Komunikaty o błędach przy próbie wysłania lub podwyższania poziomu wiadomości e-mail w programie Microsoft CRM 3.0

Poprawka omówiona w tym artykule jest niedostępna dla chińskiej i japońskiej wersji językowej programu Microsoft Dynamics CRM.

Symptomy

Podczas wykonywania operacji na wiadomości e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0 mogą pojawić się następujące symptomy:
 • Podczas wysyłania wiadomości e-mail z programu Microsoft Outlook może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Wystąpił błąd. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem systemu. Czy chcesz wysłać tę wiadomość e-mail?
 • Podczas podwyższania poziomu wiadomości e-mail w programie Microsoft Outlook może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Wystąpił błąd. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem systemu.
 • Podczas wysyłania wiadomości e-mail z programu Microsoft Outlook Web Access może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Szczegóły nieobsługiwanego błędu programu Microsoft CRM: Błąd serwera w aplikacji '/'.
 • Żadne funkcje poczty e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM nie działają. Router Exchange programu Microsoft Dynamics CRM nie przetwarza wiadomości e-mail. Wiadomości e-mail są przenoszone do folderu wiadomości niedostarczonych należącego do konta usuniętych wiadomości e-mail. Ponadto, jeśli jest włączony proces Platform Tracing, następujące komunikaty o błędach są rejestrowane w pliku dziennika śledzenia.

  Komunikat 1
  SOAP Request failed:

  Url:http://hvcphsvr01:5555/mscrmservices/Email.asmx

  MethodName:CheckIncoming
  Response:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" >
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>

  <soap:Fault>
  <faultcode>soap:Server</faultcode>

  <faultstring>System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Microsoft.Crm.NativeInteropProxy.CRMInteropEmailClass.CheckIncoming(CUserAuth& Caller, String MessageId, String Subject, String From, String To, String CC, String BCC, Int32& ReasonCode)
  at Microsoft.Crm.ObjectModel.EmailService.CheckIncoming(String messageId, String subject, String from, String to, String cc, String bcc, Int32& reasonCode)

  at Microsoft.Crm.WebServices.EmailWebService.CheckIncoming(String messageId, String subject, String from, String to, String cc, String bcc, Int32& reasonCode)
  --- End of inner exception stack trace ---</faultstring>
  <detail />
  </soap:Fault>

  </soap:Body>
  </soap:Envelope>
  Komunikat 2
  CrmSoapExtension detected non-CrmException - report will be sent to Watson:
  System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. --->
  System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Microsoft.Crm.NativeInteropProxy.CRMInteropEmailClass.CheckIncoming(CUserAuth& Caller, String MessageId, String Subject, String From, String To, String CC, String BCC, Int32& ReasonCode)
  at Microsoft.Crm.ObjectModel.EmailService.CheckIncoming(String messageId, String subject, String from, String to, String cc, String bcc, Int32& reasonCode)

  at Microsoft.Crm.WebServices.EmailWebService.CheckIncoming(String messageId, String subject, String from, String to, String cc, String bcc, Int32& reasonCode)
  Ponadto w dzienniku aplikacji na serwerze z programem Microsoft Exchange Server jest rejestrowane zdarzenie podobne do następującego:
 • Jeśli podczas podnoszenia poziomu wiadomości e-mail jest włączony proces rejestrowania błędów Dev Errors, pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Opis błędu: Wystąpił nieoczekiwany błąd. Numer błędu: 0x80040216 Plik źródłowy: Niedostępny Numer wiersza: Niedostępny Adres URL żądania: http://CRM/Activities/email/edit.aspx

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli dla prefiksu tokenu śledzenia poczty e-mail jest ustawiona wartość null w oknie Ustawienia systemu. Funkcje poczty e-mail zostaną przywrócone po zresetowaniu wartości tego prefiksu.

Rozwiązanie

Microsoft Dynamics CRM 3.0

Informacje dotyczące aktualizacji

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0. Aby uzyskać więcej informacji o pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
922815 Update Rollup 1 for Microsoft Dynamics CRM 3.0 is available

Ten pakiet zbiorczy aktualizacji umożliwia rozwiązanie problemu opisanego w niniejszym artykule. Ponadto konieczna może być naprawa istniejących danych programu Microsoft Dynamics CRM.

Uwaga: Przed wykonaniem instrukcji zamieszczonych w tym artykule należy upewnić się, że została wykonana kopia zapasowa bazy danych, którą można przywrócić w przypadku wystąpienia problemu.
Aby naprawić istniejące dane programu Microsoft Dynamics CRM, które niepoprawnie ustawiają wartość wspomnianego prefiksu, uruchom następujący skrypt dla bazy danych MSCRM.
update organizationbase set trackingprefix='<CRM>:;'
Uwaga: Symbol zastępczy <CRM> określa prefiks, którego chcesz używać.

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być ona stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny dodatek Service Pack dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu otrzymania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:

Informacje o instalacji

Tę aktualizację należy zainstalować na komputerach z programem Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers.

Wymagania wstępne

Nie istnieją żadne wymagania wstępne dotyczące instalacji tej poprawki.

Informacje o usuwaniu

Aby odinstalować tę poprawkę na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000 lub Windows Server 2003, należy użyć apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

W celu usunięcia tej poprawki z komputera z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003 administratorzy systemu mogą użyć narzędzia Spuninst.exe.

Narzędzie Spuninst.exe znajduje się w folderze %Windir%\$NTUninstallKB910242$\Spuninst.


Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
832475 Opis nowych funkcji instalatora pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Jeśli pojawi się odpowiedni monit, należy ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu poprawki.

Informacje o plikach

Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzina
Crmmsg.dll1.2.3297.12316.08807-wrz-200519:52
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1005965.38401-gru-200518:47
Mscrmcustom.dll3.0.5300.101147.45628-paź-200522:39
Systemsettings.aspxNie dotyczy33.17101-gru-200520:09
Crmhotfix.cdfNie dotyczy2.57805-gru-200523:54
Mscrmcustom.dll3.0.5300.101147.45628-paź-200522:39
Updspapi.dll6.1.22.0371.93607-wrz-200519:53

Stan

Microsoft Dynamics CRM 3.0

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Ten problem został rozwiązany w pakiecie aktualizacji Microsoft Dynamics CRM 3.0 Update Rollup 1.

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia ich z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

887283 Microsoft Business Solutions CRM software hotfix and update package naming standards

Właściwości

Identyfikator artykułu: 910242 — ostatni przegląd: 14.06.2007 — zmiana: 1

Opinia