Metoda 1. Ustalenie stanu usługi Office Source Engine

Aby ustalić stan usługi Office Source Engine, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na liście usług kliknij dwukrotnie pozycję Office Source Engine.
 3. Wyświetl listę Typ uruchomienia.
 4. Jeżeli typ uruchomienia jest ustawiony na Wyłączony, zmień go na Ręcznie. Aby to zrobić, kliknij opcję Ręcznie na liście Typ uruchomienia, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Spróbuj ponownie zainstalować aktualizację pakietu Office.

Metoda 2. Naprawienie pliku Ose.exe

Aby naprawić plik Ose.exe, skopiuj ten plik z dysku CD z pakietem Office 2003. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Ustal, gdzie znajduje się plik Ose.exe. Domyślnie ten plik znajduje się w następującej lokalizacji:
  ścieżka:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\
 2. Włóż dysk CD z pakietem Office 2003 do stacji dysków CD.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Eksploruj.
 4. Użyj Eksploratora Windows firmy Microsoft, aby zlokalizować następujący folder na dysku CD z pakietem Office 2003:
  ścieżka:\Files\Setup
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Ose.exe, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.
 6. Zlokalizuj, a następnie zaznacz folder, w którym plik Ose.exe znajduje się na komputerze. Na przykład zlokalizuj i zaznacz następujący folder:
  ścieżka:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Source Engine, a następnie kliknij polecenie Wklej.
 8. Jeżeli zostanie wyświetlony monit o zastąpienie istniejącego pliku, kliknij przycisk Tak.

Metoda 3. Usunięcie, a następnie ponowne zainstalowanie pakietu Office 2003

Aby usunąć, a następnie ponownie zainstalować pakiet Office 2003, wykonaj następujące kroki.

Uwaga Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego poniższe kroki mogą wyglądać różnie na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy zajrzeć do dokumentacji danego produktu.
 1. Włóż dysk CD z pakietem Office 2003 do stacji dysków CD.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij aplet Dodaj lub usuń programy.
 4. Na liście Aktualnie zainstalowane programy kliknij zainstalowaną wersję pakietu Office 2003, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 5. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia pakietu Office 2003, kliknij przycisk Tak.
 6. Po usunięciu pakietu Office 2003 z komputera kliknij przycisk Dodaj nowe programy.
 7. Kliknij przycisk Dysk CD lub dyskietka.
 8. W oknie dialogowym Instalowanie programu z dyskietki lub z dysku CD-ROM upewnij się, że dysk CD z pakietem Office 2003 jest w stacji dysków CD. Następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. Kliknij przycisk Zakończ. Następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi monitami, aby ukończyć instalację pakietu Office 2003.
 10. Kliknij przycisk OK po zakończeniu pracy Instalatora pakietu Office 2003.
 11. Wyjmij dysk CD z pakietem Office 2003 ze stacji dysków CD.

Więcej informacji

W przypadku instalacji pakietu Office 2003 z dysku CD lub z obrazu tego dysku Instalator instaluje usługę systemową Office Source Engine (Ose.exe), aby skopiować wymagane pliki instalacyjne na lokalny komputer. Po odczytaniu plików ustawień Instalatora przez plik Setup.exe plik ten wykonuje następujące czynności:
 • ustala, na którym dysku komputera lokalnego jest najwięcej wolnego miejsca;
 • sprawdza, czy użytkownik ma uprawnienia administracyjne;
 • instaluje usługę Office Source Engine.
Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Office Source Engine, zobacz jeden z następujących zasobów zestawu Resource Kit pakietu Microsoft Office 2003.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 903772 — ostatni przegląd: 12.11.2008 — zmiana: 1

Opinia