Pliki są uszkadzane na komputerze z systemem Windows Server 2003 podczas próby użycia lokalnej ścieżki UNC do kopiowania plików

Symptomy

Rozważmy następujący scenariusz. Chcesz skopiować plik większy niż 16 705 bajtów z dysku lokalnego do udziału lokalnego, korzystając z lokalnej ścieżki UNC (Universal Naming Convention). Na komputerze jest uruchomiony system operacyjny Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Plik skopiowany do udziału ulega uszkodzeniu. Uszkodzenie danych występuje w nagłówku bloku SMB (Server Message Block) osadzonym w danych pliku docelowego.

Ponadto uszkodzony jest tylko plik docelowy, a nie źródłowy. Plik docelowy zawiera następujące znaki:
FF 53 4D 42 2F
Znaki te można przetłumaczyć na żądanie „SMB WRITE AndX”.

Ten problem może wystąpić na przykład wtedy, gdy program Microsoft CRM publikuje zmiany na lokalnym serwerze sieci Web, kopiując pliki do następującego folderu:
\\nazwa_serwera\C$\Inetpub\Wwwroot
W tym scenariuszu opublikowane pliki skopiowane do folderu Wwwroot mogą zostać uszkodzone, a aplikacja CRM może przestać działać.

Uwaga Ten problem najczęściej występuje na serwerach sieci Web z programem CRM. Może on jednak także wystąpić na dowolnym komputerze z systemem Windows Server 2003.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli na komputerze z systemem Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 został zainstalowany protokół Internet Protocol w wersji 6 (IPv6).

Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft Download Center:

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2003 (KB911897):Aktualizacja dla systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami Itanium (KB911897)Aktualizacja dla systemu Windows Server 2003 x64 Edition (KB911897):Aktualizacja dla systemu Windows XP x64 Edition (KB911897): Data wydania: 12 grudnia 2006

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, trzeba mieć zainstalowany system Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem SP1.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zainstalowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer, chyba że jest uruchomiony system Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Ta aktualizacja obsługuje instalowanie poprawek na gorąco. Instalowanie poprawek na gorąco umożliwia instalowanie aktualizacji na komputerze z systemem Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 bez ponownego uruchamiania komputera. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania poprawek na gorąco i wdrażania aktualizacji przy użyciu tej funkcji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
897341 Jak używać funkcji HotPatching do instalowania aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1
Aktualizacja, która jest dostępna w witrynie Windows Update, Microsoft Update i usłudze Aktualizacje automatyczne, korzysta z technologii instalowania poprawek na gorąco i nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Należy pamiętać, że nie wszystkie aktualizacje obsługują instalowanie poprawek na gorąco oraz że niektóre aktualizacje obsługujące tę funkcję mogą jednak wymagać ponownego uruchomienia komputera po zainstalowaniu aktualizacji. Instalowanie poprawek na gorąco jest obsługiwane tylko wtedy, gdy pliki zastępowane przez aktualizację są plikami typu General Distribution Release (GDR).

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows Server 2003, wersje 32-bitowe
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaWymagany dodatek SPSkładnik usługi
Smb.sys5.2.3790.60555 80823-paź-200613:00x86BrakRTMGDR
Smb.sys5.2.3790.60555 80823-paź-200612:52x86BrakRTMQFE
Smb.hp.sys5.2.3790.28196 65626-paź-200613:09x86SP1SP1GDR
Smb.sys5.2.3790.281966 56026-paź-200613:09x86SP1SP1GDR
Smb.sys5.2.3790.281959 39226-paź-200610:54x86SP1SP1QFE
System Windows Server 2003, wersje 64-bitowe
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaWymagany dodatek SPSkładnik usługi
Smb.sys5.2.3790.281999 32826-paź-200613:42x64SP1SP1GDR
Smb.sys5.2.3790.281999 32826-paź-200613:37x64SP1SP1QFE
System Windows Server 2003, komputery z procesorami Itanium IA-64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaWymagany dodatek SPSkładnik usługi
Smb.sys5.2.3790.605180 22426-paź-200613:37IA-64BrakRTMGDR
Smb.sys5.2.3790.605180 22426-paź-200613:37IA-64BrakRTMQFE
Smb.sys5.2.3790.2819193 02426-paź-200613:42IA-64SP1SP1GDR
Smb.sys5.2.3790.2819193 02426-paź-200613:37IA-64SP1SP1QFE

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy odinstalować protokół IPv6.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 911897 — ostatni przegląd: 17.07.2008 — zmiana: 1

Opinia