POPRAWKA: Przeciek pamięci lub komunikat o błędzie procesu Svchost podczas uruchamiania rozszerzenia Windows Update w celu wyszukania aktualizacji używających Instalatora Windows, w tym aktualizacji pakietu Office

UWAGA

Problem opisany w sekcji „Symptomy” został rozwiązany w programie Windows Update Agent 3.0 oraz w aktualizacji 927891. Te aktualizacje były dystrybuowane za pośrednictwem witryny Microsoft Update w czerwcu i lipcu 2007 roku. Jeśli na danym komputerze nadal występują symptomy opisane w tym artykule, mogą one być spowodowane innym problemem. Informacje dotyczące rozwiązywania podobnych problemów znajdują się w sekcji „Podobne problemy i rozwiązania” w dalszej części tego artykułu. Informacje dotyczące zastępowania poprawek Poprawka 927891 rozwiązuje również problem opisany w sekcji „Symptomy”.

Symptomy

Podczas uruchamiania rozszerzenia Microsoft Windows Update w celu wyszukania aktualizacji lub zastosowania aktualizacji do dowolnych aplikacji używających Instalatora Microsoft Windows (MSI) 3.1 razem z rozszerzeniem Windows Update może zostać wyświetlony w Podglądzie zdarzeń na komputerze z systemem Windows XP następujący komunikat o błędzie:
Podręczne okno aplikacji: svchost.exe - błąd aplikacji: Instrukcja spod „0x745f2780” odwołuje się do pamięci pod adresem „0x00000070” . Pamięć nie może być „odczytywana” .
Ponadto może wystąpić przeciek pamięci, gdy rozszerzenie Windows Update wyszukuje aktualizacje używające Instalatora Windows.

Te problemy mogą wystąpić podczas próby wyszukiwania aktualizacji dla pakietu Microsoft Office. Te problemy mogą także wystąpić w przypadku zastosowania dowolnego z następujących mechanizmów aktualizacji:
  • Witryna Microsoft Update w sieci Web.
  • Aktualizacje automatyczne za pośrednictwem Internetu lub usług WSUS (Windows Server Update Services).
  • Narzędzie Microsoft Systems Management Server Inventory Tool dla aktualizacji firmy Microsoft (SMS ITMU).
  • Narzędzie MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer).
  • Dowolna aplikacja wyszukująca aktualizacje przy użyciu pliku CAB skanowania w trybie offline (Wsusscan.cab), która używa programu Windows Update Agent (WUA).
Na przykład ten problem może wystąpić podczas próby wyszukania aktualizacji pakietu Microsoft Office lub stosowania aktualizacji do aplikacji na komputerze, na którym jest używany Instalator Microsoft Windows 3.1 (znany jako MSI) wraz z programem Windows Update Agent.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, gdy program Windows Update Agent podejmuje próbę wyszukania aktualizacji Instalatora Windows.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować najnowszą poprawkę pliku Msi.dll. Poprawka ta została opisana w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

927891 Wyświetlany jest komunikat dotyczący naruszenia zasad dostępu i system pozornie przestaje odpowiadać podczas próby zainstalowania aktualizacji z witryny Windows Update lub Microsoft Update

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Poprawka opisana w tym artykule (916089) została zastąpiona przez nowszą poprawkę (927891). Poprawka 927891 zawiera aktualizacje wymienione w tym artykule. System może przestać odpowiadać, gdy rozszerzenie Windows Update będzie wyszukiwać aktualizacje używające Instalatora Windows. Poprawka 927891 rozwiązuje ten problem.

Stan

Ten problem został rozwiązany w programie Windows Update Agent 3.0 i aktualizacji 927891.

Więcej informacji

Ta aktualizacja skraca czas skanowania w przypadku korzystania z programu Windows Update Agent. Jednak skanowanie jest nadal operacją intensywnie wykorzystującą procesor. Proces Svchost.exe zawiera usługę Aktualizacje automatyczne. Podczas wykonywania wyszukiwania proces Svchost.exe może powodować długotrwałe użycie procesora na poziomie 100 procent. Instalator Windows jest wykorzystywany na przykład przez aktualizacje pakietu Microsoft Office. Gdy zostaną wykryte aktualizacje pakietu Microsoft Office, one również mogą przyczyniać się do długotrwałego użycia procesora na poziomie 100 procent.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Podobne problemy i rozwiązania

Jeśli na danym komputerze nadal występuje problem opisany w tym artykule, może on mieć inną przyczynę. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących podobnych problemów i ich rozwiązań, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

939273 Nie można wdrożyć aktualizacji oprogramowania na komputerze z systemem operacyjnym Windows XP lub Windows Server 2003

932762 Proces hosta usługi (Service Host) może zostać nieoczekiwanie zatrzymany w systemie Windows Server 2003

931852 Komunikaty o błędach podczas uruchamiania komputera z systemem Windows XP i próby pobrania aktualizacji systemu Windows

910666 Proces Svchost.exe może być nieoczekiwanie kończony na komputerze z systemem Windows Server 2003

894538 Po otrzymaniu w pakiecie nieznanego atrybutu usługa uwierzytelniania internetowego zainstalowana na serwerze z systemem Windows Server 2003 przestaje odpowiadać

927385 Po uruchomieniu automatycznych aktualizacji na komputerze z systemem Windows XP wyświetlany jest komunikat o błędzie a uruchomienie innych programów może być niemożliwe do momentu zamknięcia okna dialogowego komunikatu o błędzie „Svchost.exe — błąd aplikacji”Jeśli te artykuły nie ułatwiają rozwiązania problemu lub występują symptomy inne niż opisane w tym artykule, należy poszukać dodatkowych informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Następnie wpisz tekst otrzymanego komunikatu o błędzie lub opis problemu w polu Szukaj w pomocy technicznej.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 916089 — ostatni przegląd: 31.10.2013 — zmiana: 1

Opinia