Komunikat o błędzie „Błąd sprawdzania autentyczności: Błąd sprawdzania autentyczności w trybie online” lub kod błędu „0x80080204” jest wyświetlany podczas próby sprawdzenia autentyczności systemu Windows XP

Symptomy

Po uruchomieniu narzędzia Windows Genuine Advantage Validation Tool w celu sprawdzenia, czy dana kopia systemu Microsoft Windows XP jest autentyczna, wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie lub kod błędu:

Komunikat o błędzie
Błąd sprawdzania autentyczności: Błąd sprawdzania autentyczności w trybie online.
Kod błędu
0x80080204
Uwaga: Program Windows Genuine Advantage korzysta z narzędzia Windows Genuine Advantage Validation Tool. To narzędzie skanuje klucz produktu Windows w celu ustalenia, czy system operacyjny danego komputera jest autentyczny.

Przyczyna

Ten problem może występować wówczas, gdy data i godzina komputera nie jest zgodna z bieżącą datą i godziną.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy ustawić datę i godzinę w systemie Windows XP zgodnie z bieżącą datą i godziną. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Korzystając z konta z poświadczeniami administracyjnymi, zaloguj się do systemu Windows.
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie timedate.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Kliknij kartę Data i godzina, a następnie ustaw datę i godzinę zgodnie z bieżącą datą i godziną.
  4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Zamknij wszystkie wystąpienia programu Microsoft Internet Explorer.
  6. Uruchom program Internet Explorer, a następnie ponownie spróbuj sprawdzić autentyczność systemu Windows.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 906533 — ostatni przegląd: 14.09.2006 — zmiana: 1

Opinia