Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu SQL Server 2005

Dotyczy: Microsoft SQL Server 2005 Standard EditionMicrosoft SQL Server 2005 Standard X64 EditionMicrosoft SQL Server 2005 Enterprise Edition

WPROWADZENIE


Firma Microsoft rozpowszechnia poprawki w dodatkach Service Pack. Dodatki Service Pack aktualizują produkt. Obejmują one poprawki i aktualizacje oprogramowania. Dodatki Service Pack mogą zawierać również narzędzia do administrowania systemem, Sterowniki i dodatkowe składniki. Te aktualizacje i składniki są w wygodny sposób dołączone do łatwego pobierania. Dodatki Service Pack są kumulatywne. Każdy nowy dodatek Service Pack zawiera wszystkie poprawki zawarte w poprzednich dodatkach Service Pack oraz nowe poprawki. Przed zainstalowaniem najnowszej wersji nie trzeba instalować poprzedniego dodatku Service Pack. Na przykład przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 2 (SP2) dla programu Microsoft SQL Server 2005 nie trzeba instalować dodatku Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft SQL Server 2005.

Więcej informacji


Microsoft SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 4

Data wydania: 17 grudnia 2010 r.

Jak uzyskać

Aby uzyskać dodatek SQL Server 2005 SP4, wykonaj następujące czynności:
  1. Przejdź do wykazu usługi Microsoft Update i Wyszukaj KB2463332: http://Catalog.Update.Microsoft.com/v7/Site/Search.aspx?q=KB2463332
  2. Pobierz pakiet odpowiedni dla Twojej wersji.
Uwagadodatek Service Pack 4 to minimalne wymagania dotyczące uaktualniania wystąpienia programu SQL Server 2005 do wystąpienia programu SQL Server 2014. 

Lista poprawek

Aby zapoznać się z listą usterek usuniętych w dodatku SQL Server 2005 SP4, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2463332 Lista usterek usuniętych w dodatku Service Pack 4 dla programu SQL Server 2005

Ważne uwagi dotyczące korzystania z usługi Microsoft Update

  • Jeśli korzystasz z usługi Microsoft Update w celu zainstalowania programu SQL Server 2005 SP4, instalacja jest nienadzorowana, jeśli składniki nie są klastrowane. Jeśli składniki są klastrowane, należy postępować zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć instalację.
  • Pakiet Microsoft Update uaktualnia wszystkie wystąpienia programu SQL Server 2005 do programu SQL Server 2005 z dodatkiem SP4. Jeśli na przykład masz dwa wystąpienia programu SQL Server 2005 uruchomione na komputerze, oba wystąpienia zostaną uaktualnione do programu SQL Server 2005 z dodatkiem SP4.
  • Aktualizacje programu SQL Server 2005 Express Edition są wyświetlane po przeskanowaniu ekspresowych i są dostępne jako aktualizacja automatyczna. Inne wersje programu SQL Server są dostępne jako aktualizacja niestandardowa lub opcjonalna aktualizacja.
  • Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Microsoft Update, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Lista nowych funkcji i ulepszeń

Aby uzyskać więcej informacji na temat nowych funkcji i ulepszeń w programie SQL Server 2005 z dodatkiem SP4, zobacz informacje o wersji programu Microsoft SQL Server 2005 z dodatkiem SP4. Aby je przeczytać, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Plik Readme

Aby przeczytać pliki Readme dotyczące programu SQL Server 2005 z dodatkiem SP4, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Dodatkowe wersje

Dodatkowe wersje programu SQL Server są dostępne.

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition z usługami zaawansowanymi

Program Microsoft SQL Server 2005 Express Edition z usługami zaawansowanymi to nowa, bezpłatna i łatwa w użyciu wersja programu SQL Server Express. Program SQL Server 2005 Express Edition z usługami zaawansowanymi zawiera więcej funkcji i ułatwia tworzenie zaawansowanych aplikacji sterowanych danymi na potrzeby programowania w sieci Web lub do tworzenia lokalnych komputerów stacjonarnych.

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Toolkit

Pakiet Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Toolkit oferuje dodatkowe narzędzia i zasoby dotyczące programu SQL Server 2005 Express Edition i programu SQL Server 2005 Express Edition z usługami zaawansowanymi.

Microsoft SQL Server Management Studio Express (SSMSe)

Program Microsoft SQL Server Management Studio Express (SSMSe) to bezpłatne i łatwe w obsłudze narzędzie do zarządzania programem SQL Server 2005 Express Edition oraz SQL Server 2005 Express Edition z usługami zaawansowanymi.Aby uzyskać program SQL Server Management Studio Express (SSMSe), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga Pliki Readme są dostępne dla programu SQL Server 2005 Express Edition z usługami zaawansowanymi, zestawu narzędzi SQL Server 2005 Express Edition Toolkit oraz programu SQL Server Management Studio Express:
  • ReadmeSSMSE. htm: plik Readme dla programu SQL Server Management Studio Express
  • ReadmeSQLEXP2005Advanced. htm: plik readme dotyczący programu SQL Server 2005 Express Edition z usługami zaawansowanymi
  • ReadmeSQLEXP2005Toolkit. htm: plik Readme dla programu SQL Server 2005 Express Edition Toolkit