Opis aktualizacji klienta bezprzewodowego dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano aktualizację klienta bezprzewodowego dla 32-bitowych wersji systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2.

Ta aktualizacja ulepsza obsługę opcji zabezpieczeń WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) w zasadach grupy sieci bezprzewodowej. Ta aktualizacja ułatwia zapobieganie anonsowaniu sieci bezprzewodowych przez klienta bezprzewodowego systemu Windows na liście sieci preferowanych.

Więcej informacji

Informacje o aktualizacji

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji klienta sieci bezprzewodowej.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Ważne Po zainstalowaniu tej aktualizacji na komputerze z uruchomionym pakietem wielojęzycznego interfejsu użytkownika (MUI) wersja językowa interfejsu użytkownika zostanie zmieniona na angielską. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Pobierz aktualizację dla języka, którego chcesz używać, klikając łącze dostępne wcześniej w tej sekcji.
 2. Wyodrębnij poprawkę do folderu za pomocą opcji wiersza polecenia /x. W tym celu wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  WindowsXP-KB917021-v3-x86-kod_języka.exe /x
  Uwaga Kod_języka odpowiada literom w nazwie pliku oznaczającym język.
 3. Po wyświetleniu monitu o wybór folderu docelowego, wybierz folder, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W folderze SP2QFE znajdującym się w folderze docelowym skopiuj plik Sprunnnn.dll do folderu %systemroot%\System32\Mui\nnnn.

  Uwaga nnnn to kod oznaczający język. Ten kod jest taki sam w pliku Sprunnnn.dll i folderze %systemroot%\System32\Mui\nnnn.
 5. Zmień nazwę pliku Sprunnnn.dll na Xpsp3res.dll.
 6. Powtórz te kroki dla każdego języka interfejsu używanego na komputerze.

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zainstalowaniu tej aktualizacji może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje poprawkę 893357.

Instalowanie aktualizacji elementu informacyjnego zabezpieczeń WPA2 na komputerach, na których jest zainstalowany dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP i aktualizacja klienta bezprzewodowego, nie jest konieczne.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji elementu informacyjnego zabezpieczeń WPA2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

893357 Dostępna jest aktualizacja zabezpieczeń Wi-Fi Protected Access 2/Wireless Provisioning Services Information Element (WPA2/WPS IE) dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Informacje o pliku

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Ndisuio.sys5.1.2600.297714,59218-Aug-200609:36x86SP2
Netshell.dll5.1.2600.29771,705,47218-Aug-200612:37x86SP2
Wzcdlg.dll5.1.2600.2977383,48818-Aug-200612:37x86SP2
Wzcsapi.dll5.1.2600.297752,73618-Aug-200612:37x86SP2
Wzcsvc.dll5.1.2600.2977476,16018-Aug-200612:37x86SP2
Xpsp3res.dll5.1.2600.2977210,94418-Aug-200609:16x86SP2

Obsługa zabezpieczeń WPA2 w ustawieniach zasad grupy sieci bezprzewodowej

Komputer, na którym zainstalowano aktualizację WPA2/WPS IE, umożliwia użytkownikom ręczne konfigurowanie opcji uwierzytelniania i szyfrowania WPA2. Przed zainstalowaniem aktualizacji klienta bezprzewodowego administratorzy sieci nie mogą centralnie konfigurować opcji zabezpieczeń WPA2 przy użyciu węzła Zasady sieci bezprzewodowej (IEEE 802.11) w węźle Konfiguracja komputera w przystawce Zasady grupy. W przypadku komputerów, na których zainstalowano dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP i aktualizację klienta bezprzewodowego, można stosować te opcje konfiguracji podczas konfigurowania komputerów przy użyciu węzła Konfiguracja komputera w przystawce Zasady grupy.

Aby skonfigurować ustawienia uwierzytelniania WPA2 dla klientów bezprzewodowych z systemem Windows XP z dodatkiem SP2, komputery klienckie muszą być członkami domeny usługi Active Directory systemu Windows Server 2003. Na klientach musi być również zainstalowana aktualizacja klienta bezprzewodowego dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2. Ustawienia uwierzytelniania WPA2 należy skonfigurować za pomocą przystawki Edytor obiektów zasad grupy na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows Server o nazwie kodowej „Longhorn”. Aby uzyskać informacje o przykładowej konfiguracji w laboratorium testowym, zobacz podręcznik Windows Vista Wireless Networking Evaluation Guide. Aby uzyskać ten podręcznik, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Zmiany w sieciach nieemisyjnych

W systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 usługa Wireless Auto Configuration próbuje dopasować preferowane sieci bezprzewodowe do sieci bezprzewodowych emitujących swoją nazwę sieci. Jeżeli żadna sieć nie jest zgodna z preferowaną siecią bezprzewodową, usługa Wireless Auto Configuration wysyła żądania sondujące w celu ustalenia, czy sieci preferowane są sieciami nieemisyjnymi. W tej sposób klient bezprzewodowy systemu Windows XP anonsuje swoją listę preferowanych sieci bezprzewodowych. Obserwator może monitorować te żądania sondujące i konfigurować sieć bezprzewodową przy użyciu nazwy zgodnej z preferowaną siecią bezprzewodową. Jeżeli sieć bezprzewodowa nie jest zabezpieczona, może umożliwiać nawiązywanie nieautoryzowanych połączeń z danym komputerem.

Aktualizacja klienta bezprzewodowego umożliwia konfigurowanie sieci emisyjnych lub nieemisyjnych. Ponadto usługa Wireless Auto Configuration wysyła żądania sondujące tylko dla sieci nieemisyjnych.

Podczas konfigurowania sieci bezprzewodowych w systemie Windows XP można określić sieć bezprzewodową jako sieć nieemisyjną przy użyciu karty Skojarzenie w oknie dialogowym właściwości sieci bezprzewodowej. Aby określić sieć bezprzewodową jako nieemisyjną, zaznacz pole wyboruPołącz, nawet jeśli sieć nie wykonuje emisji w obszarze Nazwa sieci (SSID). W przypadku komputera, na którym jest uruchomiony system Windows Vista lub system Microsoft Windows Server o nazwie kodowej „Longhorn”, można również określić sieć jako nieemisyjną przy użyciu węzła Zasady sieci bezprzewodowej (IEEE 802.11) w węźle Konfiguracja komputera w przystawce Zasady grupy.

Zmiany w sposobie parkowania

Na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, usługa autokonfiguracji sieci bezprzewodowej może utworzyć losową nazwę sieci bezprzewodowej i przełączyć kartę sieci bezprzewodowej do trybu infrastruktury. Ta operacja jest zwana parkowaniem karty sieci bezprzewodowej. W tej sytuacji karta sieci bezprzewodowej nie jest połączona z żadną siecią bezprzewodową. Karta sieci bezprzewodowej kontynuuje jednak skanowanie w poszukiwaniu preferowanych sieci bezprzewodowych co 60 sekund.

Niektóre sterowniki kart sieci bezprzewodowej mogą interpretować tę operację parkowania jako żądanie połączenia z siecią bezprzewodową. Te sterowniki mogą wysyłać żądania sondujące, poszukując sieci o losowo określonej nazwie. Operacja parkowania nie jest związana z przekazaniem konfiguracji zabezpieczeń do sterownika, dlatego losowo utworzona sieć bezprzewodowa może być siecią bezprzewodową z otwartym systemem uwierzytelniania, w której szyfrowanie nie jest używane. Obserwator może monitorować te żądania sondujące i ustanowić połączenie z zaparkowanym klientem bezprzewodowym systemu Windows XP.

Na komputerze, na którym zainstalowano aktualizację klienta bezprzewodowego, żądanie dotyczące parkowania karty sieci bezprzewodowej uwzględnia konfigurację zabezpieczeń wykorzystującą losowo wybrany klucz szyfrowania. Ta konfiguracja zabezpieczeń jest najbardziej bezpieczną metodą szyfrowania obsługiwaną przez kartę sieci bezprzewodowej. Jeżeli karta sieci bezprzewodowej obsługuje zabezpieczenia WPA2, w konfiguracji zabezpieczeń wykorzystywane jest szyfrowanie AES (Advanced Encryption Standard) razem ze 128-bitowym kluczem szyfrowania. Jeżeli karta sieci bezprzewodowej jest zgodna ze standardem WPA, w konfiguracji zabezpieczeń wykorzystywane jest szyfrowanie TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) razem ze 128-bitowym kluczem szyfrowania. Jeśli karta sieci bezprzewodowej obsługuje protokół WEP (Wired Equivalent Privacy), ale nie obsługuje zabezpieczeń WPA2 lub WPA, w konfiguracji zabezpieczeń używane jest szyfrowanie WEP ze 128-bitowym kluczem szyfrowania.

Zmiany w sieciach ad hoc

Na komputerze, na którym nie zainstalowano aktualizacji klienta bezprzewodowego, usługa autokonfiguracji sieci bezprzewodowej automatycznie próbuje połączyć się ze wszystkimi sieciami bezprzewodowymi uwzględnionymi na liście sieci preferowanych, z którymi uprzednio nawiązywano połączenia. Jeżeli nie istnieją sieci trybu infrastruktury, usługa Wireless Auto Configuration wysyła żądania sondujące, usiłując połączyć się z pierwszą bezprzewodową siecią ad hoc uwzględnioną na liście sieci preferowanych. Obserwator może monitorować te żądania sondujące i ustanowić niezabezpieczone połączenie z klientem bezprzewodowym systemu Windows.

Na komputerze, na którym zainstalowano aktualizację klienta bezprzewodowego, usługa Wireless Auto Configuration nie wysyła żądań sondujących w celu połączenia z nowo utworzonymi bezprzewodowymi sieciami ad hoc uwzględnionymi na liście sieci preferowanych. Wiele bezprzewodowych sieci ad hoc jest tworzonych w celu zapewnienia tymczasowej łączności bezprzewodowej, dlatego należy skorzystać z okna dialogowego Wybierz sieć bezprzewodową, aby ręcznie zainicjować połączenie z bezprzewodową siecią ad hoc.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Identyfikator artykułu: 917021 — ostatni przegląd: 26.03.2014 — zmiana: 1

Opinia