MS06-021: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Firma Microsoft wydała biuletyn MS06-021 dotyczący zabezpieczeń. Ten biuletyn zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń. Te informacje obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwagi
 • Przed załadowaniem formantów wyświetlany jest monit
  Uwaga W witrynach sieci Web, w których zalecane techniki nie są stosowane, występuje następujący problem: Ten problem można rozwiązać przy użyciu technik opisanych w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
  Pewne formanty ładowane na stronie Web nie są poprawnie maskowane przez funkcje tej aktualizacji. Przykładem mogą być formanty używane w programach Macromedia Shockwave Director, Apple QuickTime Player i Virtools Web Player. Jeśli system Windows ustali, że taki formant jest nieaktywny, to monituje użytkownika przed jego załadowaniem.

 • Programy Siebel używające formantów ActiveX
  Aktualizacja 912945 wpływa na wszystkich klientów Siebel 7 High Interactive. Po zastosowaniu tej aktualizacji należy kliknąć kilka razy w oknie programu Siebel (przynajmniej jeden raz każdy formant ActiveX w programie). Firma Siebel pracuje z firmą Microsoft nad rozwiązaniem problemu. Aktualizacja produktu Siebel powinna ukazać się na wiosnę 2006 roku. Więcej informacji o aktualizacjach produktów Siebel można znaleźć w witrynie sieci Web poświęconej pomocy technicznej dla produktów Siebel:Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
 • Formanty ActiveX korzystające z platformy Java w wersji Standard Edition 1.3 lub Standard Edition 1.4
  Po kliknięciu formantu apletu ActiveX w programie uruchamiającym formant apletu przy użyciu platformy Java w wersji Standard Edition (J2SE) 1.3 lub J2SE 1.4 fokus nie jest przekazywany do formantu. Należy ponownie kliknąć formant, aby przekazać fokus. Fokus zachowuje się poprawnie w przypadkach zastosowania języka J2SE w wersji 1.5. Aby uzyskać najnowszą wersję języka J2SE, odwiedź następującą witrynę firmy Sun Microsystems Inc. w sieci Web:

  Aby dowiedzieć się więcej na temat technik umożliwiających upewnienie się, że formanty ActiveX funkcjonują bez interakcji użytkownika, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

 • W zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 910620 uwzględniono poprawki udokumentowane w biuletynie MS06-004 dotyczącym zabezpieczeń
  W tym zbiorczym pakiecie aktualizacji uwzględniono również poprawki dla programu Microsoft Internet Explorer wydane po opublikowaniu biuletynów MS04-004 i MS04-038 dotyczących zabezpieczeń.
 • Aby na komputerze, na którym nie zainstalowano zbiorczego pakietu aktualizacji 873377, zbiorczego pakietu aktualizacji 889669 ani poprawki dla programu Internet Explorer wydanej po opublikowaniu biuletynu MS04-038 dotyczącego zabezpieczeń, zainstalować poprawki uwzględnione w zbiorczym pakiecie aktualizacji 896727, należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w artykule 897225 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. W przeciwnym razie wszystkie zainstalowane poprawki dla programu Internet Explorer zostaną usunięte.

  897225 Jak zainstalować poprawki uwzględnione w zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1

 • Rozwiązano problem z wydajnością
  W niektórych okolicznościach w przypadku strony zawierającej wiele formantów ActiveX wymagających aktualizacji renderowanie strony może być znacznie wolniejsze. Ten problem został rozwiązany przy użyciu aktualizacji zbiorczej 916281 programu Internet Explorer.

 • Rozwiązano problemy z formantami Microsoft .NET
  Zgłoszono naruszenie zasad dostępu w przypadku stron zawierających formanty .NET WinForms. Ten problem został rozwiązany przy użyciu aktualizacji zbiorczej 916281 programu Internet Explorer.

 • Ostrzeżenie dotyczące zabezpieczeń zawartości mieszanej jest wyświetlane podczas otwierania plików PDF przy użyciu adresów URL protokołu HTTPS
  Ten problem został rozwiązany. W niektórych okolicznościach po zastosowaniu aktualizacji 912945 ostrzeżenie dotyczące zabezpieczeń pojawia się podczas wyświetlania zawartości mieszanej. Ten problem występuje podczas próby otwarcia pliku PDF przy użyciu adresów URL protokołu HTTPS. Ten problem został rozwiązany przy użyciu aktualizacji zbiorczej 916281 programu Internet Explorer.
 • Program Internet Explorer nie włącza formantów ActiveX, które są dynamicznie wstawiane na stronę HTML w ramach zachowania elementu binarnego
  Ten problem został rozwiązany. Po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń 912812 (MS06-013) program Internet Explorer nie włącza formantów ActiveX, które są dynamicznie wstawiane na stronę HTML w ramach zachowania elementu binarnego. Ten problem został rozwiązany w aktualizacji zbiorczej 916281 programu Internet Explorer.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  917783 FIX: Internet Explorer does not enable ActiveX controls that are dynamically inserted into an HTML page by a binary behavior after you install security update MS06-013

Aktualizacje uwzględnione we wszystkich pakietach aktualizacji zabezpieczeń 910620

 • 896156 FIX: Internet Explorer 6 may stop responding, and you may receive an error message when you dynamically remove an HTML element from a Web page

 • 917772 Internet Explorer 6 exits unexpectedly when you run a program that uses a Web browser control to iterate through the IHTMLStyleSheetsCollection interface

 • 905498 FIX: Zdarzenie onbeforeunload nieoczekiwanie występuje podczas przeglądania strony sieci Web w programie Internet Explorer 6 na komputerze, na którym jest zainstalowany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub system Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1

Znane problemy
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń aplikacje sieci Web zależne od skryptów na stronach tych aplikacji mogą ulegać awarii na skutek luki w zabezpieczeniach języka JScript. Ten problem został rozwiązany. Odpowiednią poprawkę uwzględniono w najnowszej aktualizacji języka JScript. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  917344 MS06-023: Luka w zabezpieczeniach języka Microsoft JScript umożliwia zdalne wykonywanie kodu

 • W systemach Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lista zainstalowanych aktualizacji oprogramowania znajduje się w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. W aplecie Dodaj lub usuń programy są one wymienione pod nazwą produktu, który aktualizują. W systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 ta aktualizacja jest uwzględniona na liście w aplecie Dodaj lub usuń programy w obszarze Windows XP – Aktualizacje oprogramowania. W systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 informacje dotyczące daty zainstalowania tej aktualizacji nie są wyświetlane w aplecie Dodaj lub usuń programy. Ta aktualizacja nie pojawia się więc w składnikach zalecanych do zainstalowania. Ta aktualizacja jest jednak widoczna na początku listy Windows XP – Aktualizacje oprogramowania.

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń próba odtworzenia scen znajdujących się na niektórych dyskach DVD typu WMV HD (Windows Media High Definition Video) w programie Microsoft Windows Media Player może zakończyć się niepowodzeniem. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  884487 W programie Windows Media Player na niektórych płytach DVD WMV HD nie można otworzyć rozdziału, klikając go

 • Formanty ActiveX mogą nie być ładowane w programie Internet Explorer zgodnie z oczekiwaniami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  909889 Formant ActiveX może nie być ładowany w programie Internet Explorer zgodnie z oczekiwaniami z powodu zmian ochrony wielostronnej wprowadzonych w zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 896688 (MS05-052)

 • Strona sieci Web zawierająca formant ActiveX może nie być ładowana w programie Internet Explorer zgodnie z oczekiwaniami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  909738 Strona sieci Web zawierająca niestandardowy formant ActiveX może nie być ładowana w programie Internet Explorer zgodnie z oczekiwaniami z powodu zmian ochrony wielostronnej wprowadzonych w zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 896688 (MS05-052)

 • Korzystanie z monikerów w programie Internet Explorer nie jest już obsługiwane. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  906294 Korzystanie z monikerów w programie Internet Explorer nie jest już obsługiwane po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń dostarczonej razem z kumulacyjną aktualizacją zabezpieczeń 896727 (MS05-038)

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 916281 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia