Opis aplikacji Powiadomienia o oryginalności systemu Windows

WPROWADZENIE

W artykule opisano najnowsze wydanie aplikacji Powiadomienia o oryginalności systemu Microsoft Windows dla systemu Windows XP. Ten program powiadamia użytkownika, jeśli kopia systemu Windows nie jest oryginalna.

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet programu Powiadomienia o oryginalności systemu Windows (KB905474).

Więcej informacji

Program Powiadomienia o oryginalności systemu Windows dla systemu Windows XP powiadamia użytkownika, jeśli kopia systemu Windows XP nie jest oryginalna. Te powiadomienia pojawiają się tylko na tych komputerach, które nie przeszły pomyślnie testu przeprowadzanego przez program Powiadomienia o oryginalności systemu Windows, i na komputerach z kopią systemu Windows XP, która nie jest oryginalna. Jeśli stwierdzono, że używana kopia systemu Windows XP jest oryginalna, to komunikaty powiadamiające nie są wyświetlane.


Jak zainstalować program Powiadomienia o oryginalności systemu Windows

W przypadku uzyskania aplikacji Powiadomienia o oryginalności systemu Windows dla systemu Windows XP za pośrednictwem witryny Windows Update lub Microsoft Update aplikacja ta zostanie zainstalowana na komputerze zgodnie z ustawieniami funkcji Aktualizacje automatyczne. W niektórych przypadkach instalacja jest przeprowadzana przy następnym logowaniu się użytkownika. W trakcie instalacji będzie można zapoznać się z postanowieniami licencyjnymi, a także odrzucić tę aktualizację. Jeśli aktualizacja zostanie odrzucona, aplikacja nie zostanie zainstalowana. Po zaakceptowaniu warunków i zainstalowaniu aplikacji Powiadomienia o oryginalności systemu Windows użytkownik będzie automatycznie otrzymywać aktualizacje dotyczące tej aplikacji.Po zakończeniu instalacji zostanie uruchomione narzędzie Dodatki dla Oryginalnego Systemu Windows — Sprawdzanie autentyczności w celu sprawdzenia oryginalności używanej kopii systemu Windows. Jeśli kopia systemu Windows nie przejdzie pomyślnie sprawdzania autentyczności, po kolejnym uruchomieniu komputera i zalogowaniu się do systemu zostaną wyświetlone powiadomienia. Te powiadomienia będą zawierały informacje o tym, dlaczego dana kopia systemu Windows nie przeszła pomyślnie sprawdzania, oraz o sposobach rozwiązania tego problemu. Jeśli kopia systemu Windows jest oryginalna, nie zostaną wyświetlone żadne powiadomienia. W przypadku pobierania i instalowania aplikacji Powiadomienia o oryginalności systemu Windows dla systemu Windows XP z Centrum pobierania Microsoft kreator instalacji pomaga w przeprowadzeniu aktualizacji. Obejmuje to przeglądanie postanowień licencyjnych i opcję odrzucenia aktualizacji. Po zaakceptowaniu warunków i zainstalowaniu aplikacji Powiadomienia o oryginalności systemu Windows użytkownik będzie automatycznie otrzymywać aktualizacje dotyczące tej aplikacji.
Uwaga Zainstalowanego programu Powiadomienia o oryginalności systemu Windows dla systemu Windows XP nie można usunąć z komputera. W zasadach zachowania poufności informacji programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows opisano, jakie informacje są zbierane, w jaki sposób są używane oraz jak firma Microsoft zapewnia ochronę prywatności użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows i oryginalności systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Powiadomienia

Jeśli kopia systemu Windows nie przejdzie pomyślnie sprawdzania oryginalności systemu Windows, będą występowały następujące symptomy.

 • Powiadomienia podczas logowania
  Podczas logowania w prawym dolnym rogu ekranu jest wyświetlany następujący komunikat:
  Możesz być ofiarą fałszowania oprogramowania.
  Kopia systemu Windows zainstalowana na tym komputerze nie jest oryginalna.

  Ponadto jest wyświetlany następujący komunikat:
  Możesz być ofiarą fałszowania oprogramowania.
  Kliknij przycisk Rozwiąż teraz, aby uzyskać pomoc dotyczącą tego problemu.
  Po wyświetleniu tego komunikatu są dostępne następujące dwie opcje:

  • Kliknięcie przycisku Rozwiąż teraz pozwala uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn niepowodzenia sprawdzania autentyczności danego systemu i sposobów rozwiązania problemu.
  • W przypadku rezygnacji z kliknięcia przycisku Rozwiąż teraz po chwili zostanie wyświetlona opcja Rozwiąż później. W przypadku wybrania tej opcji po zalogowaniu będą wyświetlane okresowe przypomnienia o tym, że dana kopia systemu Windows nie jest oryginalna. Te powiadomienia zostały opisane w dalszej części artykułu. W obszarze powiadomień pojawi się także ikona, którą można kliknąć prawym przyciskiem myszy w celu wyświetlenia opcji, dzięki którym można dowiedzieć się, jak uzyskać oryginalną wersję systemu Windows.
 • Obszar powiadomień
  Jeśli kopia systemu Windows nie przejdzie pomyślnie sprawdzania autentyczności, w dolnej części pulpitu będą wyświetlane powiadomienia o tym, że ta kopia systemu Windows nie została uznana za oryginalną. Można kliknąć to powiadomienie lub ikonę programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows w obszarze powiadomień, aby otworzyć witrynę sieci Web programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows dotyczącą niepowodzenia sprawdzania oryginalności systemu Windows. Na stronie tej są podane szczegółowe informacje na temat danego błędu sprawdzania autentyczności oraz kroki, które można wykonać, aby system operacyjny uzyskał oryginalność.
 • Stałe powiadomienie na pulpicie
  Stałe powiadomienie na pulpicie to obraz unoszący się w prawym dolnym rogu pulpitu. Jeśli kopia systemu Windows XP nie jest oryginalna, stałe powiadomienie będzie wyświetlane poniżej każdego aktywnego okna, informując o tym, że ta kopia systemu Windows nie przeszła pomyślnie sprawdzania oryginalności. Ikony widoczne pod stałym powiadomieniem są aktywne i można ich używać. Jednak samego powiadomienia nie można przykryć za pomocą obiektów na pulpicie.
 • Zmiana tła pulpitu
  Jeśli kopia systemu Windows nie przejdzie pomyślnie sprawdzania autentyczności, zostanie ustawione zwykłe czarne tło pulpitu. Można zmienić kolor tła lub ustawić dowolną tapetę, jednak ustawienia pulpitu będą ponownie resetowane do zwykłego czarnego tła co 60 minut — aż do momentu, gdy dana kopia systemu Windows pomyślnie przejdzie sprawdzanie.
Za każdym razem, gdy zostanie wyświetlone powiadomienie, można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące niepowodzenia sprawdzania autentyczności danego systemu. Te informacje zawierają między innymi kroki, jakie można podjąć w celu rozwiązania tego problemu.

Poprzednie wydania

W poprzednich sekcjach opisano funkcje najnowszej wersji aplikacji Powiadomienia o oryginalności systemu Windows dla systemu Windows XP. W przypadku korzystania z poprzedniej wersji programu Powiadomienia o oryginalności systemu Windows niektóre funkcje opisane w tym artykule mogą być niedostępne. Mimo to szczegółowe informacje o przyczynach niepowodzenia sprawdzania autentyczności danego systemu będą dostępne przy każdym wyświetleniu powiadomienia. Oprócz opcji dostępnych podczas logowania także po zalogowaniu będą okresowo wyświetlane powiadomienia. Po kliknięciu powiadomienia lub ikony w obszarze powiadomień można przejrzeć dostępne opcje lub dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób uzyskać oryginalne oprogramowanie Microsoft Windows.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 905474 — ostatni przegląd: 01.10.2012 — zmiana: 1

Microsoft Windows Genuine Advantage, Microsoft Windows XP Professional

Opinia