Po wyłączeniu pliku Ose.exe aktualizacje pakietu Microsoft Office nie są instalowane, jeżeli do aktualizacji oprogramowania i poprawek na komputerach w jest używana usługa Microsoft Windows Server Update Services lub witryna Microsoft Update w sieci Web

Symptomy

Podczas wdrażania aktualizacji oprogramowania i poprawek na komputerach w organizacji za pomocą usługi Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) lub witryny Microsoft Update w sieci Web niektóre z aktualizacji nie są pomyślnie instalowane na niektórych komputerach klienckich. W takiej sytuacji na danym komputerze klienckim, w oknie dialogowym Automatyczne aktualizacje może zostać wyświetlony następujący komunikat:
Nie można poprawnie zainstalować aktualizacji
Po wyświetleniu pliku dziennika C:\Windows\WindowsUpdate na komputerze klienckim, którego dotyczy problem, w dzienniku widać wpis podobny do następującego:
<date>  <time>  3124  c54  Handler  : WARNING: First failure for update {GUID}, transaction error = 0x8024200b, MSI result = 0x80070643, MSI action = StartCache 
Po wyświetleniu karty Stan w oknie Okno dialogowe Właściwości komputera — strona sieci Web dla tego komputera w administracyjnej witryny sieci Web usługi Windows Server Update Services jest widoczny następujący wpis:
Nazwa aktualizacjiAkceptacjaStan
Nazwa aktualizacji i numer w bazie wiedzyInstalacjaNiepowodzenie
Po kliknięciu pozycji Niepowodzenie na tej karcie pojawia się następująca informacja:
DataSzczegółowe informacjeKod wyniku
Data i godzinaNiepowodzenie instalacji: System Windows nie może zainstalować następującej aktualizacji z powodu błędu 0x80070643: Nazwa aktualizacji i numer w bazie wiedzy0x80070643
Data i godzinaPobieranie zakończone powodzeniem.0x00000000

Przyczyna

Ten problem może występować w sytuacji, gdy typ uruchamiania aparatu źródłowego pakietu Office (Ose.exe) jest ustawiony na Wyłączony. Domyślnie typ uruchamiania usługi aparatu źródłowego pakietu Office jest ustawiony na Ręcznie. Instalator Microsoft Windows stosuje niestandardową procedurę do uruchomienia tej usługi. Nie może on jednak uruchomić usługi, jeżeli jest ona wyłączona.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Określ stan usługi aparatu źródłowego pakietu Office. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Na liście usług kliknij dwukrotnie pozycję Office Source Engine.
  3. Sprawdź opcję widoczną na liście Typ uruchomienia.
 2. Jeżeli typ uruchomienia jest ustawiony na Wyłączony, zmień go na Ręcznie. Aby to zrobić, kliknij opcję Ręcznie na liście Typ uruchomienia, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Spróbuj ponownie zainstalować pakiety aktualizacji pakietu Office.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 903774 — ostatni przegląd: 13.11.2008 — zmiana: 1

Opinia