Podczas transferu plików do urządzenia podłączonego do koncentratora USB 2.0 i z tego urządzenia w systemie Microsoft Windows XP mogą wystąpić problemy

Symptomy

W systemie Microsoft Windows XP użytkownik próbuje przetransferować pliki do albo z urządzenia, które jest podłączone do koncentratora USB 2.0. W takim przypadku może wystąpić jeden lub więcej z następujących symptomów:
 • Transfer kończy się niepowodzeniem. Może pojawić się komunikat o błędzie dotyczący awarii opóźnionego zapisu. Ten komunikat o błędzie może być różny w zależności od używanego urządzenia.
 • Inne urządzenia USB podłączone do koncentratora USB 2.0 mogą przestać działać. Może pojawić się powiadomienie, że urządzenia USB zostały rozłączone lub połączone ponownie.
 • Zasilanie urządzeń USB może zostać wyłączone. Następnie urządzenia są ponownie wyliczane.
 • Klawiatura USB może przestać działać poprawnie. Na przykład zachowanie klawiszy może być nieregularne. Po naciśnięciu klawisza jego znak może być powtarzany wiele razy. Ewentualnie po naciśnięciu klawisza może nie być żadnej reakcji.
Uwaga: Niektóre komputery mają wewnętrzny koncentrator USB 2.0. Na przykład komputer przenośny może być wyposażony w jedną magistralę USB i może wykorzystywać wewnętrzny koncentrator USB w celu udostępnienia dwóch lub większej liczby portów USB. Dlatego ten problem występuje, jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do portu USB w komputerze.

Ten problem może również wystąpić, jeśli urządzenie jest wewnętrzne i jest wewnętrznie podłączone do wewnętrznego koncentratora USB 2.0. Na przykład ten problem może wystąpić w przypadku komputera przenośnego wyposażonego w wewnętrzne radio Bluetooth podłączone do wewnętrznego koncentratora USB 2.0. Jeśli to urządzenie Bluetooth zostanie użyte do transferu plików na inne urządzenie, mogą pojawić się symptomy opisane w sekcji „Symptomy”.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić przy dużym natężeniu ruchu przez koncentrator USB 2.0 i transferze plików do urządzenia USB typu low-speed lub full-speed. Problem nie występuje przy transferze plików do urządzenia USB typu high-speed.


Aby uzyskać więcej informacji na temat szybkości transferu danych obsługiwanych przez urządzenia USB 2.0, zobacz sekcję „Więcej informacji”.


Ponadto ten problem został zaobserwowany na komputerach z procesorami Transmeta.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę należy instalować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeżeli poprawka jest dostępna do pobrania, sekcja „Hotfix download available” (Poprawka dostępna do pobrania) jest umieszczona na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeżeli nie widać tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga: W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga: W sekcji „Hotfix download available” (Poprawka dostępna do pobrania) wyświetlana jest lista języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeżeli danego języka nie ma na liście, oznacza to, że poprawka nie jest dla niego dostępna.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzinaPlatformaWymagany dodatek SPSkładnik usługi
Usbehci.sys5.1.2600.278327 26425-paź-200523:39x86SP2SP2QFE
Usbport.sys5.1.2600.2783143 10425-paź-200523:39x86SP2SP2QFE
W przypadku zastosowania tego pakietu poprawki automatycznie zostaje dodany i skonfigurowany następujący klucz rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USB\EnSoftRetry
Dla tego klucza rejestru zostaje ustawiona wartość DWORD równa 1. Wartość ta włącza ścieżkę kodu Soft-Retry używaną w tej poprawce.

Dzięki zastosowaniu tej poprawki transfer USB, który z pewnych przyczyn nie powiódł się, nie zostaje zakończony z komunikatem o niepowodzeniu, lecz w sposób cichy podejmowana jest ponowna próba jego przeprowadzenia. W tym procesie sterowniki urządzenia klienckiego USB mogą nie odbierać powiadomienia, że komunikacja z urządzeniem nie powiodła się z powodu błędu niskiego poziomu w magistrali USB.

Jeśli do poprawnego działania danego sterownika urządzenia USB wymagany jest dokładny raport o błędzie, nie należy stosować tej poprawki. Ewentualnie należy wyłączyć funkcjonalność Soft-Retry przez ustawienie wartości rejestru EnSoftRetry równej 0.

Proces Soft-Retry zachodzi, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Odpowiednia wartość rejestru jest włączona
 • Błąd dotyczący zakończonego transferu, zgłoszony przez kontrolera hosta Enhanced Host Controller Interface (EHCI) magistrali USB, jest jednym z następujących błędów:
  • Błąd transakcji (XactErr)
  • Brakująca mikroramka
  Te warunki błędów są udokumentowane w specyfikacji kontrolera EHCI magistrali USB:
  Błąd transakcji (XactErr). Kontroler ustawia dla tego bitu wartość 1 podczas aktualizacji stanu w przypadku, gdy host nie odbierze prawidłowej odpowiedzi z urządzenia (Timeout, CRC, Bad PID itp.). Podsumowanie warunków, które wpływają na ten bit, znajduje się w sekcji 4.15.1.1. 
  Brakująca mikroramka. Ten bit jest ustawiany w przypadku, gdy kontroler hosta wykryje, że z powodu wywołanego przez hosta opóźnienia zabrakło wymaganej transakcji „complete-split”. 
Aby uzyskać więcej informacji o specyfikacji EHCI magistrali USB, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Szybkości transferu danych obsługiwane przez urządzenia USB 2.0

Standard USB 2.0 obsługuje następujące maksymalne szybkości transferu danych w zależności od wymaganej przez urządzenie przepustowości magistrali:
 • 1,5 megabitów na sekundę (Mb/s) w przypadku urządzeń typu low-speed, które nie wymagają dużej przepustowości. Do tych urządzeń należą myszy i klawiatury.
 • 12 Mb/s w przypadku urządzeń szybszych, typu full-speed. Do tych urządzeń należą urządzenia magazynujące, głośniki, skanery i kamery wideo.
 • 480 Mb/s w przypadku urządzeń typu high-speed. Do tych urządzeń należą masowe urządzenia magazynujące oraz nagrywarki CD lub DVD typu Hi-Speed.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 908673 — ostatni przegląd: 13.06.2008 — zmiana: 1

Opinia