MS06-006: Luka w dodatku plug-in programu Windows Media Player, używanym z przeglądarkami internetowymi firm innych niż Microsoft, umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Firma Microsoft wydała biuletyn o zabezpieczeniach MS06-006. Zawiera on wszystkie informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń, łącznie z manifestem pliku i opcjami wdrażania. Aby przejrzeć pełny biuletyn o zabezpieczeniach, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy z tą aktualizacją zabezpieczeń

  • Mogą występować problemy podczas wdrażania poprawki zabezpieczeń MS06-006 na komputerze, na którym uruchomiony jest system Microsoft Windows Sever 2003 z dodatkiem Service Pack 2. Logika wykrywania witryny Windows Update, programu Windows Server Update Services, programu Systems Management Server i narzędzia MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) nie oferuje aktualizacji zabezpieczeń MS06-006, jeżeli dodatek typu plug-in programu Microsoft Windows Media Player dla przeglądarki internetowej firmy innej niż Microsoft jest zainstalowany na danym komputerze. Można zainstalować poprawkę zabezpieczeń MS06-006 ręcznie.    Uwaga: W przypadku systemów, w których aktualizacja zabezpieczeń MS06-006 została pomyślnie zainstalowana, nie są wymagane żadne czynności.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 911564 — ostatni przegląd: 17.07.2008 — zmiana: 1

Opinia