Zostanie wyświetlony komunikat "Dla obsługiwane miejsc po przecinku należy podać wartość" podczas próby zapisania zmian do produktu, który został zaimportowany do programu Microsoft CRM przy użyciu programu Microsoft CRM ocena przywozu


Objawy


Podczas próby zapisania zmian do produktu, który został zaimportowany do programu Microsoft CRM 3.0 przy użyciu programu Microsoft CRM oceny przywozu, pojawi się następujący komunikat:
Należy podać wartość dla obsługiwanych cyfr dziesiętnych

Przyczyna


Ten problem występuje, gdy pole Obsługiwane cyfry dziesiętne nie jest ustawione na wartość. Jeśli to pole nie zawiera wartości, nie można poprawnie zapisać produkty, które są dodawane do szans sprzedaży, ofert, zamówień i faktur.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy określić wartość dla pola Obsługiwane cyfry dziesiętne . Ta wartość musi być między 0 a 4. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Zaloguj się do programu Microsoft CRM.
  2. Kliknij przycisk Ustawienia, kliknij opcję Katalog produktów, a następnie kliknij produktów.
  3. Otwórz produkt, który został zaimportowany za pomocą programu Microsoft CRM oceny importu.
  4. Określ wartość dla pola Obsługiwane cyfry dziesiętne .
  5. Zapisz rekord produktu.