Podstawowa procedura rozwiązywania problemów z Instalatorem Windows

Streszczenie

Ten artykuł zawiera omówienie Instalatora Microsoft Windows i sposobów rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić przy instalacji Instalatora Windows.
Instalator Microsoft Windows umożliwia instalowanie i konfigurowanie pakietów instalacyjnych. Pakiet instalacyjny zawiera wszystkie informacje, jakich wymaga Instalator Windows w celu wyświetlania interfejsu użytkownika Instalatora oraz instalowania lub usuwania aplikacji albo produktu. Każdy pakiet instalacyjny zawiera plik msi, w którym znajduje się baza danych instalacji, strumień informacji podsumowania oraz strumienie danych dla różnych części instalacji. Plik msi może też zawierać jedno lub więcej przekształceń, wewnętrzne pliki źródłowe, zewnętrzne pliki źródłowe lub pliki Cabinet, które są wymagane podczas instalacji.

Poniżej podano podsumowanie dostępnych wersji Instalatora Windows:
 • Instalator Windows 3.1. Instalator Windows 3.1 jest dołączony do dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Microsoft Windows Server 2003. Instalator Windows 3.1 jest też dostępny jako redystrybucyjny składnik systemu dla systemów Windows 2000 SP3, Windows 2000 SP4, Windows XP, Windows XP SP1, Windows XP SP2 oraz Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji o Instalatorze Windows 3.1, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby zainstalować Instalatora Windows 3.1 jako aktualizację krytyczną, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Instalator Windows 3.0. Instalator Windows 3.0 jest dołączony do systemu Windows XP SP2. Instalator Windows 3.0 jest też dostępny jako redystrybucyjny składnik systemu dla systemów Windows 2000 SP3, Windows 2000 SP4, Windows XP, Windows XP SP1 oraz Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji o Instalatorze Windows 3.0, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Instalator Windows 2.0. Instalator Windows 2.0 jest dołączony do systemów Windows Server 2003, Windows XP oraz Windows 2000 SP3. Instalator Windows 2.0 jest dostępny jako dwa pakiety. Jeden z pakietów umożliwia instalowanie Instalatora Windows 2.0 i przeprowadzanie uaktualnień do Instalatora Windows 2.0 w systemach Windows Millennium Edition, Windows 98 oraz Windows 95. Drugi pakiet umożliwia instalowanie Instalatora Windows 2.0 i przeprowadzanie uaktualnień do Instalatora Windows 2.0 w systemach Windows 2000 oraz Windows NT 4.0 SP6. Aby uzyskać więcej informacji o Instalatorze Windows 2.0 dla systemów Windows Millennium Edition, Windows 98 oraz Windows 95, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji o Instalatorze Windows 2.0 dla systemów Windows 2000 oraz Windows NT 4.0, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Nie należy używać tych pakietów do instalowania ani uaktualniania Instalatora Windows 2.0 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP.
 • Instalator Windows 1.2. Instalator Windows 1.2 jest dołączony do systemu Windows Millennium Edition. Instalator Windows 1.2 jest również obsługiwany w systemach Windows 95, Windows 98 oraz w systemie Windows NT 4.0 SP3 i nowszych wersjach systemu Windows NT 4.0.
 • Instalator Windows 1.1. Instalator Windows 1.1 jest dołączony do systemu Windows 2000. Instalator Windows 1.1 jest też dostępny jako redystrybucyjny składnik systemu dla systemów Windows 95, Windows 98 oraz systemu Windows NT 4.0 SP3 i nowszych wersji systemu Windows NT 4.0. Aby uzyskać więcej informacji o Instalatorze Windows 1.1 dla systemów Windows 95 i Windows 98, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji o Instalatorze Windows 1.1 dla systemu Windows NT 4.0, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Instalator Windows 1.0. Instalator Windows 1.0 jest dołączony do pakietu Microsoft Office 2000. Instalator Windows 1.1 jest również obsługiwany w systemach Windows 95, Windows 98 oraz w systemie Windows NT 4.0 SP3 i nowszych wersjach systemu Windows NT 4.0.
Aby ustalić, która wersja Instalatora Windows jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie %systemroot%\system32, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Msi.dll, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Wersja, a następnie sprawdź numer wyświetlany z oznaczeniem Wersja pliku.

Więcej informacji

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003


Ważne Przed zastosowaniem poniższych informacji w celu rozwiązania problemów z Instalatorem Windows zalecane jest wypróbowanie metod podanych w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
319624 Komunikat o błędzie „Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalatora Windows” podczas instalowania aplikacjiAby rozwiązać problemy, które mogą wystąpić podczas instalowania programu za pomocą Instalatora Windows, należy zastosować następujące metody.

Metoda 1. Ponowne rejestrowanie Instalatora Windows

Aby ponownie zarejestrować Instalatora Windows, wykonaj podane niżej czynności.


Uwaga: Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego poniższa procedura może wyglądać inaczej na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy zajrzeć do dokumentacji danego produktu.
 1. Zweryfikuj lokalizację pliku Msiexec.exe na dysku twardym. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wyszukaj, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
  2. Kliknij pozycję Wszystkie pliki i foldery.
  3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Msiexec.exe, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
  4. W wynikach wyszukiwania sprawdź lokalizację pliku Msiexec.exe.

   Lokalizacja pliku Msiexec.exe powinna być podobna do następującej: C:\Windows\System32.

   Uwaga Na komputerach z systemem Windows 98 plik Msiexec.exe znajduje się w folderze %Windir%\System.
  5. W menu Plik kliknij polecenie Zamknij.
 2. Zweryfikuj lokalizację pliku Msiexec.exe w rejestrze systemu Windows. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer
  3. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję ImagePath.
  4. Sprawdź w oknie dialogowym Edytowanie ciągu, czy ciąg w polu Dane wartości zawiera poprawną ścieżkę pliku Msiexec.exe na dysku twardym, która została zlokalizowana w kroku 1.

   Jeśli na przykład plik Msiexec.exe znajduje się w folderze dysk:\Windows\System32 na dysku twardym, to poprawna ścieżka pliku Msiexec.exe w polu Dane wartości jest następująca: dysk:\Windows\System32\Msiexec.exe /V. W tym przykładzie parametr dysk określa dysk, na którym jest zainstalowany system Windows.

   Uwaga Na komputerze z systemem Windows 98 poprawna ścieżka pliku Msiexec.exe jest następująca: dysk:\Windows\System\Msiexec.exe /V.

   Uwaga Przełącznik /V umożliwia włączenie pełnego rejestrowania.
  5. Jeśli pole Dane wartości nie zawiera poprawnej ścieżki, skoryguj ścieżkę w odpowiedni sposób, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Zamknij Edytor rejestru.
 3. Uruchom komputer w trybie awaryjnym, a następnie zarejestruj plik Msiexec.exe. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Uruchom ponownie komputer.
  2. Naciśnij klawisz F8, gdy pojawi się następujący komunikat:
   Wybierz system operacyjny do uruchomienia
  3. W Menu opcji zaawansowanych systemu Windows przy użyciu klawiszy strzałek wybierz opcję Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  4. W przypadku komputera z konfiguracją uruchamiania dwóch lub wielu systemów operacyjnych wybierz odpowiedni system operacyjny z wyświetlanej listy, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  5. Zaloguj się do komputera.
  6. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Msiexec /regserver, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Ponownie uruchom komputer w trybie standardowym.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wykonaj procedurę podaną w sekcji „Metoda 2”.

Metoda 2. Ponowne instalowanie Instalatora Windows

Aby ponownie zainstalować Instalatora Windows, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom komputer w trybie awaryjnym. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Uruchom ponownie komputer.
  2. Naciśnij klawisz F8, gdy pojawi się następujący komunikat:
   Wybierz system operacyjny do uruchomienia
  3. W Menu opcji zaawansowanych systemu Windows przy użyciu klawiszy strzałek wybierz opcję Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  4. W przypadku komputera z konfiguracją uruchamiania dwóch lub wielu systemów operacyjnych wybierz odpowiedni system operacyjny z wyświetlanej listy, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  5. Zaloguj się do komputera.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W wierszu polecenia wpisz polecenie attrib -r -s -h %Windir%\System32\dllcache.

  Uwaga Na komputerze z systemem Windows 98 należy wpisać ciąg System zamiast ciągu System32.

  Uwaga Na komputerze z systemem Windows Server 2003 SP1 należy pominąć ten krok. Zamiast wykonywania tego kroku należy przejść do kroku 4.
 4. W wierszu polecenia wpisz polecenie CD %Windir%\System32, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W wierszu polecenia wpisz polecenia podane w poniższych wierszach, naciskając klawisz ENTER po wpisaniu każdego z wierszy:
  ren msi.dll msi.old
  ren msiexec.exe msiexec.old
  ren msihnd.dll msihnd.old
 6. W wierszu polecenia wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym.
 8. Zaktualizuj pliki Instalatora Windows na dysku twardym w taki sposób, aby korzystać z najnowszej wersji.

  Uwaga Na komputerze z systemem Windows Server 2003 SP1 należy wyodrębnić pliki z pakietu redystrybucyjnego Instalatora Windows 3.1, po czym skopiować następujące pliki do folderu %Windir%\System32 komputera:
  • Msi.dll
  • Msiexec.exe
  • Msihnd.dll
 9. Ponownie uruchom komputer w trybie standardowym.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Instalatora Windows 3.1 w wersji 2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

893803 Dostępny jest Instalator Windows 3.1 v2 (3.1.4000.2435)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących technologii Instalatora Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

310598 Omówienie technologii Instalatora Windows (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania narzędzia Windows Installer CleanUp, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

290301 Opis narzędzia Windows Installer CleanUpAby uzyskać więcej informacji dotyczących komunikatów o błędach Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 907749 — ostatni przegląd: 30.06.2009 — zmiana: 1

Opinia